Utstilling 14. september - 15. oktober 2017

Steinar Haga Kristensen

Brun Periode – (Heimat)
Overlyssalen

Steinar Haga Kristensens seneste produksjon springer ut av det han beskriver som en veldig brun tid, preget av politisk og moralsk identitetskamp. Perioden blir på denne måten omtalt som hans brune periode. De første tendensene av denne brunheten dukket opp så tidlig som i 2008 i utstillingen Brunt og Vanskelig i Asker. Siden har tendensen hovedsakelig blitt undergravet av Haga Kristensens rike, samtidig noe mer polemiske arbeid, som blant annet dreier seg om repetisjoner av en rekke grunnmotiver fra tiden før kunstakademiutdanningen. Utstillingen Brun Periode – (Heimat) på Kunstnerforbundet er den tredje i en rekke utstillinger i 2017 som fremviser en komplett sammenstilling av Steinar Haga Kristensen´s arbeider fra den brune perioden. Kunstnerforbundet er stolte av å presentere disse arbeidene samlet for et norsk publikum for første gang. Arbeidene kombinerer keramikk, vevnad, affresco, oljemaleri, støpearbeider og gipsskulpturer. Arbeidene er ledsaget av et syv-kanals videoverk med 3d-animasjoner av samtlige arbeider fra den brune perioden. Utstillingen er kunstnerens andre separatutstilling på Kunstnerforbundet og den første separatutstillingen i Oslo siden 2012.

“Tettest forbundet med idéen om en «periode» i kunsthistorisk sammenheng, er utvilsomt den spanske maleren Pablo Picassos période bleu (blå periode), 1901-04. Perioden, som etter sigende oppstod i kjølvannet av opplevelser av personlig motgang og tap, tok form av en serie nøkterne motiv malt i blåtoner, gjerne med et sosialrealistisk tilsnitt. Selv om disse bildene ikke var videre populære da de ble malt, regnes de i dag til kunstnerens mest feirede. Et annet eksempel er den belgiske maleren René Magrittes période vache (direkte oversatt betyr «vache» «ku», men det blir også brukt i betydningen «skitten» og «slem»), 1947-48. Det stiliserte og fargesprakende, fauvisme-lignende uttrykket som preget denne perioden, var resultatet av bevisste kunstneriske valg truffet med henblikk på å demonstrere et poeng. Bildene var lite etterspurte i sin samtid, men Magritte oppnådde likevel målet sitt om å terge de parisiske surrealistene, hvis selvhøytidelighet og arroganse var noe den belgiske maleren ikke kunne fordra. (Magritte skulle senere hevde at årsaken til at han ga opp ku-maleriene, var at hans kone ikke hadde noe til overs for dem.)”
Utdrag fra essay Steinar Haga Kristensen´s Brown Period av Eirik Senje, oversatt til norsk av Stian Gabrielsen (2017)

Steinar Haga Kristensen (f.1980, Oslo, Norway) bor og arbeider i Oslo. Haga Kristensen er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, Akademie der Bildenden Künste, Wien and Sydney College of Art og var tildelt Rådhusatelieret 2013-2015. Haga Kristensen har blant annet stilt ut på Passerelle Centre d’art contemporain, Brest; Frankriket, The Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania; Bergen kunstmuseum, Bergen; Etablissement d’en face projects, Brussel; WIELS Contemporary Art Centre, Brussel; Kunsthall Oslo, Oslo; Witte de With, Rotterdam; Museum of Contemporary Art, Roskilde; UKS, Oslo og Den Frie, Copenhagen, Denmark. Haga Kristensen er medlem av Etablissement d’en face projects, Brussel og hans arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet og en rekke private samlinger.

Utstillingen er produsert i samarbeid med Passerelle Centre d’art contemporain og er støttet av Norsk Kulturråd.


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Abstraction Hug #1 (Spiritualization of Self-empowerment #04)
Traders and Abstraction
Owl Boquet
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
23 Abstraction Hug #1 (Spiritualization of Self-empowerment #04)
keramikk, fresco, 48x47x3 cm
25 Traders and Abstraction
Keramikk, fresko, 49x42x3 cm
56 Owl Boquet
Akrylmaling, betong, aluminium, ekspansjonsskum, 107x56x56 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
video
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Ilija Wyller

Slivered Linings
Vindussalen og Kabinettet

slivered linings

two tied up bundles of loose electrical threads
resting towards one another without ever really touching
leaning in on each other,

like magnetic clouds that oscillate
stretching towards the sun,
lopsided, flopping – banging on the horizon

turning around to see

boy in wheelchair is a faun – if he touches me I’ll burst into flames

Med utgangspunkt i abstraheringer av begreper rundt naturforskning undersøker Wyller gjennom sine arbeider spørsmål knyttet til astronomi, sosialantropologi, persepsjon og nettopp det å ikke forstå. Wyller er opptatt av hvordan fantaseringer og fremtidsvisjoner manifesterer seg som ideer og teorier i samtiden vi lever i.

Til utstillingen Slivered Linings har Wyller utarbeidet en serie marmorskulpturer og oljemalerier som tar utgangspunkt i det abstrakte landskapet. Wyller interesserer seg for hvordan beslektede tendenser og tankerekker oppstår i ulike fagfelt på tvers av historiske linjer, og hvordan de endrer seg over tid. Arbeidene kulminerer som fritt flytende komposisjoner og de løse trådene knyttes sammen og danner et nett som fordrer til bruken av begrepet landskap.

Der Wyller tidligere har arbeidet med utgangspunkt i forholdet mellom historiske og samtidige paradigmer kan prosjektet hennes på Kunstnerforbundet synes å dra oss inn i fremtiden. Hva forteller en innstendig bruk av abstraksjon oss? Hvis vår forståelse av for eksempel kosmos består av brutte formler, oppløste frekvenser og ugjenkjennelige gravitasjonsfelt; er det en sammenheng mellom dette og dissonansen en ser med utvinning av naturresurser for et ustabilt økonomisk system?

Gjennom arbeider som fremstår som vidstrakte notater dreier Wyllers kunstnerskap seg i stor grad om sammenføyinger av epoker, materialer og tendenser. Enten de fremstår som historiske eller ved å innta et futuristisk perspektiv søker disse sammenkoblingene å fremme en samtale om det kontemporære.

Ilija Wyller (f.1987 New York) bor og arbeider i Berlin og i Oslo. Wyller ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2015. Hun har hatt residency på Cite des Arts, Paris i perioden 2013-2014. Wyller har hatt separatutstilling på VIVII i Oslo (2013) og har deltatt på gruppeutstillinger ved steder som Galeri Noah Klink, Berlin (2017), Astrup Fearnley Museet for Kunst, Oslo (2016), Kunstmuseet i Stavanger (2016), Slursula, Oslo (2015), Galerie Antoine Levi, Paris (2014).

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
installasjonsfoto med Uten tittel og Prompt #2
Swablushed vader
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
installasjonsfoto med Uten tittel og Prompt #2
1 Swablushed vader
olje på lerret, 160x150 cm
Glazed Sweet Spots
Crown
Low and Behold
Scaped
Gummed
2 Glazed Sweet Spots
olje på lerret, 160x150 cm
6 Crown
olje på lerret, 160x150 cm
9 Low and Behold
olje på lerret, 150x130 cm
4 Scaped
marmor, voks
5 Gummed
marmor, voks
Uten tittel
Traced grits
7 Uten tittel
marmor, voks
8 Traced grits
marmor, voks

Marte Aas

Cité Europe
Salene i 2. etasje

Kjøpesentret Cité Europe ligger ved siden av den franske terminalen til kanaltunnelen mellom Frankrike og Storbritannia, utenfor Calais. Det ble åpnet i 1995, året etter at tunnelen ble åpnet, og inneholder 140 butikker, kinosenter og 20 restauranter. Sentret er tegnet av arkitekten Paul Andreu og arkitekturen er ment å gjenspeile tunnelens form.

Tunellen mellom Frankrike og England er et potent symbol for ideen om et forent Europa med åpne grenser og overnasjonalt samarbeid som bunnet i ønsket om fred, demokrati og menneskerettigheter i Europa etter de to verdenskrigene i det 20. århundret. Prosjektet Europa er i dag preget av økonomiske utfordringer og sosial uro, både innad og utenfra. Tunnelen er utsatt for press, ikke bare som symbol, men også helt konkret ved at “illegale” flyktninger i Frankrike forsøker å ta seg gjennom tunellen (som kun er for togtrafikk) eller snike seg med kjøretøy som fraktes av togene for å komme seg inn i Storbritannia.

I dette landskapet, like ved tunnellinngangen og på fastlands-Europas ytterste spiss ligger altså det gigantiske kjøpesentret Cité Europe. Rundt omkring venter immigranter på en sjanse til å komme seg til Storbritannia mens franskmenn og engelskmenn besøker stedet for å shoppe klær, kosmetikk, mat og elektronikk.

Disse forholdene i regionen har skapt en ny geografi. Terrenget er endret, skoger er fjernet eller inngjerdet og kunstige sjøer er anlagt i forsøk på å holde den grensesonen som tunellen representerer under kontroll. Dette landskapet produserer utenforskap; gjerder, murer, barrierer og vektere bidrar til å ekskludere noen og inkludere andre. Landskapet og arkitekturen visualiserer tydelig den implisitte volden som utøves overfor de som ferdes der.

Marte Aas viser i sin utstilling på Kunstnerforbundet et prosjekt bestående av en 16mm film (12:33 min), tre silketrykk og fem fotografier som undersøker hvordan vi organiserer våre omgivelser. Gjennom å utforske arkitektur og byplanlegging som sosiale prosesser synliggjør Aas gjerne subtile, tilfeldige og nærmest usynlige dagligdagse fenomener i marginale bybilder.

Marte Aas er født i 1966 i Trondheim, og bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Högskolan för fotografi ved Göteborgs Universitet og Kunstakademiet i Oslo. Hun har hatt en rekke soloutstillinger i Norge og internasjonalt og har nylig deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter (2016), Lillehammer Kunstmuseum (2016), Kunstmuseet KUBE (2016) og Kunstnernes Hus (2015). Hun mottok The Royal Caribbean Arts Grant i 2004 og arbeidene hennes befinner seg i samlinger som Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Kiasma-Museum of Contemporary Art, Preus Museum og Telenor Kunstsamling for å nevne noen.

Utstillingen er støttet av Fond for lyd og bilde, Norsk fotografisk fond, Fritt Ord og Billedkunstnernes vederlagsfond.


Les mer om kunstneren..

Tre #1
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen (tre #1, #2, #3)
Installasjonsfoto fra utstillingen
Double blind #1 og #2
5 Tre #1
inkjetprint, 30x37 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen (tre #1, #2, #3)
silketrykk, 76x90 cm hver
Installasjonsfoto fra utstillingen
6 og 7 Double blind #1 og #2
inkjetprint, 30x37 cm
Beplanting
Aftenstemning
Calais
Beplanting
inkletprint, 46x62 cm
1 Aftenstemning
inkjetprint, 46x62 cm
2 Calais
inkjetprint, 46x62 cm