Utstilling 17. september - 18. oktober 2015

Bertil Greging Overlyssalen

Go on

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Bertil Gregings (f. 1957) utstilling i Overlyssalen torsdag 17. september.

Kunstneren vil vise nye malerier og collager, i både stort og mindre format. Dette er første gang kunstneren stiller ut i Kunstnerforbundets hovedsal. Utstillingen kan betraktes som en fortsettelse av utstillingen han holdt i Tegnerforbundet i våres med tittelen Pappskallepapirarbeider. Tittelen på utstillingen i Kunstnerforbundet Go on er hentet fra et tidligere verk som formidler en drøm: Jackson Pollock som forteller Bertil Greging «Don’t Give up, go on». Med kunsthistoriske skikkelsers fiktive klapp på skulderen er utstillingen i Kunstnerforbundet arbeidet frem. Resultatet er malerier på lerret og collager, begge kategorier med kunstnerens umiskjennelige signatur. Bertil Greging har gjennom årene opparbeidet seg et stort handlingsrom der det rabulistiske og ekspressive opererer parallelt med vittigheter og logoaktige fremstillinger. Bertil Greging er en kunstner som dyrker kaos og det som kan komme ut av nettopp kaos. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske, konseptuelle, pop kunst og graffiti.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet forener han de rabulistiske maleriene og collagene med Hard Edge bilder. Rette linjer laget med hjelp av tape står mot de ekspressive bildene med sine tilsynelatende ukontrollerte strøk eller røffe sammenstillinger av revne papirbiter. Det kontrollerte står mot det ukontrollerte. Å skape orden i kaoset på atelieret eller i kunstnerens rom ligger under som en målsetning. Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Salen blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en ny organisk og rytmisk helhet.

Bertil Greging driver en utstrakt dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter ulike stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst (blant annet gjennom Jackson Pollocks oppmuntring). Han bruker både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om kunstnerollen. Bruken av hodeformen er gjennomgående i hans kunst og skriver seg inn i en lang tradisjon for selvfremstilling. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og det å være utsatt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Bertil Greging har markert seg som en betydelig billedskaper både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. Han har hatt en rekke markante utstillinger og er innkjøpt til blant andre Nasjonalmuseet, Stortinget, Norsk Kulturråd og Norsk Hydro. Han har sin utdannelse fra Einar Granum Kunstfagskole og Westerdals Reklameskole på 1970-tallet.

Les mer om kunstneren..

Flimmer
Uten tittel
Rotfylling
Fifty-Fifty,  Er her og  Elefantmannen
Collage nr. 6
1 Flimmer
Collage/akryl, 161x167 cm
3 Uten tittel
Blandingsteknikk, 130x161 cm
14 Rotfylling
Blandingsteknikk , 235x305 cm
Fifty-Fifty, Er her og Elefantmannen
akryl på lerret, varierende størrelser
20 Collage nr. 6
Blandingsteknikk, 116x88 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Millie Behrens Vindussalen

THIS IS NOW

Det er en stor glede å presentere en ny utstilling med Millie Behrens (f. 1958) i Kunstnerforbundet som åpner 17. september.

Millie Behrens er en av våre mest anerkjente smykkekunstnere og det knytter seg alltid stor spenning til hennes utstillinger. Millie Behrens hadde sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1992 og har siden vært representert i galleriet en rekke ganger. Til utstillingen i Vindussalen vil Millie Behrens vise tre serier med nye verk, to består av brosjer og anheng, mens den tredje består av seks armbåndsur som er laget spesielt for denne utstillingen. Klokkene representerer noe nytt i Millie Behrens’ virke og tittelen på utstillingen THIS IS NOW sirkler inn dette momentet. Armbåndsurene er alle laget i sølv, noen med detaljer i gull. Urskiven er laget i titan med inngravert tekst eksempelvis THIS IS OUR TIME og THIS IS NOW, som utstillingstittelen.

Klokker måler og angir tiden, men tid som resonansbunn gjelder også for smykkene på utstillingen. Millie Behrens lar seg gjerne inspirere av omgivelsene og hvordan tiden virker på naturen, så vel som byen. Naturen representerer et stort formrepertoar av både myke linjer og det stramt geometriske. Millie Behrens’ smykker kretser rundt nettopp forholdet mellom natur og geometri, men også mellom natur og kultur. Et godt eksempel er gjengrodde steingjerder, menneskeskapte konstruksjoner som gror igjen og forvandles med tiden. Kunstneren er opptatt av den prosessen som finner sted når naturen tar tilbake menneskeskapte strukturer, der trær og skog tar over for betong og jern: Slik et gammelt drivhus står og forvitrer og ruster mens trærne vokser ut av rammeverket og presser glass og jern til side. De geometriske vinklene skimtes i bladverket. Disse inntrykkene har jeg med meg når jeg skaper et smykke. (Millie Behrens)

Natur og kultur glir over i hverandre med tiden som avgjørende moment. Slik steingjerdene er satt sammen stein for stein, er også mange av Millie Behrens smykker formet del for del. Sølv er hovedmaterialet, men i kombinasjon med strandstein, kobber, gull, krystaller og tre. Bruken av strandsteiner er nok et vitnesbyrd om kunstnerens dragning mot naturen. Steinene er ikke slipt, men brukes i smykkene slik de er. Smykkene føyer seg til kroppen, lik steingjerdene tilpasser seg landskapet. Millie Behrens har bestandig vært opptatt av bruksaspektet og at smykkene hennes er lette å bruke. Dette er en sympatisk tilnærming som likevel ikke har gått på bekostning av eksperimentering med form og materialer. Smykkene ser ut som små, minimalistiske skulpturer, men er alltid omsorgsfullt tilpasset kroppen. Millie Behrens er da også kjent for sitt samarbeid med David-Andersen AS og for de ulike seriene hun har utviklet for det tradisjonsrike gullsmedfirmaet.

Med armbåndsurene er bruksaspektet ytterligere aksentuert. Klokkene utmerker seg med en ren og stram design – i tråd med Millie Behrens estetikk – og bærer da også hennes navn.

Millie Behrens er utdannet på Kunsthøgskolen i Oslo og på Nova Scotia School of Art and Design. Hun var på 1980-tallet med på å danne TRIKK, et smykkekollektiv bestående av seks smykkekunstnere. Gjennom utstillinger og oppdrag har hun utmerket seg som en av våre betydeligste kunstnere. Hun er blant annet representert i samlingene til de tre norske kunstindustrimuseene og i utenlandske museumssamlinger i henholdsvis Skottland, Sverige og Tyskland.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Det var en gang I, brosje
Det var en gang II, brosje
Det var en gang III, brosje
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Det var en gang I, brosje
Sølv, gull, kobber, diamant
2 Det var en gang II, brosje
Sølv, kvarts, kobber, månestein
3 Det var en gang III, brosje
Sølv, gull, kobber, kvarts, månestein
Natt og dag, brosje
Og skogen vokste kjempehøy, brosje
Vinduet II, brosje
Sorte grener I, brosje
Sorte grener III, brosje
6 Natt og dag, brosje
Sølv, alabast, agat
7 Og skogen vokste kjempehøy, brosje
Sølv, gull
8 Vinduet II, brosje
Sølv, gull
10 Sorte grener I, brosje
Ibenholt, sølv
11 Sorte grener III, brosje
Ibenholt, sølv, gull
Samtale I, anheng
Samtale II, anheng
Mørk måne, brosje
Mellom rommet, brosje
Likevekt II, brosje
13 Samtale I, anheng
Sølv, strandstein
13 Samtale II, anheng
Sølv strandstein
15 Mørk måne, brosje
Sølv, gull, strandstein
16 Mellom rommet, brosje
Sølv, gull, strandstein
18 Likevekt II, brosje
Sølv, gull, strandstein
Svevende måne, brosje
Rommet i mellom, brosje
Soon
This is our time
This is now
21 Svevende måne, brosje
Sølv, gull, strandstein
19 Rommet i mellom, brosje
Sølv, gull, strandstein
25 Soon
Sølv, gull, titan
26 This is our time
Sølv, gull, titan
28 This is now
Sølv, titan

Figurstudie Idun Baltzersen og Guttorm Guttormsgaard

Kunstnerforbundet er glade for å presentere en utstilling med Guttorm Guttormsgaard og Idun Baltzersen i 2. etasje, kuratert av Hanne Cecilie Gulstad.

En etablert kunstner settes i dialog med en nyutdannet kunstner. Nesten 50 år i alder skiller kunstnerne fra hverandre, men de har noen fellestrekk i sin interesse for arkiver og kunstnerbøker, og det at de bruker grafikken som sitt medium. Utstillingen setter fokus på studie av figur.

Utstillingen Figurstudier kommer 50 år etter at man i Kunstnerforbundet startet «Den Lille Grafikkutstilling». Dette var en 14 dagers visning av grafikk utvalgt av grafikerne selv, etablert etter forespørsel fra Foreningen Norske Grafikere. Denne visningsarenaen etablerte seg raskt til «Den Lille Grafikkvegg» siden det dreide seg om en bestemt vegg. Ordningen fortsatte i mange år, og ble et forum for mange viktige grafikkpresentasjoner. Satsningen på grafikk har siden vært en prioritert del av Kunstnerforbundets virksomhet. Figurstudie ønsker å løfte frem et utvalg av Guttorm Guttormsgaards grafikk, som debuterte i Kunstnerforbundet i 1965, og som i 1976 hadde en separatutstilling hvor hele Kunstnerforbundet sto til disposisjon. Guttormsgaard settes i denne utstillingen i dialog med den yngre kunstneren Idun Baltzersen.

Guttorm Guttormsgaard
Guttorm Guttormsgaard har vært en viktig skikkelse i norsk kunst- og kulturliv siden 1960-årene. Hans kunstnerskap spenner over flere faser, medier og uttrykksmåter. Som grafiker startet han sin karriere i en aktiv periode innen norsk grafikk, og han bidro ikke bare med sin rike produksjon, men også med sin betydelige innsats som leder av Kunstakademiets grafikkavdeling (1979-1986, fra 1980 som professor). I våres ble Guttormsgaard presentert med en omfattende utstilling i Stenersenmuseet hvor hele hans kunstnerskap ble satt i fokus. Her kunne man se alt fra hans grafikk, tegninger, kunstnerbøker, arkiv og personlige samling. I utstillingen ved Kunstnerforbundet er det en liten suite av grafiske verk som blir løftet frem. I fokus er aktstudier han lagde på 1970-tallet.

Guttormsgaard viser menneskekroppen i uvanlige positurer. I hans akter vrir og vender kroppen seg og dens sarte bevegelser får spille fritt. Han griper fatt i en gammel tradisjon innen fremstilling av kropp hvor kroppsstillingen blir motivet i bildet. En flytende strek får frem volum. Forkortninger og konturer danner sensuelle fremstillinger. Trykkene kan dra tankene over til Auguste Rodins tegninger. Guttormsgaard jobber ikke ut fra en levende modell, men fra indre sanseinntrykk. Man kan se en klar kobling fra disse tidlige etsningene til den enorme mengden akttegninger som Guttormsgaard har gjort senere, blant annet de som er publisert i kunstnerboken Øyeblikk (2012). Guttormsgaard går også her til akten, men som studie gjort i tegning.

Guttormsgaard er en dyktig grafiker som kjenner håndverket godt. I denne utvalgte grafikken fra 70-tallet ser vi hans utforskning av etseteknikkens mangfoldige strek- og flatevirkninger. Han kombinerer kraftige og spinkle streker i sine fremstillinger av figurer i bevegelse.

Idun Baltzersen
Idun Baltzersen er blant de unge kunstnerne som fordyper seg i grafikk som medium. Hun er kjent for sine monumentale vegginstallasjoner av grafikk og trykkplater, samt sine håndlagde kunstnerbøker. I sine verk stiller hun spørsmål om kvinnefiguren og ser på hvordan den har blitt fremstilt gjennom historien. Til utstillingen Figurstudie vil Baltzersen vise tre kunstnerbøker og en veggcollage av tresnittarbeid.

Bøkene til Baltzersen står frem som tredimensjonale arbeid i utstillingsrommet og innbyr til en intim visningsform som aktiverer betrakteren foran den monumentale veggcollagen. På samme måte som Guttormsgaard, har Baltzersen også vært opptatt av arkivet som utgangspunkt for sine verk. Hun går tilbake i et kunsthistorisk arkiv av figurfremstillinger og ser på hvordan ulike kjønnsperspektiver i de ulike epokene har vært med på å bestemme måten man fremstilte en kropp. Hennes prosjekt blir som et forsøk på å skrive om historien, slik vi kan se i kunstnerboken Jenter og hunder. Denne boken vokste frem fra hennes interesse for heltinner, martyrer og ulike visuelle fremstillinger av kvinnelige skikkelser, elsket av kunsthistoriens mannlige mestre gjennom tiden. I boken utforsker hun relevansen av identitet, og er spesielt opptatt av den unge jentens ikonografi. Hennes mål er å få fremstillingen av den unge kvinnen med det tilbaketrukne kroppsspråk til å ta plass. Samme tematikk tar hun for seg i boken Passivitetens historie. Boken er skapt med utgangspunkt i et arkiv av bilder som på forskjellige måter representerer passivitet i kroppsråket for de som blir avbildet. I den siste boken Alle på Tinder i Reykjavik ønsket Baltzersen å tegne alle menn hun kunne finne på sjekkeappen Tinder i Reykjavik. I dette prosjektet kartlegger hun en gruppe menn og ser på deres selvfremstillelse. Til forskjell fra de to andre bøkene er det her det kvinnelige blikket som er subjektet, og mennene som objektiveres. Veggcollagen til Baltzersen har blitt lagd til utstillingen og fyller en hel vegg i utstillingsrommet. Også her er det den unge jentens fremstilling som blir problematisert under den forminskede beskrivelsen «Hestejente».

Dette er første gang Idun Baltzersen viser sine verk i Kunstnerforbundet. Baltzersen ble ferdig med sin master fra Konstfack i Stockholm 2014 og hadde fra tidligere en bachelor i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Tidligere i vår hadde hun sin første separatutstilling i Norge ved RAM Galleri i Oslo. Utover dette har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger, både innenlands og utenlands.

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Hestejente
Bokside fra "Alle på Tinder i Reykjavik"
Idun Baltzersen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Guttorm Guttormsgaard
Installasjonsfoto fra utstillingen
etsninger

Installasjonsfoto fra utstillingen
Idun Baltzersen
2 Hestejente
tresnittplate, 280x380 cm
Idun Baltzersen
1 Bokside fra "Alle på Tinder i Reykjavik"
tusjtegning, 31x62 cm