Utstilling 12. januar - 12. februar 2017

Tore Hansen overlyssalen

Kunstnerforbundet er stolte over å presentere Tore Hansens utstilling i overlyssalen. Hansen har en betydelig posisjon innen norsk samtidskunst. Han står som en sentral viderefører og fornyer av den norske landskapstradisjonen. Gjennom over 40 år har han bygget opp et egenartet billedregister bestående av stiliserte figurer og naturelementer slik de kommer til uttrykk gjennom maleri og grafikk.

Hansen har gjort skogen til sitt foretrukne motiv. Det dreier seg om en dyp fascinasjon for granskogen som visuelt fenomen og naturerfaring. Hansens malerier av trær skaper en umiskjennelig fornemmelse av skog, samtidig som de lar mediet manifestere seg gjennom aksentuering av strøk, rennende maling, gester, fargebruk og kontraster. Landskapet er i Hansens kunstnerskap både knyttet til undersøkelse av maleriet og til egen biografi.

Skogsmotivet er forankret i faktisk natur, nemlig omgivelsene på Finnskogen. Finnskogen er kjent for sin tette skog og langstrakte granskogbelte. Her er Hansen født og oppvokst, og etter kunststudier i Oslo flyttet han tilbake til barndomsstedet sammen med samboer Hanne Borchgrevink. Han maler slik sett et landskap han har et nært og innforlivet kjennskap til. Det handler om å være i takt med naturen, observere landskapet, skogen, årstidenes skiftninger og vær, dyretråkk og tilbakevendende fugler.

Naturen, dyrene og menneskene blir gitt en forenklet, nærmest formellignende fremstilling. Formler investert med emosjonell kraft, empati, humor og kulturell forståelse. Hansens fordypelse i et kjent landskap skriver seg inn i en kunsthistorisk tradisjon med blant andre Paul Cézanne, Claude Monet og Edvard Munchs emblematiske bilder. Den insisterende interessen for det landskapet som omgir kunstneren henger sammen med ønsket om å fange tiden og drive kunsten videre.

I 2017 er det femti år siden Hansen søkte om opptak til Kunst- og håndverkskolen i Oslo. Med tegninger av en hånd, et bokomslag, et tun og et portrett av Francis Bull kom Hansen inn og kunne starte sin kunstneriske utdannelse. Til utstillingen i Kunstnerforbundet gir Hansen ut en bok med egneskrevne tekster om sin oppvekst, vei mot kunsten og sitt forhold til landskapet. Tekstene gir en nøkkel til forståelse av hans kunstnerskap. «Tidlig skjønte je at det var de store trea som laga all vind i væ`la. Je såg dom sto der uttafør glaset og vifte sørgmodog med de mørke greina.» Utstillingen i Kunstnerforbundet bekrefter Hansen som en av våre fremste malere og grafikere.

Tore Hansen (f. 1949) har sin utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1967–71 og Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas, Knut Rose og Arne Malmedal 1973–79. Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Lillehammer Kunstmuseum, Bomuldsfabriken i Arendal, Kunstbanken i Hamar og deltok i 2015-2016 på Nasjonalgalleriets gruppeutstilling Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer. Hansen har også laget offentlige utsmykkinger ved blant annet Regjeringens representasjonsanlegg, Kongetribunen, Holmenkollen og Skimuseet, Oslo.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Blå skog
Runer
Grønn skog
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
9 Blå skog
Akryl på lerret, 155 x 200 cm
1 Runer
Akryl på lerret, 146 x 170 cm
2 Grønn skog
Akryl på lerret, 180 x 180 cm
I den lyse skogen
Stilleben
Kveld
Välgunahå
Noli me tangere
3 I den lyse skogen
Akryl på plate, 122 x 113 cm
4 Stilleben
Akryl på lerret, 229 x 196 cm
5 Kveld
Akryl på lerret, 196 x 229 cm
6 Välgunahå
Akryl på plate, 46 x 58 cm
7 Noli me tangere
Akryl på lerret, 200 x 190 cm
Vandrer
Virkelighetens skog
8 Vandrer
Akryl på lerret, 127 x 145 cm
Virkelighetens skog
Tresnitt, 29 x 64 cm

Mikael Hegnar vindussalen

MNikael ∞ benspenn
Vindussalen

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Mikael Øye Hegnars utstilling i Kunstnerforbundets nye vindussal. Hegnar vil vise en serie nye malerier kjennetegnet ved hans eksperimentelle bruk av ulike materialer, teknikker, redskaper og tradisjoner innenfor maleriet. Oljemaleriene på lerret arbeides frem på gulvet gjennom en prosess der de først påføres farge, for så å bli utsatt for skraping og ulike avtrykk. Skrapeprosessen skaper en teksturrik og reliefflignende struktur som hinter til grafisk mønster eller tegning. Registeret av redskaper blander inn referanser til alt fra klassisk ornamentikk til kjøkkenredskaper fra supermarkeder.

Hegnar har allerede fått sin signatur knyttet til bivoksarbeider; malerier utformet av bivoks. Han tar i bruk og eksperimenterer med en gammel maleteknikk som går under betegnelsen enkaustikk. Teknikken har forankring tilbake til antikken, men er i dag best kjent blant hobbymalere. Voksen varmes før den påføres med pensel, legges lagvis og/eller risses i for å skape tekstur. Teknikken bidrar til å skape en særegen malerisk overflate, samtidig som den avgir lukt av honning.

Sammenstillinger av ulike teknikker og fremstillingsmåter bidrar til å generere nye sider ved maleriet. Ved å blåse liv i gamle teknikker og la maleriet vandre inn og ut av ulike medier skaper Hegnar en ny interesse for maleriets materialitet, teknikker, prosesser og tradisjoner. Det manuelle arbeidet og tilknytningen til håndverk som tidligere gjorde maleriet uaktuelt, er i dag snudd til noe positivt. Hegnar er blant de unge kunstnerne som evner å åpne opp for nye måter å tenke maleriet på.

Hegnars malerier har også en sterk affinitet til tegning, og han ser på seg selv som tegner. Støpte epoxyrør festet til pensler og penner utgjør tekniske redskaper i tegneprosessen. Egenutviklede redskaper til å male, skrape og tegne med, inngår som en viktig del av hans maleriske metode. Slik ansporer Hegnar til å reflektere over utvekslingen mellom tegning og maleri. Alt flyter sammen i verk som både har en sanselig materialitet og en genuin kunsthistorisk forankring.
Mikael Hegnar (f. 1984) har sin utdanning fra Kunstakademiet i Oslo (MA 2008-2010) og Kunsthøyskolen i Oslo (BA 2005-2008). Han har hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Akershus Kunstsenter, Tegnerforbundet, Galleri LNM og BOA. Han har også deltatt på gruppeutstillinger ved Galleri Podium, Museet for samtidskunst, Galleri QB, Tegnebiennalen 2016 og 1857, Paris Internationale 2016. I 2017 deltar han i utstillinger ved Kristiansand Kunsthall, Independent Brussel 2017 og L21: La suveren (med Mads Andreassen), Palma de Mallorca.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Border II
∞
Deco I
Poenggivende stein
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Border II
Olje på lerret, 180 cm x 140 cm
2 ∞
Bivoks og pigment på skai og funnet bord, 73 x 56 cm
3 Deco I
Olje på lerret, 140 x 110 cm
4 Poenggivende stein
Keramikk, glasur, 51 x 36 cm
Cozens-grid
Spring
Home
Oversiktsbilde fra utstillingen
5 Cozens-grid
Olje på lerret, 110 x 85 cm
6 Spring
Olje på plexiglass, 120 x 80 cm
Home
Olje på lerret, 140x110 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen

Ingri Haraldsen / Petter Buhagen Salene i 2. etasje

Simuleringer av
Salene i andre etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ingri Haraldsen og Petter Buhagens utstilling i salene i andre etasje. Kunstnerparet har gjort seg bemerket de siste årene både som duo og hver for seg. Deres arbeider evner å fange vår tid med vekt på den stadig voksende informasjonsstrømmen vi forholder oss til daglig gjennom ulike medier og digitale plattformer. Haraldsen og Buhagen synliggjør natur og teknologiske prosesser både abstrakt, konkret, visuelt og konseptuelt.

Utstillingstittelen Simuleringer av gir en tosidig nøkkel til forståelse av deres kunstneriske anliggende. Den kan leses som et forsøk på å tolke og representere ulike prosesser og systemer vi forholder oss til, eller en tilbaketrekning og avstand fra disse. Kopimaskinen, digitalkamera, minnebrikker, mikroskoper og piksler manifesterer seg på ulike måter i deres verk gjennom bruk av teknikk, format, titler, farge og form. Arbeidene kan ses som fysiske tolkninger av immaterielle representasjoner.

Med utstillingen i Kunstnerforbundet fortsetter de sitt arbeid med å formidle tilstedeværelsen og erfaringen av informasjonsstrøm gjennom skulpturer, kulltegninger, veggmaleri, printertonerpulver på papir og forskjellige kopirelaterte teknikker. Arbeidene inngår i en undersøkelse av hvordan vi forholder oss til det abstrakte eller uhåndgripelige. Til grunn ligger den menneskelige trangen til å forstå, skaffe seg overblikk, innsikt og kunnskap, og hvordan nettopp kunsten kan bidra dette i vår komplekse samtid.

I arbeidet med å synliggjøre det usynlige drar de veksel på kunsthistorien blant annet til den abstrakte kunstens historie, til monokromet og til abstrakt ekspresjonisme. Haraldsen og Buhagen er blant kunstnerne som har bidratt i arbeidet med å synliggjøre den modernistiske arven og bringe den abstrakte kunsten inn på nye spor. Erfaringer og representasjoner i digitale og teknologiske prosesser møter i deres verk kunstens håndverksmessige tradisjoner. Renessansen innen de håndverksbaserte kunstartene i dag ses gjerne som en motsats til nettopp den digitale utviklingen. I utstillingen finner man både samspill og dissonans som kan gi et innblikk i kunstnernes undersøkelse av dagens altomfattende og omskiftende teknologiske situasjon.

Ingri Haraldsen (f. 1984) har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Det Baskiske Universitet, Bilbao. Haraldsen har hatt en rekke separat-, duo- og gruppeutstillinger, blant annet ved Tegnebiennalen 2016, QB Gallery, Tekningmuseet i Laholm, Norske Grafikere, Trøndelag senter for samtidskunst, Kronica Museum, Polen (2013), Noplace, Oslo (2013), The Armory Show, NY (2012) og Spoke Art Gallery, San Francisco (2011). Hennes verk er kjøpt inn av blant annet Oslo kommunes kunstsamling, Trondheim kommune, Statoil, Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Deichmanske bibliotek, filial Grünerløkka.

Petter Buhagen (f. 1983) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og ved The Arts Institute at Bournemouth. Han har hatt separat-/duoutstillinger ved blant annet Galleri Norske Grafikere, Trøndelag senter for samtidskunst, TM51 Main Gallery og Akershus Kunstsenter. I 2015 deltok han på gruppeutstillingen NN-A NN-A NN-A – Ny norsk abstraksjon vist ved Astrup Fearnley Museet, Oslo og i 2016 vist ved Stavanger Kunstmuseum. Buhagen har utført utsmykkinger ved Galleri F15, Jeløya, Grorud T-banestasjon og Utdanningsforbundet, Oslo.

Å bli berørt
Tilstand
Brytning
Betroelse
Språk

22 Å bli berørt
Kull på papir i ramme med foliert glass, 66 x 85,5 cm

7 Tilstand
Kull på papir, 122 x 162 cm

14 Brytning
Kull på papir, 128 x 180 cm

Betroelse
Giclée, 39,5 x 55,3 cm

1-5 Språk
Blyant på papir, 36,5 x 45,5 cm
Behavioral Data
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

17-20 Behavioral Data
Printertoner og ferniss på papir, 72 x 102 cm

Oversiktsbilde fra utstillingen

Oversiktsbilde fra utstillingen

Oversiktsbilde fra utstillingen

Vanna Bowles kabinett

Transcending Parrot
Kabinettet

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Vanna Bowles’ utstilling Transcending Parrot i Kunstnerforbundets nye visningsrom Kabinettet. Bowles vil vise tegning på vegg og installasjoner som består av tegning, skulptur og objekter. På åpningen viser Bowles en performance iført et papegøyekostyme som består av maske, vinger og føtter, utført i papir, papir maché og blyant. Performancen avsluttes med at kostymet integreres i og blir en del av utstillingen.

Bowles’ kunstprosjekt utforsker tegning i kombinasjon med skulptur, objekter og performance. Stilmessig befinner hun seg innenfor et figurativt, fotorealistisk og surrealistisk uttrykk. Hun bruker ofte optiske effekter og relieffer som destabiliserer skillelinjene mellom billedflaten og rommet, og har gjort seg bemerket ved å kombinere tegning med skulptur på en særegen måte. Bowles’ motiver er konsentrert om fugler, insekter og utsnitt fra menneskekroppen. Verkene hennes representerer fragmenter av en større helhet, som eksempelvis en grein, en hånd eller en vinge. Fragmentene setter hun deretter sammen til nye konstellasjoner som danner intrikate tre-dimensjonale collager.

Tematisk utforsker Vanna Bowles sider ved utsatthet og sårbarhet. Verkenes skjøre og forgjengelige materialer understøtter tematikken, blant annet gjennom bruken av papir og verk presentert uten beskyttelse som glass og ramme. På denne måten blir verkene selv utsatte elementer som inviterer til forsiktighet og konsentrasjon.

Bowles’ siktemål med teknikk, sammenstilling og presentasjon er å opprette nye forbindelser og tankesett. For eksempel forbindelsen mellom et sykt menneske og en trestamme, mellom en papegøye og en kongle. Bowles forsøker å finne punktene der forskjellene og grensene opphører. Slik snakker hun til betrakterens forestillingsevne og vilje til å reflektere over hva som vises.

I arbeidet med tegning som skulptur, installasjon og performance, spiller papegøyen en nøkkelrolle. Papegøyen, som er av arten African Grey, har fulgt Bowles i flere prosjekter. Fugledrakten tilpasset kunstnerens kropp figurerer som et alter ego. Bowles blir gjennom papegøyekostymet fysisk til stede i sitt eget billedunivers. Slik visker hun ut nok en grense, nemlig den mellom kunstneren og hennes eget verk.

Vanna Bowles (f. 1974) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Universität der Künste i Berlin, og har siden 2001 hatt en aktiv utstillingsvirksomhet i Norge og internasjonalt. Hun har blant annet hatt separatutstillinger på Tegnerforbundet i Oslo, Lars Bohman Gallery i Stockholm, Hordaland Kunstsenter i Bergen og Galleri Thomassen i Göteborg. Hun har deltatt på Spår på Malmö Kunstmuseum, Surrealisme i norsk kunst på Stenersenmuseet i Oslo, Tegnebiennalen 2008 på Kunstnernes Hus, Oslo og KVINNELIGE PIONERER – nye stemmer på Lillehammer Kunstmuseum. Bowles er innkjøpt av bl.a. Lillehammer Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum, Statens Konstråd, Sverige og Statoil/Hydro Norge. I 2016 fikk hun 10-årig arbeidsstipend fra Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Table Parables I
Table Parables II
Table Parables III
Table Parables IV
Table Parables V
Table Parables I
Blyant på papir og pappmasjé, l , 120 x b 74 x h 73 cm
Table Parables II
Blyant på papir og pappmasj, 120 x b 74 x h 73 cm
Table Parables III
Blyant på papir og pappmasjé, l , 120 x b 74 x h 73 cm
Table Parables IV
Blyant på papir og pappmasjé, l , 120 x b 74 x h 73 cm
Table Parables V
Blyant på papir og pappmasjé, l , 120 x b 74 x h 73 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
tegning
Oversiktsbilde fra utstillingen