Utstilling 10. april - 4. mai 2014

Zdenka Rusova Overlyssalen

Verkene i utstillingen spenner over 35 år, og er hentet fra ulike perioder i Rusovas kunstnerskap; fra surrealistisk figurasjon til abstraksjon. Hovedvekten ligger på menneskehodet som gjenkjennbar figur, forvridde ansikter og som abstrahert form. De seneste arbeidene, fra årene rundt 2000, viser det nordiske landskapet i et raskere og mer ekspressivt uttrykk.

Zdenka Rusovas arbeider står som noe eget i norsk kunst med sin suverene teknikk og nære tilknytting til den sentraleuropeiske kunsthistorien. Både tegning og grafikk er preget av et intenst og presist håndverk, mens maleriene er utført i større og mer spontane strøk.

Selv om alle Rusovas motiver tar utgangspunkt i mennesket, både som fysisk kropp og sosialt vesen, er spennet stort når det gjelder formspråk og uttrykk. Fra det rent figurative som ung, via surrealismens oppløsning av det vedtatt ”riktige” (fra midten av 60-tallet), til de mer abstrakte formene som hun er mest kjent for (70-80-tallet). Gjennomgående for alle bildene er en intens tilstedeværelse fra kunstneren, og tross den nesten pertentlige skraveringsteknikken så er det det sensuelle ved former, farger og strek som slår en ved Rusovas kunst.

I samarbeid med Elise Storsveen har kunstneren valgt ut verk som sjelden eller aldri er blitt vist før. Utstillingen må altså ikke leses som en tradisjonell retrospektiv, men som et forsøk på å skape en samtidig relevant sammenstilling av arbeider fra et langt og mangslungent kunstnerskap.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Profiler
Profil
Landskap
Oppover
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Profiler
tegning
3 Profil
tegning
5 Landskap
Akryl og tegning
7 Oppover
Akryl og tegning
Profiler
U.t.
U.t.
Skuldre
Skuldre
10 Profiler
litografi
11 U.t.
litografi
12 U.t.
litografi
Skuldre
koldnål/tegning, 12x10 cm
Skuldre
koldnål/tegning, 12x10 cm
Skuldre
Skuldre
koldnål/tegning, 12x10 cm

Beth Wyller Vindussalen

Wyller arbeider mot uttrykk og fortellinger som er nye, samtidig som de har dyp forankring i keramiske tradisjoner. Leirgods som materiale bærer med seg allmenne assosiasjoner fra keramikkens historie og blir en del av det kunstneriske språket. En sterk interesse i Beth Wyllers arbeid er å forfølge hvordan små forskyvninger og endringer påvirker det kunstneriske uttrykket.

Arbeidet til utstillingen har gått i to retninger:

Takstein
Steinen som er brukt i utstillingen er nærmere 100 år gammel.

Takstein er en del av det keramiske faget som omgir oss i hverdagen. De inneholder et stort spekter av uttrykk i en tilbaketrukket tilværelse. Med enkle grep flytter Wyller taksteinen ut av denne virkeligheten og inn i en annen. Steinen er gjennom brenning renset for mose og skit. Ny glasur dekker delvis over terrakottafargen, bruksassosiasjonene tones ned og taksteinen løftes fram som den abstrakte form den er, samtidig som det opprinnelige stillferdige, men rike uttrykket klinger med.

Store fliser
I utstillingen vises en rekke store keramiske fliser.

Bøtter og krakker er hverdagsobjekt i likhet med takstein, og er som tegning enkle nok til at små forskyvninger i bildet gjør stor forskjell. Flisene er preget mens leira er våt, og glasur i mange brenninger er brukt som verktøy for langsomt å bygge opp motivet. Uttrykk blir til underveis, oppdages underveis, gjennom små variasjoner.

Wyller har utdannelse både fra keramikk på Statens håndverks- og kunstindustriskole og skulptur på Statens kunstakademi. Med denne bakgrunnen beveger hun seg kontinuerlig mellom bilde, skulptur og bruksting. Hun undersøker grunnleggende former og deres variasjonsmuligheter både når hun uttrykker seg i flaten og i den romlige dimensjonen. I en serie krukker fra 1990-tallet markerte hun seg spesielt med et nærværende ekspressivt formspråk. I 1996 ble hun tildelt Kunsthåndverkprisen for tre slike krukker. I 2003 og 2007 ble hun tildelt «Special Prize» på World Ceramic Biennale i Korea, for en serie hvite fat og to store enkle skåler.

I perioden 2006-2008 samarbeidet hun nært med billedkunstner Randi Eilertsen i prosjektet «2 uten tittel» som munnet ut i en stor utstilling i Galleri Trafo i Asker. Her tok Wyller bokstavelig talt «bunnen ut av krukka». Dette åpnet en ny dør inn i en velkjent tradisjon i det keramiske faget: bruken av elementet og repetisjonen. Disse arbeidene peker fram mot denne utstillingens flise- og taksteinarbeider.

Wyller har gjennom sitt kunstneriske arbeid siden 1980-tallet oppnådd en solid posisjon. Hun har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag og arbeidene hennes er innkjøpt av alle tre kunstindustrimuseer. Hun har stilt ut på profilerte gallerier i Norge og deltatt i en rekke internasjonale mønstringer.

Les mer om kunstneren..

Arbeid for gulv
Oversiktsbilde fra utstillingen
Arbeid for gulv (detalj)
Arbeid for gulv (detalj)
Arbeid for gulv (detalj)
2 Arbeid for gulv
Glasert takstein
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Arbeid for gulv (detalj)
2 Arbeid for gulv (detalj)
Glasert takstein
2 Arbeid for gulv (detalj)
Glasert takstein
Arbeid for vegg
Arbeid for vegg
Arbeid for vegg (detalj)
Arbeid for vegg (detalj)
Arbeid for vegg (detalj)
Arbeid for vegg
glasert leire
1 Arbeid for vegg
keramiske fliser
2 Arbeid for vegg (detalj)
keramiske fliser
1 Arbeid for vegg (detalj)
keramiske fliser
1 Arbeid for vegg (detalj)
keramiske fliser
Arbeid for vegg (detalj)
1 Arbeid for vegg (detalj)
keramiske fliser

Jannicke Låker Salene i 2. etasje

BOOGIE WITH YOU
- et videoarbeid med Marika Enstad og Josef Törner
1920×1080p / Premiere!

Arbeidet Boogie With You er en 12 minutters lang film som har premiere i Kunstnerforbundet 10. april. Filmen viser en ung mann hjemme hos en middelaldrende kvinne som han har truffet på byen etter stengetid. Den fulle kvinnen holder en usammenhengende monolog rundt likestilling, solidaritet og den norske oljen. Hennes vilje til godhet faller igjennom når hun ikke blir bekreftet på rett måte og mannens tillitsfullhet vendes til mistro og voldelighet. Arbeidet handler om ensomhet, men også om hvordan makten pendler i forhold til hvilken posisjon man befinner seg i.
Jannicke Låkers kunstnerskap omhandler tabuemner som fordommer, maktspill, maktesløshet, undertrykkelse, utenforskap og ensomhet. Hun fremstille temaer som helst skjules fordi de er ubehagelige å snakke om. Felles for arbeidene er intensjonen i å blotte mennesket bak handlingene, som ofte er noe intimt, hemmelig eller har en følelse av at noe er uverdig. Det handler om skammen rundt mennesker som oppfører seg feil, og ensomheten som skammen skaper. Men det handler også om å beholde en stolthet. Et forsøk på å beholde verdiene. Samtidig som arbeidene handler om det lille mennesket, handler det også om samfunnet rundt, som gjerne ligger under som tema.
Jannicke Låker (-68) utdannet ved Kunstakademiet Trondheim i 93-98, bor og jobber i Berlin og Oslo. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, internasjonale filmfestivaler og nominert til Lorck Schives Kunstpris 2015, Arte prisen ved Hamburg Internationale Film Festival – 09 og mottok Terje Vigen – og Filmkritkerprisen i Grimstad – 08.

Les mer om kunstneren..

Boogie with you (installasjonsfoto)
Boogie with you (installasjonsfoto)
12 minutter video