Utstilling 2. oktober - 26. oktober 2014

Anders Ruhwald Overlyssalen

Verket You in Between er et absolutt sentralt verk i Anders Ruhwalds karriere. Det består av to gange syv keramiske objekter, hvor hvert av de syv verkene står overfor et formelt nesten identisk verk, som kun skiller seg fra det første ved å ha en annen farge og overflatestruktur. De to rekkene av nesten identiske objekter er adskilt av to vegger med silkebånd. Silken fungerer som en fysisk barrière, som gjør det umulig å betrakte disse to rekkene av nesten like objekter samtidig.
Overordnet sett er verket You in Between en undersøkelse av publikums individuelle forhold til objekter og deres lesning av dem. Ved å atskille de to rekkene av verk blir publikum nødt til å erindre likheter og forskjeller mellom de enkelte objektene og selve verksopplevelsen blir derfor avhengig av betrakterens evne til å huske og å sammenligne.
I de enkelte verk finner man atskillige funksjonelle og stilmessige referanser, som ansporer til svært forskjellige fortolkninger av de enkelte objektene. Et av verkene fungerer som en oppstyltet vegg, mens andre refererer til kunst- og designhistoriske gjenstander og helt andre som podier med amorfe objekter. Dermed blir de enkelte objektene en slags generelle rekvisitter som refererer til vår ting-verden. Den orange og lyseblå fargen kontrasterer og skaper en intens rom- og verkopplevelse som på en gang er reel og uvirkelig. Herved blir hele installasjonen et slags mentalt rom.
Den ble originalt laget til utstillingen av samme navn på Middelsbrough Institute of Modern Art (MiMA).

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Sandro Steger Vindussalen

Doppelgänger

I utstillingen Doppelgänger jobber Sandro Steger med et skulpturelt inngrep i byrommet. Inngrepet vises som en kopi i galleriet. Arbeidet er basert på to like objekter som eksisterer simultant på to forskjellige steder. Utstillingen spiller på oppfattelsen av våre omgivelser og undringen over hva som oppstår i mellomrommet mellom det å vite og ikke vite.

Stegers kunstneriske praksis drives av ideen om fornektelse av det autonome kunstverket og dens avhengighet av gallerirommet. Derfor jobber han hovedsakelig med stedspesifikk skulptur i byrommet og arkitektoniske intervensjoner i gallerirommet. Verkene hans er ofte vanskelig å skille fra omgivelsene de står i, og for å oppdage dem forutsettes det en observerende holdning i forhold til omgivelsene. Han “låner” former og materialer fra byrommet og dens arkitektur for å utforme sine skulpturer. Det kan for eksempel være arkitektoniske elementer med en spesifikk funksjon, som luftningsrister, skillevegger, stålgjerder, søyler, sokler eller fundamenter. Gjennom skulpturens kamuflerende holdning i forhold til omgivelsene kan verkene sees som arkitektoniske meningsforskyvelser.

Alt har tilsynelatende sin plass og funksjon.

Sandro Steger (født i 1984 i Sveits) jobber som kunstner og blikkenslager. Han har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Zürich University of the Arts.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Doppelgänger del 2
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Doppelgänger del 2

Andrea Lange 2. etasje

Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse._

Andrea Langes utstilling presenterer et nytt videoverk: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse. (25 min). I tillegg vises verket How Small a Thought (video/loop), også laget til utstillingen.

Som Artist-in-Residence i Palestinerleiren i Oslo, jobbet Andrea Lange sammen med de papirløse flyktningene i leiren, som aktivist og som kunstner (med prosjektet Atelier Populaire Oslo). Hun satt tilbake med hundre timers råfilm fra nær et helt år.

Flyktningene i Palestinerleiren kjempet kollektivt for beskyttelse og demonstrerte mot norsk asylpolitikk, fra april 2011 til september 2012. Så godt som alle medlemmer av leiren fikk avslag på sine søknader om asyl, med begrunnelsen om at det er trygt for dem å bo i Gaza og på Vestbredden.

Langes utgangspunkt var å filme alt som skjedde, for å vise den akutte virkeligheten. To år senere er materialet blitt bearbeidet, og resultatet er snarere en antistrofe; en varsom tilnærming til det erfarte.

Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse. er både en refleksjon og en personlig henvendelse. Verket springer ut av nødvendighet og den avstanden i tid som former erfaringer. Filmen viser et refleksjonsrom som er både stille og sårbart i møte med det aktuelle. Midt i det iskalde politiske asylregimet, som er filmmaterialets ramme, er sårbarheten, kjærligheten og behovet for tilhørighet en flytende sone mellom oss selv og andre – som påvirker handlingsrom og forståelse – og observasjoner og opplevelser av makt og avmakt.

Sammenvevet av politiske omstendigheter, personlige erfaringer og interaksjon med omverdenen foregår det et biografisk arbeid i utstillingen. Lange forholder seg til denne veven som et potent redskap og lar personlige opplevelser gå i dialog med både opponenter og egne inspirasjonskilder.

Verden avleses fra et sted der verken det personlige eller det politiske alene definerer ståstedet, og der uttrykket ikke alene er poesi eller fakta. Verket er ikke avgrenset til et kunstnerisk eller politisk rom, for det allmenne, det dypt menneskelige, skjer hinsides slike sjangere: alt er deler i samme helhet.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
How small a Thought
Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Installasjonsfoto fra utstillingen
How small a Thought
videoloop
Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
Installasjonsfoto fra utstillingen
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse
video
Installasjonsfoto fra utstillingen