Utstilling 13. august - 13. september 2015

Unn Sønju Overlyssalen

Monumentale billedvev fra antikrigserien RAW WAR

Krig. Hver dag gjennom media. Hvordan skal vi takle det?
Hvordan kan protester mot krig formuleres. (Unn Sønju)

Det er en stor glede for Kunstnerforbundet å kunne presentere Unn Sønjus (f. 1938) utstilling i overlyssalen i perioden 13. august – 13. september. Unn Sønju er en av nestorene innen norsk tekstilkunst og hennes vevarbeider befinner seg i sentrale offentlige samlinger. Unn Sønju er en politisk og samfunnsengasjert kunstner som gjennom sin billedvev tar opp viktige og dagsaktuelle temaer. Dette gjelder også for utstillingen i Kunstnerforbundet der kunstneren vil vise monumentale billedvev fra antikrigserien RAW WAR. Unn Sønju har arbeidet med denne serien i tolv år og i utstillingen vises et av hovedverkene fra serien med tittelen Apokalypse nå (2010). Kunstneren har tatt utgangspunkt i den franske billedveven Apokalypsen i Angers fra slutten av 1300-tallet og skapt sin egen versjon over et av motivene fra middelalderens kjent verk. Gjennom 90 scener (75 scener er bevart), lik en tegneserie, tar Apokalypsen i Angers for seg apostelen Johannes’ skildring av jordens undergang. Johannes’ åpenbaring er den siste boken i Det nye testamentet og fremstiller grufulle hendelser som har inspirert kunstnere gjennom tidene. Unn Sønju spiller videre på fremstillingen av døden som kommer ridende på en hvit hest. I hennes versjon figurerer skyggen av en kriger, en soldat av i dag, men uten bestemt identitet. Slik oppdaterer hun middelalderverket til vår tid og virkelighet.

Unn Sønju forener i sine verk stor håndverksmessig dyktighet og et brennende politisk engasjement. Gjennom veven evner hun å fange inn både det lille menneskets livsvilkår og de store, verdensomgripende spørsmålene. Hun bruker kunsten til å formidle et sterkt budskap i vår tid.
Unn Sønjus utstilling av nye verk i Kunstnerforbundet løper parallelt med de to store mønstringene av henholdsvis Frida Hansen (1855–1931) i Stavanger Kunstmuseum og Hannah Ryggen (1894–1970) i Nasjonalmuseet. Utstillingene er vitnesbyrd om en stor og betydelig interesse for tekstilkunst i dag. Gjennom sitt politiske og sosiale engasjement er Unn Sønju en arvtager etter Hannah Ryggen. Lik Hannah Ryggen bruker også Unn Sønju vevens langsomhet til å formidle krigenes hurtige destruksjon. «I en verden som kriger, bygger konsentrasjonsleir og bruker tortur i demokratiets navn er nødvendigheten å protestere mot all krigføring en inntrengende forpliktelse.» skriver Unn Sønju.

Unn Sønju har vært aktiv som billedkunster siden 1963. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, har deltatt på over hundre utstillinger, utført nitten offentlige oppdrag i Norge, og er innkjøpt av blant andre Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og Oslo Kommunes Kunstsamlinger.

Se også:
Endelig fremme i lyset
Dette er blitt tekstilkunstens sommer.
Lars Elton, Dagsavisen, 18. august 2015

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Apocalypse now / Apokalypse nå
Poisonous web / Giftig spinn
Dona nobis pacem
Victim / Offer
Oversiktsbilde fra utstillingen
5 Apocalypse now / Apokalypse nå
billedvev, 280x250 cm
6 Poisonous web / Giftig spinn
280x150 cm
7 Dona nobis pacem
billedvev, 280x250 cm
4 Victim / Offer
215x78 cm

Ebba Bring Vindussalen

Innenfor utsikten
Maleri og objekt

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ebba Bring med en serie nye malerier og objekter i perioden 13. august – 13. september 2015. Ebba Bring arbeider med abstraksjon som kunstnerisk praksis og slutter seg slik til en sterk retning i vår tids kunst. Utstillingen tar for seg grunnleggende maleriske problemstillinger, deriblant ulike former for romlighet. Maleriene og objektene agerer i forhold til utstillingsrommet og finner sin endelige form i Kunstnerforbundets vindussal.

Ebba Brings seneste malerier og objekter har sin opprinnelse i restmaterialer som er satt sammen, bearbeidet og forvandlet. Utgangspunktet er kunstnerens nye atelier på Ensjø og rester etter oppussing. Samtidig spiller utsikten fra atelieret og bylandskapet inn som inspirasjon. Eksempelvis utsikten til en gård med tomme leiligheter, gardiner som er trukket for og refleksjonen av sol på et vindu. Synet av en skyformasjon og himmelen som åpner seg er bilder som kan omsettes til kunst.

I Ebba Brings verk vektlegges ulike materialer både slik de opptrer i seg selv og slik de kan omformes til noe nytt. Kunstneren har et blikk for små detaljer som vi vanligvis ikke bryr oss om, eksempelvis kanten på en oppkappet MDF-plate. Den skråstilte kanten gir maleriet karakter av relieff og bidrar til å utfordre grensen mellom maleri og skulptur/objekt.

Ebba Bring tar med seg inntrykkene fra omgivelsene og ulike materialer inn i maleriet og setter i gang en refleksjon rundt dets grunnbestanddeler: rom, flate, farge og strøk. Hun peker slik på de uendelige variasjonene som maleriet inviterer til. Enkle operasjoner som hånden kan utføre kobles til kunstens ideer. Hva og hvordan noe er kunst. Slik forener hun noe håndfast og konkret med en poetisk impuls: Kunstneren som ser det vi gjerne overser eller kunstens forvandlende kraft.

Ebba Bring er utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge og utlandet. Hennes verk er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, Regionsykehuset Trondheim, Utsmykkingsfondet, Stortinget (fellesutsmykning med Astrid Nondal), Svennerstål &Partner Stockholm, m.fl. Ebba Bring underviser i maleri på Einar Granum Kunstfagskole.

Se også:
INNENFOR UTSIKTEN: En samtale mellom Ebba Bring og Kristina Bræin

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Alvor. Speil
Utsikt fra Bispegata 12
Natur
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
26 Alvor. Speil
Vinylmaling på finér og speilramme, 70x56 cm
1 Utsikt fra Bispegata 12
olje på lerret, 220x100 cm
14 Natur
vinylmaling på finér, 27x20 cm
Installasjonsfoto
Stockholm, Nicolas Poussin
Det sette
Innenfor utsikten. Hard
Innenfør utsikten. Mørk.
Installasjonsfoto
22. Konstruksjon, 23. Bokrygger og 24. Luft gjennom vindu
25 Stockholm, Nicolas Poussin
vinylmaling på finér, samt tekstplater på vev
16 Det sette
13 Innenfor utsikten. Hard
vinylmaling på finér, 26x20 cm
10 Innenfør utsikten. Mørk.
vinylmaling på mdf/bjørkefinér
Innenfor utsikten. Lys.
Innenfor utsikten. Myk.
Staffeliets oppfordrende anslag
Solen og månen går ned samtidig
Kakburk
11 Innenfor utsikten. Lys.
12 Innenfor utsikten. Myk.
vinylmaling på mdf/bjørkefinér
5 Staffeliets oppfordrende anslag
vinylmaling på mdf/bjørkefinér
6 Solen og månen går ned samtidig
vinylmaling på mdf/bjørkefinér
21 Kakburk
vinylmaling på mdf/bjørkefinér
Bokrygger
23 Bokrygger
vinylmaling på MDF

Shwan Dler Qaradaki 2. etasje

To My Children
Andre etasje

Erfaring og effekt

Tekst av Synnøve Marie Vik, kritiker, kurator og PhD-kandidat i visuell kultur ved UiB

Diskusjonene om hvordan kunsten er politisk vil tilsynelatende aldri ta slutt. En rekke personer og institusjoner utfordrer kunsten til å spille en mer konkret rolle i den politiske debatten. Samtidig synes kunstens politiske funksjon, teoretisk sett, å være garantert av kunstens autonomi. Kunstens tilknytning til et menneskelig språk gjør den til en politisk størrelse, i likhet med alle menneskelige uttrykk.

Et alternativ til slike tilnærminger til diskusjonen om kunstens politikk, kan være å revurdere det tradisjonelle politikkbegrepet. Ved å ta som utgangspunkt at politikk er et spørsmål om definisjonsmakt, blir det grunnleggende politiske spørsmålet: Hvem kommer til orde? Et slikt spørsmål endrer ikke bare hvordan vi vurderer et verks politiske innhold og funksjon, men også dets kvalitet og kraft.

Som flyktning og ikke-vestlig innvandrer står Shwan Dler Qaradaki i en særskilt posisjon i den norske kunstverdenen. I kraft av sin bakgrunn er han en utypisk aktør i kunstfeltet. Han er også representant for en gruppe mennesker som langt oftere snakkes om enn de får snakke selv i den norske offentligheten generelt. Denne posisjonen gjør Qaradakis kunstnerskap til et grunnleggende politisk kunstnerskap i en norsk kontekst. Han melder seg på i kampen om definisjonsmakten og slik utvider han koret av stemmer i den offentlige samtalen.

Samtidig kan vi ikke se bort fra at To My Children helt åpenbart – i sin tragisk aktuelle tematikk og i sin direkte henvendelse til publikum – er et klassisk politisk verk. Spørsmålet er om ikke det tradisjonelt politiske ved verket blir intensivert av Qaradakis outsiderposisjon. I mange tilfeller vil en så direkte henvendelse oppleves som for konkret til å aksepteres som kunst, til å vurderes som bra. Men når henvendelsen kommer fra Qaradaki, tvinges vi som publikum til å revurdere våre egne reaksjoner og stille spørsmål ved hva som ligger til grunn for slike vurderinger.
Denne intensiveringen av det politiske henger tett sammen med verkets biografiske utgangspunkt. To My Children er sjangermessig plassert innenfor en rik visuell og skriftlig memoartradisjon som har vært tatt i bruk av en rekke kunstnere med minoritetsbakgrunn. Den kunstneriske bearbeidingen av livshistorier har vist seg å være en svært produktiv sjanger for en sosialt engasjert kunst. Kunstens muligheter til å formidle individuelle og kollektive erfaringer får låne utsagnskraft av opphavspersonens etos.

Filmens klare uttrykk baserer seg nettopp på dette. I likhet med den politiske tegneserien skaper filmens tydelige fortellerstemme og de fotorealistiske akvarellene et kraftfullt uttrykk som gjør krav på dokumentarisk sannhet, utformet i et personlig formspråk. Slike kunstverk krever vår estetiske og etiske oppmerksomhet.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
To my children
To my children
To my children
To my children
Oversiktsbilde fra utstillingen
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
To my children
To my children
To my children
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme
To my children
akvarell, blekk, blyant, tusj, varierende mål innenfor A4-ramme