Utstilling 10. august - 10. september 2017

Ann Cathrin November Høibo

Flukt forover
Overlyssalen

Arbeidene i utstillingen Flukt forover er vevet med tyll i en renning av kokos som er knyttet sammen i bunter med små og store steiner. Den tilsynelatende enkle vevstrukturen fremhever de grunnleggende aspektene i veven hvor den horisontale tråden møter den vertikale og hver tråd veksler mellom å skjule og å avsløre.

Ann Cathrin November Høibos praksis tar utgangspunkt i forholdet mellom kroppens emosjonelle hukommelse og konsum, stil og smak. Veving handler om berøring, og November Høibos arbeider minner oss om at tekstil – på tross av at industrialiseringen har fjernet menneskehånden fra trådene – fremdeles forholder seg til kroppen gjennom bruk og forbruk.

Gjennom arbeidene inviterer November Høibo betrakteren inn til å se materialer på en ny måte, og med subtile sammenstillinger og inngrep evner hun å bryte ned etablerte ideer knyttet til hva som oppfattes som høykultur og lavkultur. Alle materialer er i November Høibos verden up for grabs. Ved å appellere til sanseapparatet vårt åpner hun opp for at materialer som kokos og tyll på tross av ulik historisk relevans og plassering har sin egenverdi som overgår rang og status. Hun forener det naturlige med det syntetiske og arbeidene fremstår på en og samme tid som både sårbare og autoritære. November Høibos arbeider stiller stadig nye spørsmål knyttet til verdi, autentisitet, industri, håndverk og funksjonalitet. Hun utforsker kontinuerlig teknikker som utfordrer materialets tåleevne og lar tråden og tekstilet selv være bæreren av sentrale samfunnsspørsmål.

November Høibos vevnader går direkte i dialog med en lang historisk linje innen norsk tekstiltradisjon. Hun er tidligere elev av tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen som igjen lot seg inspirere av kunstnere som Hannah Ryggen og Frida Hansen og har gjort seg gjeldende som en av de unge kunstnerne som har videreført interessen for å blande det høytidelige med det hverdagslige.

Ann Cathrin November Høibo (f. 1979) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, og Städelschule, Frankfurt am Main. Hun har nylig deltatt på utstillinger som Ann Cathrin November Høibo, Carl Freedman Gallery, London; Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Kunstnerforbundet, Oslo; Entangled: Threads and Making, Turner Contemporary, Margate; 36, STANDARD (OSLO), Oslo; Image Support, Bergen Kunsthall, Bergen; Wow! Woven? Entering the (sub)Textiles, KM– Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz; og A Disagreeable Object, SculptureCenter, New York.

Les mer om kunstneren..

Ann Cathrin November Høibo
Flukt forover 1
Flukt forover 2
Flukt forover 3
Flukt forover 4
Ann Cathrin November Høibo
1 Flukt forover 1
Håndvevet kokosfiber, tyll, steiner og akrylstang, 240x180x7 cm
2 Flukt forover 2
Håndvevet kokosfiber, tyll, steiner og akrylstang, 220x180x7 cm
3 Flukt forover 3
Håndvevet kokosfiber, tyll, steiner og akrylstang, 220x180x7 cm
4 Flukt forover 4
glass, 50x50x50 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Elin Hedberg

Innimellom
Kabinettet

Elin Hedberg arbeider med former som er gjenkjennelige fra hverdagen. Med utgangspunkt i kannen, vasen og skålen stiller hun sentrale spørsmål knyttet til vårt forhold til beholderen og bruksobjektet. Hedberg arbeider primært med metall og tre ved bruk av korpusteknikker, sandstøp, øks og hoggjern. De ulike materialene og teknikkene gir objektene et bredt spekter av taktile kvaliteter.

Hedberg jobber kontinuerlig med en undersøkelse knyttet til abstraksjon av bruksobjekter. Gjennom grep som å lukke åpningen i vasen og gjøre den hul eller massiv forsvinner bruksaspektet i objektet. Funksjonen blir noe verket først og fremst viser til. De ikke-funksjonelle formene innehar likevel et formspråk og en skala som innbyr til taktile møter mellom betrakteren og verket. Gjennom å arbeide med bruksobjektenes former, karakterer og detaljer, som tuten og håndtaket, søker kunstneren etter den samme nærhet som bruksobjektene gjerne innehar i hverdagen.

Gjennom å plukke opp et objekt, og ved å vri og vende på det, henter vi ut informasjon om et objekts tyngde, form, størrelse, struktur og materiale. Elin Hedberg forsøker på samme måte å skape situasjoner som er gjenkjennbare for å appellere til vårt grunnleggende behov for å undersøke våre omgivelser ved hjelp av et større sanseapparat. Hedberg undersøker spørsmål knyttet til kategorisering, funksjon og persepsjon. Hvordan tolker og organiserer vi sanseinformasjonen vi erverver om våre nære hverdagsobjekter?

Til utstillingen på Kunstnerforbundet har Hedberg arbeidet med korpusobjekter i kobber og sølv samt objekter i tre. Objektene presenteres i høye smale pidestaller i stål som plasserer verkene i ulike høyder fra gulv til tak. Gjennom dette grepet ønsker Hedberg å skape rom for å ikke bare se objektene, men heller invitere til et møte med arbeidene hvor objektenes plass i den avgrensede hyllen, i forhold til hverandre og i møte med arkitekturen som oppfordrer publikum til å bevege seg tett innpå verkene.

Elin Hedberg (f. 1988) har sin MFA på Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og ble tildelt Norske Kunsthåndverkeres studentpris for sitt eksamensarbeid. Hun har deltatt på utstillinger i Norge og i utlandet, blant annet What Wood Would – fortellinger i tre, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design med Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milano, 2016 og Collective Design Fair med Galleri Format, New York 2016.

Les mer om kunstneren..

Elin Hedberg
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Monter 1
Elin Hedberg
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Monter 1
Monter 2
Monter 4
Monter 2
Monter 4

Dag Skedsmo

Bretta kvadrater, lakkerte stålobjekter
Salene i 2. etasje

Dag Skedsmo benytter seg av en behersket bruk av farger og virkemidler i verk som springer ut fra et konkret, serielt og minimalistisk uttrykk. Enten det dreier seg om maleri, objekt eller skulptur baserer det formale i Skedsmos komposisjoner seg på grunnleggende geometriske prinsipper. Gjennom å utforske en rekke mulige variasjoner innenfor den samme konstruksjonen fremstår arbeidene som subtile øvelser hvor hvert eneste grep blir avgjørende for den endelige komposisjonen.

I utstillingen i Kunstnerforbundet viser Skedsmo en serie skulpturer og veggobjekter i lakkert stål. Skulpturene tar utgangspunktet i et enkelt kvadrat som etter et gitt system knekkes opp eller ned i 90 graders vinkel. Veggobjektene er bygget opp etter samme tema, men her er delene kun brettet opp og i forskjellige vinkler. En annen serie veggobjekter (Noland) består av varianter av en mer kompleks form som utgangspunkt, som knekkes opp etter kun tre enkle linjer.

Fargebruken er ofte monokrom og Skedsmo benytter seg gjerne av svarte nyanser. Bruddet mellom de harde flatene bygger opp under den presise og irreversible prosessen den konstruktivistiske metoden medfører. Samtidig gir verkene rom for en sansbar og intuitiv opplevelse av arbeidene. Skedsmo har siden 80-tallet vært en foregangskunstner innen det ikke-figurative formspråket og hans praksis har stått i aktiv dialog med verk av kunstnere som blant andre color-field maleren Kenneth Noland. I denne tradisjonen står det abstrakte maleriet med sine enkle og rene former og farger uten tonale kontraster for både form og innhold, hvor motiv og grunn har samme verdi.

Dag Skedsmo (f. 1951) bor og arbeider i Kongsvinger. Han har hatt separatutstilling ved steder som Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter (2017 og 2006), Kunstnerforbundet (2012, 2003 og 1995), Galleri Norske Grafikere (1996), Han har deltatt i gruppeutstillinger som Tegnerforbundet (2016), Norsk Skulpturbiennale, Vigelandsmuseet (2007), Kunst 4, Museet for samtidskunst (2004) og Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000, Lillehammer, Trondheim og Bergen Kunstmuseum (2002), og en serie utstillinger med Gruppen 3+1 med Terje Roalkvam og Paul Brand. Skedsmo har utført en rekke utsmykkingsoppdrag, blant annet i Regjeringskvartalet og på Gardermoen. Verkene hans befinner seg i samlinger som Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Göteborg Konstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og Nord-Norsk Kunstmuseum for å nevne noen.

Les mer om kunstneren..

Dag Skedsmo
Enkel Noland
Dobbel Noland 2
Enkel Noland 2
Uten tittel 1
Dag Skedsmo
1 Enkel Noland
Lakkert stål
2 Dobbel Noland 2
lakkert stål
3 Enkel Noland 2
lakkert stål
4 Uten tittel 1
lakkert stål
Uten tittel 2
Dobbel Noland 1
Noland
Enkel Noland 3
Bretta kvadrat på sokkel
5 Uten tittel 2
lakkert stål
6 Dobbel Noland 1
lakkert stål
7 Noland
lakkert stål
11 Enkel Noland 3
lakkert stål
8 Bretta kvadrat på sokkel
lakkert stål
Bretta kvadrat på vegg
Bretta kvadrater på vegg
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
9 Bretta kvadrat på vegg
lakkert stål
10 Bretta kvadrater på vegg
lakkert stål
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Marianne Hurum

INFINITY POOL
Vindussalen

Marianne Hurum viser en gruppe nye malerier i sin utstilling INFINITY POOL på Kunstnerforbundet. I Hurums lekne malerier inviteres betrakteren inn i en drømmeaktig verden preget av letthjertet abstraksjon og ubegrenset romlighet. Ville ansikter, bokstaver, sjøgress og blomster trer disig frem gjennom lag på lag med maling. Hurum utforsker gjennom sine malerier tema som skjønnhet, fravær og kontroll. Maleriene er som portretter av ulike egenarter, karakterer og tilstander. Flytende og svevende former hentes fra minnet og inntrykk og dyrkes og dyttes rundt i maleriene som er laget liggende på gulvet med mengder av vann og ujevn fargebruk.

De endelige komposisjonene er preget av humor, frihet og av gleden over det umulige i å kjempe mot bølger. Hurums teknikk er med det litt som gartnerens, som lar den ville skjønnheten styre samtidig som hun former og signerer. Hurum jobber i en grunnleggende tro på maleriet som et sted der samtiden nedfeller seg gjennom komposisjon, form og farge.

Marianne Hurum har gjennom sin praksis de senere årene manifestert seg som en kunstner som åpner opp maleriet for en stadig mer subjektiv og erfaringsbasert forståelse. Hennes tilnærming til maleriet er personlig, umiddelbar og samtidig analytisk. Gjennom å peke på gester og attityde – på hvordan malingen er påført – blir arbeidene mangefasetterte bilder som på en og samme tid evner å engasjere på et personlig, politisk og poetisk nivå.

Marianne Hurum (f.1978) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Konsthøgskolan i Malmø, Kunstakademiet i Oslo og UIC i Chicago. Tidligere og nåværende utstillinger inkluderer 0-0 Los Angeles, Lothringer 13_laden i Munchen, Astrup Fearley Museet og Kunstnernes Hus i Oslo. Kommende utstillinger og prosjekter inkluderer et års arbeidsopphold på Jakob Weidemans Ringsveen og en separatutstilling på Lillehammer Kunstmuseum.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Døgn
Jakkemerke
INFINITY POOL
Basseng
Høyder
1 Døgn
Akryl på bomullslerret, 170x190 cm
2 Jakkemerke
Akryl, akvarell og gouache på bomullslerret, 170x190 cm
3 INFINITY POOL
Akryl på bomullslerret, 170x190 cm
4 Basseng
Akryl på bomullslerret, 45x55 cm
5 Høyder
Akryl på bomullslerret, 45x55 cm
Ettermiddag
Lakris
Avtale
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
6 Ettermiddag
Akryl på bomullslerret, 45x55 cm
7 Lakris
Akryl på bomullslerret, 45x55 cm
8 Avtale
Akryl på bomullslerret, 45x55 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen