Utstilling 15. september - 16. oktober 2016

Hanne Tyrmi

Learning to Lose
Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Hanne Tyrmis utstilling i overlyssalen som åpner torsdag 15. september kl. 18. Med utstillingen som har fått tittelen Learning to Lose , tar Tyrmi et radikalt grep om overlyssalen som utstillingsrom. En monumental blygardin (Behind the Dusk) danner en vegg i rommet som nærmest stenger inngangen til overlyssalen og skaper et nytt rom i rommet. En gardin har som oppgave å stenge for innsyn/utsyn og lysinnfall. Tyrmis gardin er også en vegg og et romskapende element. Blytung bokstavelig talt og giftig. Bly er karakterisert ved sin mykhet, matte grå overflate og det er et giftig metall plassert i gruppe 14 i grunnstoffenes periodiske system. Bly ble tidligere brukt i vannrør og inngikk i arkitekturens skjulte infrastruktur. Huset som modell, motiv, tema og metafor går igjen i Tyrmis kunstprosjekter, også i denne utstillingen gjennom gardinen, en ovn og et skulpturelt hus. «Huset er et bilde på mitt kunstnerliv.» (Hanne Tyrmi). Arkitekturen og gjenstandene åpner dyptgripende til koblinger mellom liv, kropp, erfaringer og minner. Det handler grunnleggende om hvordan vi former rommene og hvordan de former oss. Huset som ramme rundt oppvekst og det daglige liv, men også det rommet kunsten blir til i reflekteres i Tyrmis kunst. Kunstnerrollen og atelieret spiller en viktig rolle, betydningen av «et eget rom å arbeide i» (Hanne Tyrmi) med dets politiske implikasjoner.

Som et «hus i huset» spiller Tyrmis verk ut et brennaktuelt tema knyttet til kunstnerens rom og vilkår, samtidig som hun får oss til å kjenne på hvordan rom virker på oss og har med vår eksistens å gjøre. Gardinen som et arkitektonisk element er her investert med mening, minner og erfaringer. Min gardin er en total sperre. Den er blytung og den faller. Den er gravitasjon.» (Hanne Tyrmi)

Torsdag 29. september kl. 17 Samtale mellom Hanne Tyrmi og Line Ulekleiv

Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1981–85). Hun har markert seg gjennom en årrekke med viktige utstillinger og kunstprosjekter, sist aktuell med en stor utstilling The Lost Thing på Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2014. I forbindelse med utstillingen ble det utgitt et omfattende bokverk over Tyrmis kunst på forlaget SKIRA, med tekster av blant andre Lotte Konow Lund, Line Ulekleiv, Anne Karin Jortveit og Tone Lyngstad Nyaas. Tyrmi er innkjøpt til en rekke samlinger og har utført flere offentlige kunstprosjekter.

Les mer om kunstneren..

Behind the Dusk
Behind the Dusk (detalj)
Behind the Dusk (detalj)
Behind the Dusk (detalj)
1 Behind the Dusk
bly, stål, 3x9 meter
Behind the Dusk (detalj)
Behind the Dusk (detalj)
Behind the Dusk (detalj)

Kurt Johannessen

Om
Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Kurt Johannessens utstilling i vindussalen. Utstillingen som har fått tittelen Om, omfatter bøker og tegninger. Som del av utstillingen, kommer Johannessen til å presentere fire performanceforedrag, henholdsvis Om pust, Om tid, Om røynda og konstruksjonane og About Reality and Constructions (sistnevnte under Oslo Art Weekend fredag 14. oktober kl. 14).

Johannessen har en betydelig posisjon innen norsk samtidskunst. Hans kunstpraksis favner vidt og griper også inn i et internasjonalt felt. Gjennom tre tiår har han markert seg med sine performance og bøker (artists’ books). I hans kunstnerskap spiller tegning en helt sentral rolle. Tegning inngår i hans performance, bøker og som selvstendige tegninger. Johannessens tegninger har en performativ karakter. Vi fornemmer hvordan streken forflytter seg over arket og tiden det tar. Ofte er kroppens bevegelse det grunnleggende, fra håndens rabling, armens større bevegelser til hele kroppen og dens gester. Handling og prosess er stikkord for hele hans kunstnerskap og vekslingen mellom ulike medier, det ene følger av det andre og vikler seg i hverandre.

De elleve bøkene i serien Om noko som han viser på utstillingen i Kunstnerforbundet har blitt til i perioden 2011–2016. Om bøkene skriver kunstneren:
«Mange av bøkene heng tett saman. Om pust lagde fundamentet for undersøkingar omkring rom, tid og rørsle. Gjennom innpust og utpust blir ein og det omkring ein endra. Arbeide førde til klårare forståing av verkeleg notid og konstruert tid, som igjen førde til at andre konstruksjonar viste seg. Det som er/hender er røynda, medan det som er konstruksjonar viser seg som konstruksjonar i røynda.»

Med utgangspunkt i bøkene springer Johannessens performanceforedrag ut. Fordypning i ulike tema utfoldes og tar uante retninger, en veksling mellom vitenskap og saklighet på den ene siden og fri fabulering og filosofering på den andre.
Kurt Johannessen (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen samt i Reykjavik og London. Han er en pioner innen performancekunst i Norge og har gjort seg bemerket både i Norge og internasjonalt med sine performance. Han har utgitt opp mot 90 bøker på eget forlag, Zeth Forlag.

Lørdag 17. september kl. 14 Perfomanceforedrag Om pust
Lørdag 17. september kl. 15 Performanceforedrag Om tid
Søndag 18. september kl. 14 Performanceforedrag Om røynda og konstruksjonane
Søndag 18. september kl. 15 Presentasjon av utstillingen Om og samtale med Øyvind Kvalnes
Fredag 14. oktober kl. 14 Performanceforedrag About Reality and Constructions, Oslo Art Weekend

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Kulturråd:

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Fra performanceforedraget "Om røynda og konstruksjonane"
Fra performanceforedrag "Om tid"
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Fra performanceforedraget "Om røynda og konstruksjonane"
Fra performanceforedrag "Om tid"

Espen Gleditsch

Polymorphous Magical Substance
“But what could it be, this curious light lightness that floats, that passes, that radiates across the valley like the breath of dying sun? What could it be? I choose to call it polymorphous magical substance. It affects all the senses, not just sight. It moves. It has depth and motion just as a stream has depth and motion, and it connects such that it changes whatever it comes into contact with. Or is it the other way around?” – Michael Taussing, What Color is the Sacred?

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere utstillingen Polymorphous Magical Substance av Espen Gleditsch i andre etasje, store sal. Gleditsch avsluttet sin master fra Kunstakademiet i Oslo i 2015 men har allerede gjort seg bemerket i år gjennom deltagelse på utstillingen Dislocating Surfaces – New Scandinavian Photography på Kunstnernes Hus og separatutstillingen A Place by the Sea på Noplace. I Kunstnerforbundet viser han nye fotografiske arbeider fra interiører i kanoniserte modernistiske hus, fotografert med polaroidkamera.

Gleditsch arbeider med fotografi gjennom prosjekter hvor han undersøker mekanismene bak historieskriving, utilsiktede meningsforskyvninger og diffuse grenseland mellom subjektiv opplevelse og objektive fakta. I Gleditschs siste prosjekter har han utforsket denne tematikken med utgangspunkt i modernistisk arkitektur, rekonstruksjon av kunstverk, restaurering og fargereproduksjon.

Polaroidfotografiene som vises i Kunstnerforbundet skildrer interiører utformet av Le Corbusier og Eileen Gray (som han har arbeidet med tidligere i prosjektet A Place by the Sea). Felles for interiørene er at de er omhyggelig utformet av arkitekten, og enten bevart i sin originale stand eller tilbakeført med en intensjon om å gjenskape det originale uttrykket.

I det intime polaroidformatet vektlegger Gleditsch de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Polaroidkameraet tillater ingen form for etterbehandling og justeringer i etterkant, og kan i så måte betegnes som fotografiets akvarell. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema. Utstillingen Polymorphous Magical Substance er en forlengelse av Gleditschs interesse for de tidlige modernistiske arkitektenes forhold til farge, og meningsforskyvninger som har oppstått når svart-hvitt fotografiet har vært et viktig kildemateriale for å etablere et narrativ for modernistisk arkitektur.

Fredag 16. september kl. 17 Kunstnersamtale: Espen Gleditsch og Espen Johnsen, Førsteamanuensis – Kunsthistorie ved UiO

Espen Gleditsch (f. 1983) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (MA 2015). Hans utstilling A Place by the Sea på Noplace tidligere i sommer ble bemerket i tidsskriftet Frieze, og skal vises i København i løpet av høsten 2016. September 2016 utgis publikasjonen Neues Bauen av Gleditsch i publikasjonsserien Angle på Multipress forlag, og tidligere i år ble han tildelt Victor Fellowship 2016 med et seks måneders residency-opphold ved ISCP i New York høst/vinter 2016.

Utstillingen er støttet av:

Les mer om kunstneren..

Polymorphous magical substance #1-3 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polymorphous magical substance #9,10,11,12 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polymorphous magical substance #4,5,6,7,8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
1-3 Polymorphous magical substance #1-3 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polaroid, Unikum, 38 x 48 cm
4-7 Polymorphous magical substance #9,10,11,12 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polaroid, 38 x 48 cm
8-12 Polymorphous magical substance #4,5,6,7,8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polaroid, 38 x 48 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
polaroidfoto
Installasjonsfoto fra utstillingen
polaroidfoto
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Polymorphous magical substance #8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polymorphous magical substance #9 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
12 Polymorphous magical substance #8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polaroid, 38 x 48 cm
4 Polymorphous magical substance #9 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung)
Polaroid, 38 x 48 cm

Ingun Bøhn

Visuelle metaforer
Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ingun Bøhns utstilling i lille sal i andre etasje som åpner torsdag 15. september kl. 18. Utstillingen som har tittelen Visuelle metaforer rommer tegninger og kunstnerbøker (artists’ books). Bøkene er satt sammen av akvarell, tegning, collage og forskjellige papirkvaliteter. De ulike papirsortene varierer i taktilitet, vekt, stofflighet og farge, og innbyr til forskjellige sanseinntrykk og assosiasjoner. «Utstillingen kan leses som en kjærlighetserklæring til papiret og dets iboende sensualitet» (Ingun Bøhn). De enkelte arbeidene illustrerer/illuminerer den franske forfatteren Yves Bonnefoys poesi, gjendiktet av Geir Pollen. Bøhn har lenge oppholdt seg i Bonnefoys lett surrealistiske landskap. Et rom hun betegner som et «atmosfærisk rom» eller «et møtested for nærværet». Og det er nettopp dette hun forsøker å komme på sporet av og visualisere. Hun har valgt ut korte og lengre strofer fra Bonnefoys samling som stikkord for egne visuelle tolkninger eller impresjonistiske resyméer av dikterens utsagn.

Om arbeidet skriver kunstneren:
«I tidlig middelalder var helsides ornamentikk og gullsnitt en viktig del av bokens helhet. Jeg har hatt dette overdådige håndverket i tankene, der jeg lar utformingen nærme seg scenografi – et «åsted» for tekst».

Kunstnerboken har fått fornyet aktualitet de siste årene og åpner et rom for å puste liv i håndverket og gamle håndverkstradisjoner. Unike og håndlagede verk som kontrasterer det digitale og masseproduserte. Bøhn er en av våre mest anerkjente tegnere, gjennom hele sitt kunstnerskap har hun rendyrket tegningen med vekt på det undersøkende, poetiske, sanselige og taktile. Hun har også forfattet en rekke tekster om tegning, blant annet for tidsskriftet Numer.

Ingun Bøhn (f. 1947) er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, diplom ved Bokkunstlinjen, Kunstakademiet i Warszawa og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har hatt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt, og har flere utstillinger i Kunstnerforbundet bak seg. Bøhn er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Billedgalleri, Norsk Kulturråd og Oslo kommune. Hun har også hatt en rekke illustrasjonsoppdrag og har virket som lærer ved de ulike akademiene i Norge.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Valmuen i handa som drøymde i sommar                     – nesten ikkje anna enn dis og broderi
Ein vind lear seg lydlaust blant lydane i verda
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
10 Valmuen i handa som drøymde i sommar – nesten ikkje anna enn dis og broderi
papir
9 Ein vind lear seg lydlaust blant lydane i verda
papir, 23x17x4 cm
Det snør. Sjel, var det dette du ville?
Du går, med bankande hjarte i den store snøen
Hjartet, gjennomkryssa av hagar og skugge
7 Det snør. Sjel, var det dette du ville?
papir, 34x25x7 cm
8 Du går, med bankande hjarte i den store snøen
papir, 37x26x6 cm
6 Hjartet, gjennomkryssa av hagar og skugge
bemalt papir, 50x50x7 cm