Utstilling 4. mai - 4. juni 2017

Harald Fenn

Mellom lys og skygge

Harald Fenn tilhører 90-tallsgenerasjonen i norsk samtidskunst som tilførte maleriet en ny intellektuell tilnærming og vitalitet. Siden han debuterte i Kunstnerforbundet i 1997, har Fenn arbeidet møysommelig med maleri i det landskapet som åpnet seg etter at modernismen var avsluttet.

Stemningslandskap og abstrakt maleri er ikke uforenlig i Harald Fenns kunst. Arbeidene trer frem som lysskimrende naturfremstillinger bak en grid av abstrakte, vertikale linjer og skaper en optisk, romlig virkning av ulike sjikt. I Fenns malerier er det som om det tradisjonelle motivet må vike for et analytisk filter – uten å forsvinne helt. Naturmotiver kan finnes som et diffust spill mellom lys og skygge, som en truende bakgrunn bak Fenns ordnede systemer av linjer.

Ved å stenge betrakteren ute fra billedrommet understreker Fenn blikkets tilgang på hva som ligger bak og hva som ligger fremst i billedrommet. Blikket holdes på avstand, samtidig oppstår det en optisk funksjon; det er noe man ikke kan nå eller forstå som man blir dratt mot. Virkemidlene stilles til skue og maleriet observerer sine egne regler. Ambivalensen i arbeidene utspiller seg mellom det åpne og det lukkede, det illusoriske og fysiske.

Harald Fenn jobber ut fra en intellektuell tilnærming til maleriet som balanseres med opplevelsen av maleriet som konkret fysisk virkelighet: maleriet er ikke bare analyse og kunsthistorie men en konkret visuell stimulans som åpner det opp for en sanselig erfaring. Gjennom naturreferanser knytter Fenn arbeidene sine til en gjenkjennelig malerisk posisjon. Samtidig understreker motivet en syntetisk karakter i foreningen av noe tvetydig, urovekkende og en malerisk lengsel etter noe som har vært og med tiden er blitt tapt.

Harald Fenn er født i 1963 i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kunst- og Håndverksskolen i Oslo (1986-1990) og Statens Kunstakademi, Oslo (1990-1994). Harald Fenn har en omfattende utstillingspraksis og har blant annet hatt soloutstillinger ved visningssteder som Haugesund Kunstforening (2016) Trafo Kunsthall (2015) Kunstmuseet KUBE (2014), Galleri Gann (2013), Galleri Erik Steen (2010, 2007), Ålesund Kunstforening (2009) og Trondheim Kunstmuseum (2008). Fenn har også en gjennomført en rekke utsmykkingsprosjekter både som kunstner og konsulent, og er representert i flere offentlige samlinger bl.a. Nasjonalmuseet, Astrup-Fearnley Museet og i mange store private samlinger.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Nattskift 01
Gothic 02
Nattskift 03
I Skogen 01
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Nattskift 01
Akryl på lerret, 130 x 200 cm
2 Gothic 02
Akryl på lerret, 170 x 150 cm
3 Nattskift 03
Akryl på lerret, 80 x 95 cm
4 I Skogen 01
Akryl på lerret, 170 x 150 cm
Rimfrost 02
Gothic 01
Rimfrost 03
Rimfrost 04
Nattskift 02
5 Rimfrost 02
Akryl på lerret, 170 x 150 cm
6 Gothic 01
Akryl på lerret, 170 x 150 cm
7 Rimfrost 03
Akryl på lerret , 65 x 65 cm
8 Rimfrost 04
Akryl på lerret, 65 x 65 cm
9 Nattskift 02
Akryl på lerret , 130 x 200 cm
Rimfrost 05
I Skogen 03
10 Rimfrost 05
Akryl på lerret, 80 x 105 cm
11 I Skogen 03
Akryl på lerret , 110 x 110 cm

Anders Sletvold Moe

RE VIEWING

I sin utstilling RE VIEWING tar Anders Sletvold Moe utgangspunkt i Kunstnerforbundets arkitektur. Utstillingen folder seg ut over to av salene i første etasje, vindussalen og kabinettet. De to monumentale verkene lar ytre og indre omstendigheter i arkitekturen danne grunnlag for verkenes idé og komposisjon.

Det første verket, Completed View (Mural for Gunnar S. Gundersen), befinner seg i vindussalen. Verket tar utgangspunkt i muralmaleriet av Gunnar S. Gundersen utført med assistanse av Ludvig Eikaas og Gudrun Kongelf i 1950 på Kunstnerforbundets fasade. Det store veggpartiet mot Kjeld Stubs gate brytes opp av to store vinduer, et høyt dørparti og en utvendig utstillingsmonter. De arkitektoniske elementene bryter inn i Gundersens muralmaleri og blir en stor del av det visuelle inntrykket av fasaden.

Det store vindusfeltet inn mot vindussalen er dermed utgangspunktet for Sletvold Moes verk Completed View (Mural for Gunnar S. Gundersen). I eksakt skala fullfører Moe sin versjon av hvordan fasaden hadde fortonet seg hvis den ikke var brutt opp av den store vindusflaten inn mot vindussalen. Med dette verket fortsetter Sletvold Moe sitt arbeid med en undersøkende interesse for norsk modernistisk kunsthistorie som vi tidligere har sett i hans serie Black Letters vist ved NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon i Astrup Fearnley Museet 2014 og Kunstmuseet Nord-Trøndelag i 2016.

I den nye kabinettsalen viderefører Sletvold Moe sin interesse for Kunstnerforbundets arkitektur. Der verket i vindussalen tar utgangspunkt i eksteriøret og den historiske fasaden til Gunnar S. Gundersen retter veggmaleriet View from Above 1:3 → fokuset mot utstillingsrommets arkitektur. Gulvplanen til kabinettrommet er forminsket ned til skalaen 1:3, for så å strekkes ut over veggens lengderetning. Rommets spesielle karakter med hjørner og vinkler danner her utgangspunktet for veggmaleriets formale aspekter. Verket er malt rett på veggen i ulike sorte nyanser, der malingens struktur er påført på en måte som gjør at den strekker og skraper seg langs vegg overflaten i rommets lengderetning.

Anders Sletvold Moe (f. 1978) har sin utdanning fra Konsthögskolan i Malmö.
Hans tidligere separatutstillinger inkluderer Kunstmuseet Nord-Trøndelag (2016), Akershus Kunstsenter (2016) og Vigeland-Museet (2014). Gruppeutstillinger inkluderer Deltagelse Trondheim Kunstmuseum (2017), NN-A NN-A NN-A New Norwegian Abstraction, Stavanger Kunstmuseum (2016) og Astrup Fearnley Museet (2014).

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Completed View (Mural for Gunnar S. Gundersen)
Completed View (detalj)
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Completed View (Mural for Gunnar S. Gundersen)
Sementbasert lim, sand, murmaling på valchromat, 257 x 382 cm
1 Completed View (detalj)
1 Installasjonsfoto fra utstillingen

Bjørn Bjarre

Solaris

Utstillingen Solaris består av tusjtegninger i miniatyrformat, og er en del av et større prosjekt Bjørn Bjarre påbegynte i 2010, inspirert av romanen Solaris av den polske forfatteren Stanislaw Lem.
Solaris er en fremmed planet som tilsynelatende er et tenkende hav. Overflatens plastiske substans skaper og ødelegger uforståelige skulpturelle formasjoner. Vitenskapsmenn fra jorda har i lang tid forsøkt å forstå denne mystiske planeten. I fravær av målbare vitenskapelige resultater og rasjonell kommunikasjon, reflekterer planeten forskernes underbevissthet tilbake til dem. En av forskerne møter spøkelset av sin kjæreste som tok sitt liv flere år tidligere. Skal han forholde seg til gjenfødelsen av sin elskede som fantasi eller virkelighet? Lems roman beskriver galskap, angst, sorg, tvil og spiritualitet i møte med den ukjente planeten. Bjørn Bjarre skaper gjennom prosjektet sitt eget Solaris og det er hans minner, visjoner, fantasier og følelser som skjuler seg i landskapet.

Tegningene i utstillingen ble påbegynt allerede i 2013. Noen ble ferdigstilt samme år mens andre har kunstneren arbeidet med helt fram til utstillingsåpningen. Motivene fremstår som en viral organisme som kunne fortsatt å vokse utover papiret. Bjarres tegninger er laget under en forstørrelseslampe og bærer preg av konsentrasjon og tålmodighet. Det lille formatet åpner samtidig opp et stort imaginært rom. I dette rommet ligger potensialet for å utforske det som ligger utenfor opptegnede grenser og teoretiske kategorier. Tegningene er metaforiske bilder på et landskap preget av det uklare skillet mellom destruksjon og kreasjon. På den måten kan de minne om en mer velkjent planet.

Bjørn Bjarre er født i Oslo, 1966. Han gikk ut fra Statens Kunstakademi i 1994. Bjarre har en omfattende utstillingspraksis bak seg, og har blant annet hatt soloutstillinger ved Lautom Contemporary (2011), Kunstnerforbundet (2008), Galleri Wang (2003), Galleri F15 (2002) og Galleri Dobloug (1996), i tillegg til en lang rekke gruppeutstillinger. I 2016 hadde han utstilling på Vigelandmuseet som del av Tegnebiennalen. Med kunstnergruppen Tegneklubben har han stilt ut ved flere gallerier og visningssteder i inn- og utland. Arbeidene hans er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Kulturråd, KODE, Nordea, Storebrand og Statoil, i tillegg til en rekke private samlinger. Bjarre står bak en mengde offentlige utsmykningsoppdrag og har også utgitt tegneserier og artist books. Til høsten vil kunstbokforlaget Teknisk Industri utgi Solaristegningene.

Utstillingen er støttet av Statens Utstillingsstipend.


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Solaris (notater og skisser nr. 5)
Solaris (notater og skisser nr. 25)
Solaris (notater og skisser nr. 20)
Solaris (notater og skisser nr. 13)
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Solaris (notater og skisser nr. 5)
Blekk på papir, 14,5 x 10,5 cm
5 Solaris (notater og skisser nr. 25)
Blekk på papir , 14,5 x 10,5 cm
6 Solaris (notater og skisser nr. 20)
Blekk på papir , 14,5 x 10,5 cm
7 Solaris (notater og skisser nr. 13)
Blekk på papir , 14,5 x 10,5 cm
Solaris (notater og skisser nr. 12)
Solaris (notater og skisser nr. 16)
Solaris (notater og skisser nr. 11)
Solaris (notater og skisser nr. 10)
Solaris (notater og skisser nr. 8)
8 Solaris (notater og skisser nr. 12)
Blekk på papir , 14,5 x 10,5 cm
9 Solaris (notater og skisser nr. 16)
Blekk på papir, 14 x 9 cm
12 Solaris (notater og skisser nr. 11)
Blekk på papir , 14x9 cm
13 Solaris (notater og skisser nr. 10)
Blekk på papir, 14 x 9 cm
14 Solaris (notater og skisser nr. 8)
Blekk på papir, 14 x 9 cm
Solaris (notater og skisser nr. 26)
15 Solaris (notater og skisser nr. 26)
Blekk på papir, 14,5 x 9,5 cm

Victoria Günzler

True to nature

Victoria Günzler er blant de unge kunsthåndverkerne som viser en fornyet interesse for bruksgjenstanden. Hun har bakgrunn fra både kunst- og designfeltet og representerer en tverrestetisk tilnærming. En tilbakevendende tematikk i Günzlers praksis er forholdet mellom hverdag, bruk og kunst.

Utstillingen består av keramiske arbeider som er inspirert av og modellert etter naturens eget formspråk. Med overflater som gjennom leirens egenskaper speiler jorda selv.
På bakgrunn av menneskenes betydelige påvirkning av jordas prosesser, de atmosfæriske, geologiske og biosfæriske endringer jorda har gjennomgått, foreslår forskere en helt ny geologisk epoke, Antropocen.

Gjennom å synliggjøre leirens naturlige, grove og røffe struktur og tekstur antyder Günzler at hun har beveget seg inn i en undersøkelse av geologi og sedimenter. Materialet som benyttes i de keramiske fatene kan forstås som løsmateriale som har blitt avleiret gjennom forvitring. Samtidig antyder formspråket en funksjon som plasserer verkene i en brukstradisjon.

I kunsthistorien ser vi maten vi har høstet og sanket billedgjort gjennom stillebenets fruktfat, overfloden de representerer fungerer som bilder på menneskenes evne til å utnytte jordas ressurser.
Günzler utforsker mennesket innvirkning på naturen vi er en del av enten det er som betrakter, som deltaker eller gjennom de varige geologiske sporene vi setter. Hun er gjennom sin praksis opptatt av å undersøke nærmere hvordan vi gjennom tiden har oppfattet og gjenskapt naturen, og hvordan dette kan komme til syne i vår tid og i fremtiden.

Victoria Günzler (f.1986) er norsk kunsthåndverker med keramikk som hovedmateriale. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med en MA i Kunstfag keramikk og BA i interiørarkitektur og møbeldesign. Hun har deltatt på utstillinger som blant andre New Nordic, Nodische Botschaften – Felleshus i Berlin (2016), Tendenser, Galleri F15 (2016), Structure, Milano (2016), Pottery is Back, Kunstnerforbundet (2016), At first glance this division would appear to be more natural, Galleri Format Oslo (2015) og Magic Language/Game of Whispers, Revelations i Paris (2015).

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Stor grå/brun steingods
Liten sort/hvit
Stor
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Stor grå/brun steingods
uglasert leire, Diameter 65cm
1 Liten sort/hvit
steingods uglasert, Diameter 33cm
6 Stor
leirgods glasert, Diameter 57cm
Avlang
Stor
Avlang
4 Avlang
flerfarget steingods uglasert, Lengde 50cm
13 Stor
flerfarget steingods uglasert, Diameter 48cm
14 Avlang
leirgods glasert, Lengde 60cm