Utstilling 8. mars - 6. april 2008

Inger Johanne Rasmussen tekstil   overlyssalen

Inger Johanne Rasmussens utstilling består av et utvalg monumentale veggarbeider i serien ”Gjenfortellinger”.

Rasmussen er en av våre mest markante tekstilkunstnere. Interessen for mønstre går som en rød tråd gjennom Rasmussens arbeider, og hennes styrke ligger i at hun makter å ta for seg tradisjonelle, konvensjonelle mønstre, og endre dem til nye uttrykk.

Rent teknisk er Rasmussens tekstiler skapt fra tovet ullstoff. I teppene som er utstilt har hun brukt avlagte fotkluter fra et militært lager. Kunstneren farger klutene inn, klipper dem til og pusler delene sammen. Deretter syr hun bitene sammen for hånd og oppnår slik de imponerende, frodige og vakre mønstrene som ofte har referanser til natur og blomster, og hvor det gjerne dukker opp en figur i form av et bygg, et dyr eller et menneske blant de organiske elementene. Andre ganger skaper hun mønstre i kompliserte, tredimensjonale, geometriske strukturer med referanser til tradisjonelle ruteåklær og pledd. Rasmussens tekstiler utpeker seg ved at de er usedvanlig formsterke, og har en sjelden fargeprakt.

Inger Johanne Rasmussen har utdannelse fra Statens Høyskole for kunsthåndverk og design i Bergen (hovedfag tekstil) og Konstfackskolan i Stockholm, tekstil.
Hun har hatt mange separate utstillinger, og deltatt på en rekke kollektive utstillinger i inn- og utland, og skrevet to fagbøker om vev.

Rasmussens arbeider er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet (fondet for kunsthåndverk), Vestlandske Kunstindustrimuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Museet for samtidskunst, Oslo, Kunstindustrimuseet i Bergen, Kulturrådet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Drammen Museum og Utensriksdepartementet. Gjennom Utenriksdepartementets innkjøp har Rasmussens arbeider funnet veien inn i åtte Norske Ambassader rundt i verden.

Les mer om kunstneren..

Naboer
Forlagt arv
Sceneteppe
Gammel kriger
By med speil
3 Naboer
applikasjon av tovet ullstoff, 250x330 cm
7 Forlagt arv
applikasjon av tovet ullstoff, 313x232 cm
6 Sceneteppe
applikasjon av tovet ullstoff, 312x228 cm
8 Gammel kriger
applikasjon av tovet ullstoff, 201x146
2 By med speil
applikasjon av tovet ullstoff, 201x160 cm
Avskårne blomster
Lys himmel
Labyrint
1 Avskårne blomster
applikasjon av tovet ullstoff, 242x363 cm
4 Lys himmel
applikasjon av tovet ullstoff, 289x243 cm
8 Labyrint
applikasjon av tovet ullstoff, 255x209 cm

Jens Hamran maleri   vindussalen

Jens Hamran viser et titalls arbeider i store og små formater, og har i utstillingen brakt sine maleriske verk mot mer romlighet, større kontraster og klarere assosiasjoner til motivet.

Hamran har i forberedelser til utstillingen tatt studier i felten, blant annet til Danmark, hvor han har fartet rundt med påhengsmotor. Båtturene har ført til flere bilder med sjømotiv. Forøvrig kretser tematikken rundt hverdagsobjekter som en brødskive, trær og mennesker i landskap.

Teknisk er Hamrans bilder pastost malt med akryl på lerret og mange farger lagt på hverandre for å gi et mettet inntrykk.

Jens Hamran er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustrihøgskole, Statens Kunstakademi, Kuvataideakatemia, Helsinki.

Hamran er innkjøpt av blant andre Norsk Kulturråd, Arendal Kommune, Norsk Hydro, Aust-Agder Fylkeskommune, Bjørnsonhuset, Molde, Mesta, Oslo, Sørlandets Kunstmuseum.

Les mer om kunstneren..

En brødskive
Skogsoverblikk
Det danske kontinent
Det er ik' tåge det er hawgus, Det er ik' ål, det er hornfisk
Rytter
9 En brødskive
olje på plate, 30x40 cm
5 Skogsoverblikk
olje på lerret, 35x70 cm
11 Det danske kontinent
olje på lerret, 20x35 cm
1 Det er ik' tåge det er hawgus, Det er ik' ål, det er hornfisk
olje på lerret, 165x240 cm
4 Rytter
olje på lerret, 33x40 cm
Lys/skygge
Felle trær
14 Lys/skygge
olje på lerret, 55x65 cm
13 Felle trær
olje på lerret, 45x65 cm

Åsil Bøthun installasjon/objekt/tegning   2. etasje

Åsil Bøthun viser i utstillingen en stedsspesifikk installasjon, tegninger og objekter som har utgangspunkt i den hjemlige sfære. Verket belyser rommet fra en pussig og humoristisk innfallsvinkel. Utstillingstittelen er “The Deluxe Family”.

Interiørets gjenstander er nitidig rekonstruert for hånd, som for eksempel veggtapetets malte stripemønster eller kvistene av pappmasjé. Objektene veksler mellom å fremtre som originaler og kopier.

På den ene veggen henger det en gruppe blyanttegninger av husplanter hvor formatene og monteringen kan gi antydning i retning av familieportretter. To kvister stikker ut fra veggen med likhetstrekk til et gevir eller et trofé. På et bord midt i rommet er det stablet søyler av glass med assosiasjoner til organiske ornamenter. De hjemlige tingene omkranses av en kant med dekorative dammer fra den rennende tapetmalingen.

Ved å reformulere de hjemlige objektene er Bøthuns hensikt å gjenfortelle historier om menneskelig aktivitet. Hjemmet er i tradisjonell forstand et privat sted som utsettes for ytre påvirkning. Slik bekrefter denne personlige sfæren individets sosiale, ideologiske, økonomiske og politiske tilhørighet til samfunnet.

Med hjemmet som åsted for kunstnerisk utforskning, henter Bøthun gjerne inspirasjon fra britisk 1800-talls kunsthåndverksbevegelse og norsk 1800- og 1900-talls interiørarkitektur.

Bøthun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Institutt for Farge med hovedfag i 2001. Hun har hatt flere separatutstillinger i inn- og utland og vunnet flere priser.

Les mer om kunstneren..

The Deluxe Family
Veggmaleri
9 blyanttegninger på papir
2 grener
Bord med glassobjekter
The Deluxe Family
blyanttegning, 24x30 cm
1 Veggmaleri
akryl, 4x6m
2 9 blyanttegninger på papir
blyant, papir, 108x84 cm
2 grener
pappmache, ståltråd, akrylmaling, 60x70 cm
4 Bord med glassobjekter
glass, bord, 135x56x36 cm

Franz Schmidt tekstil   2. etasje

Franz Schmidt viser i utstillingen en installasjon bestående av tekstile objekter. Schmidt uttrykker seg i ulike teknikker innenfor tekstil. Han arbeider med vevde stoffer til bilder, objekter og klær. Tematikken dreier omkring opplevelsen av hverdagslige gjenstander og situasjoner. I 2006 ble Schmidt tildelt Kunsthåndverkprisen for hans prosjekt ”T-shirts for MONKEYBIZ” i Sør-Afrika hvor kvinner lærte å håndsy T-skjorter av brukte materialer. Prosjektet inngikk i en plan med målsetning om å skape inntektsbringende arbeid til vanskeligstilte i townshipene utenfor Cape Town.

I utstillingen viser han en installasjon som består av tekstile objekter, sydd av egenvevde stoffer. Elementer som madrasser, puter, tepper og klær er presentert liggende på gulvet i kombinasjon med fragmenter fra ulike puslespill. Schmidt ønsker å problematisere det selvmotsigende forholdet mellom behovet for isolasjon og kravet til engasjement i sosiale konstellasjoner. Den britiske filosofen, Simon Critchley, forklarer en søken inn i en lukket tilstand samt avvisning av den ytre verden med begrepet ”passiv nihilisme”. Schmidts hensikt med installasjonen er å rette oppmerksomheten mot det Critchley mener er en forpliktelse: å søke kunnskap, samt å gå inn i en bevisst og konstruktiv dialog med omverdenen.

Schmidts enkle uttrykk er tuftet på estetiske virkemidler i håndverket og fysisk erfaring relatert til tekstil som klesplagg. Det vevde stoffets taktile kvaliteter er like essensielt som dets visuelle framtoning i hans vektlegging av det håndlagde i konseptene.

Schmidt er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med hovedfag i tekstil, 2000. Han har hatt to separatutstillinger og deltatt i kollektivutstillinger innen- og utenlands. Hans kunstverk er representert i samlingene til Nasjonalmuseet i Oslo, Vestlandets Kunstindustrimuseum i Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

Les mer om kunstneren..

Uten tittel
I place this moment here
I place this moment here
I place this moment here
Uten tittel
installasjon, puslespill, tekstil, tegning
1 I place this moment here
tekstiler, fragmenter av puslespill, tegning, 4x9m
1 I place this moment here
tekstil, puslespill, mdf, 4x9m
1 I place this moment here
puslespill, tekstil, tegning, 4x9m