Utstilling 22. februar - 24. mars 2018

Eirik Senje

Bevis
Overlyssalen
22.02-24.03.18

Kunstnerforbundet er glade for å ønske velkommen til Eirik Senjes utstilling «Bevis» som er kunstnerens første separatutstilling i galleriet.

Arbeidene i utstillingen er utført i et karakteristisk uttrykk som Senje har utviklet over de siste årene, en form for relieffer bygget opp gjennom en blanding av malerisk uttrykk og skulpturell støpeteknikk. Den omfattende serien med arbeider tar form i et bredt utvalg formater og metoder. Språklige referanser, symboler og enkle gester og avbildninger som ofte har et direkte referanseforhold til kroppen oppstår og gjenoppstår i stadig nye varianter, i en refleksjon over mennesket som veksler fra det tidvis absurd humoristiske til det dypt alvorlige.

Parallelt med utstillingen i Kunstnerforbundet viser Senje også utstillingen Andre mennesker på Galleri K. De to utstillingene, «Andre mennesker» og «Bevis» er tematisk forbundet gjennom verkstittelen «Ecce Homo», som går igjen i begge utstillingene. Under disse ordene knyttes en rik og variert motivkrets sammen til en refleksiv syklus. Denne springer ut av kunstnerens interesse for å grunnes over det moderne mennesket i lys av en kulturell horisont som strekker seg helt tilbake til historiens begynnelse.

De fleste verkene i utstillingen heter «Ecce Homo» – ‘se det mennesket’ – en invokasjon vi kjenner fra Evangeliet etter Johannes der Pontus Pilatus ytrer ordene. Motivet av Jesus som vises fram for Jerusalems innbyggere er utbredt i malerkunsten. Hos Senje er ikke det tradisjonelle motivet malt, men det klinger med som historie, slik også Nietzsches bok med samme navn klinger med. Verkene i utstillingen benytter i stort mon motiver som knytter an til større kosmologiske tanker. Her er ovale former som det enslige øyet, egget som gjenfødelsesmotiv, epler, soler og planeter. Samtidig er det plass for graven, og små taktile møter, for eksempel gjennom verkene med fingre som griper om tærne.

- Utdrag fra teksten «Hender mot sola» av Morten Langeland.

Eirik Senje (f. 1982) bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Tegnebiennalen (2016), 1857 / Paramount Ranch (2016), Trafo Kunsthall (2015), NoPlace (2015) og Tidens Krav (2014). Han har også deltatt på atskillige gruppeutstillinger som Norsk Skulpturbiennale på Vigelandmuseet (2017), utstillingen Oslo Museum of Contemporary Art ved Kunsthall Oslo (2017) «Maleriets Letthet» i Kunstnerforbundet (2016) og «Walk like a Giant» på QB Gallery (2015) for å nevne noen. Senje har ved siden av sin egen praksis vært medvirkende i en mengde kunstnerdrevne visningsrom og prosjekter som blant andre «En Kollektiv Psykogeografisk Guide til Oslo» (2016), Kazachenko’s Apartment (2014-2915) og One Night Only (2008-2010).

 

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Ecce Homo (#30)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
9 Ecce Homo (#30)
Vinylmaling, pigment, leire, gips, akrylbasert gips, bomullslerret, glassfiber, stål, 110 x 160 cm
Ecce Homo (#22)
Ecce Homo (#21)
Ecce Homo (#40)
15 Ecce Homo (#22)
Pigment, leire, akrylbasert gips, gips, bomullslerret, glassfiber, ekstrudert polystyren, stål, 252 x 169 x 7 cm
17 Ecce Homo (#21)
Sot, gips, bomullslerret, jute, leire, akrylbasert gips, glassfiber, ekstrudert polystyren, stål, 88 x 86 x 7 cm
3 Ecce Homo (#40)
Vinylmaling, leire, PVA, gips, jute, stål, 80 x 68 x 8 cm

Lisbet Dæhlin

Konsentrasjon og tilstedeværelse
Vindussalen og hylle i trappen

Lisbet Dæhlins innflytelse er stadig like gjeldene for nye generasjoner unge kunstnere. Dæhlins blå mugge har blitt omtalt som et moderne ikon og hennes raffinerte uttrykk bringer kontinuerlig nye aspekter til hennes omfattende produksjon. Arbeidene bidrar i så måte til å stille sentrale og evig aktuelle spørsmål til bruksobjektets funksjon og verdi som redskap og som symbol.

Kunstnerforbundet har den store gleden av å presentere en minneutstilling med arbeider av kunstneren Lisbet Dæhlin. Kjennetegnet for hennes arbeider er det presise formspråket og en utpreget sanselighet for materialet. Arbeidene som vises i Kunstnerforbundet spenner over en periode på over 60 år og samlet presenterer utstillingen dermed en unik bredde i kunstnerens ulike faser, undersøkelser og formspråk. Utstillingen presenterer verk som spenner fra bruksobjekter som kopper, vaser, fat og hennes velkjente mugger til større skulpturelle og monumentale krukker.

I 1998 ble Dæhlin tildelt Jacob-prisen for sin tradisjonstro og samtidig stadig fornyende keramiske utforskning og praksis. I juryens begrunnelse kan man spore kunstnerens rigorøse tilnærming til sin egen praksis: «I en tid der trendene går i retning av det konseptuelle, der kunstnerne søker mening utover selve verket, står Lisbet Dæhlin som en stillferdig men urokkelig motpol. Hun representerer kvaliteter som går på tvers av moter og trender og har en sjelden evne til å holde konsentrasjon og tilstedeværelse i en gjentagende, skapende prosess. Derfor har hun også blitt et forbilde for en hel generasjon kunsthåndverkere.»

Lisbet Dæhlin (1922-2012) ble født i Danmark og var utdannet ved Kunsthåndverkskolen i København. Hun bodde og arbeidet i Norge fra 1948, nærmere bestemt på Frysja fra ca 1970, hvor hun hadde sitt verksted frem til 2007. Hun har hatt separatutstillinger ved institusjoner som blant andre Kunstnerforbundet (2003, 1992, 1984 og 1977), Sørlandets Kunstmuseum (2002), Risør Kunstforening (2002), Tendenser, Galleri F15 (1998, -87, -84, -82 og -74), Kunstindustrimuseet i København (1996, -84 og -77) og Scanform, New York (1984). Hun deltok på tallrike gruppeutstillinger i Norge og utlandet, blant annet utstillingen Norsk Keramikk i München (2001), Galleri Majlis Dubai (1991), Kunstindustrimuseet i Oslo (1990, -84), Galleri Ram (1990) og vandreutstillingen Norway Now i England (1984).

Arbeidene hennes befinner seg i atskillige museer og samlinger i Norge og i utlandet, blant annet ved Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Cooper-Hewitt Museum, New York, Victoria and Albert Museum, London, Norsk Kulturråd, Norges Bank og Storebrand for å nevne noen. Hennes monumentale krukker utsmykker en rekke bygninger i Norge.

Utstillingen er støttet av:


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Eldre okergul mugge med skjørt
Miniatyrer
Terrakotta mugge med skrå striper (#19)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
21 Eldre okergul mugge med skjørt
h: 26 cm, b: 20 cm,
Miniatyrer
høyde 7-15 cm
19 Terrakotta mugge med skrå striper (#19)
h: 21 cm
Blå/blågrå mugge (#15)
15 Blå/blågrå mugge (#15)
h: 18,5 cm

Pierre Lionel Matte

Ali’s Dictionary
some books, photographs and other personal belongings.

Kabinettet

I utstillingen Ali’s Dictionary – some books, photographs and other personal belongings presenterer Pierre Lionel Matte en serie bestående av 22 malerier utført i akryl. Utgangspunktet for maleriene er en rekke personlige gjenstander i form av bøker, ordbøker, fotoalbum, dagbøker etc som kunstneren arvet etter sin avdøde venn Ali Farah Takar (1949 – 2012). Takar vokste opp som nomade i Somalia, fikk i ung alder tittelen Mullah, før han inspirert av opplysningstanken startet et omflakkende liv med reiser og studier, først i Midtøsten og det sosialistiske Øst-Europa, for tilslutt å leve som politisk flyktning i Tyskland og Norge.

Gjennom tidkrevende realistiske studier av et utvalg gjenstander og fotografier, og tekster skrevet underveis, har Matte søkt å komme nærmere en forståelse av Alis liv og hans 40 år i eksil. De malte gjenstandenes overflate, deres materialitet og opphav, danner sammen med kunstnerens egne tekster en mulig biografi over et levd liv preget av ytre politiske og dramatiske hendelser, men også av tilfeldigheter, tvil og drømmer. Ikke minst ble litteraturen, både politisk litteratur og skjønnlitterære klassikere, et viktig holdepunkt I Alis liv, synliggjort i dagbøker der han fører nøyaktig oversikt over bøkene han leser. Prosjektet undersøker i så måte hvordan historier vi danner oss i møte med bilder kan samspille med de bildene vi danner oss i møte med tekst.

Mattes arbeider tar ofte utgangspunkt i dagsaktuelle politiske hendelser, personlige opplevelser, kunsthistorie og samfunnsrelatert faglitteratur. Han anvender fotografi, tekst, tegning, video, animasjon, maleri, skulptur og installasjon for å kommentere blant annet Norges og Europas forhold til innvandring og islam. De siste årene har han også tatt utgangspunkt i sin egen oppvekst i skjæringspunktet mellom norsk bygdekultur og nordfransk storbykultur.

Pierre Lionel Matte (f. 1961) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har hatt separatutstillinger ved institusjoner som blant andre IKM/OM (2012), Kunstbanken, Hamar (2009), Tromsø Kunstforening (2008), TSSK (2007) og Bodø Kunstforening (2003). Matte har i tillegg deltatt på en rekke gruppeutstillinger på visningssteder som Villa Alemana i Chile (2017), Bærum Kunsthall (2014), Trafo (2014), Eidsvoll Verk (2014), Vestfold Kunstmuseum (2012) og Museet for samtidskunst (2012) for å nevne noen. Arbeidene hans befinner seg i en rekke offentlige og private samlinger som blant andre Norsk Kulturråd, Nasjonalmuseet, Oslo Lufthavn Gardermoen og Trondheim Kommune. Ved siden av sitt arbeid som billedkunstner har han siden 1985 undervist ved de fleste av landets kunstfaglige fagskoler og høyskoler.

Utstillingen er støttet av:


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Ali’s Dictionary
Alis pass
Oversiktsbilde fra utstillingen
1 Ali’s Dictionary
Ett objektmaleri, to tekstmalerier Akryl på mdf, 40 x 30 / 80 x 60 / 80 x 60 cm
12 Alis pass
Akryl på mdf , 28 x 24 cm

Thomas Hestvold

Fra naturen
Salene i 2. etasje

Thomas Hestvold presenterer i utstillingen Fra naturen en serie store malerier som beveger seg forbi maleriets tradisjonelle rektangulære form over i organiske formater der flaten rent fysisk er delt opp i former som griper inn i hverandre. Hvert element har en bunnfarge og et sett linjer i en annen farge, påført med pensel.

Hestvold maler bilder Ved å kontinuerlig veksle mellom liten og stor skala, mellom liten collage og stort maleri, undersøker Hestvold fargeklanger, rytme og rom i bildet. Disse undersøkelsene resulterer i mange collager der noen få blir utført som store malerier.

Arbeidene tar utgangspunkt i et foreliggende bilde som kan være kjente kunsthistoriske romantiske malerier av kunstnere som J.C. Dahl, Peder Balke eller Caspar David Friedrich så vel som naturfotografier kunstneren selv har tatt. Ut fra de eksisterende motivene oppstår former, farger og forløp som omformuleres gjennom en grundig, møysommelig og selvreflekterende abstraksjonsprosess som utforsker maleriets potensiale. Som forstørrelser av maleriske gester manifesterer arbeidene essensielle spørsmål knyttet til maleriets grunnleggende oppbygning og motiv. Resultatet er kraftfulle og vitale verk som tøyer formatet galleriveggenes rammer representerer.

Thomas Hestvold (f. 1957) bor og arbeider på Vestre Sandøya i Tvedestrand. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Vestlandets kunstakademi og School of Visual Arts, New York. Han har hatt separatutstillinger ved institusjoner som blant andre Galleri Gann (2013), Galleri Grand (2012), Kabuso (2010), Kunstnerforbundet (2004), Sørlandets Kunstmuseum (2003) og Bomuldsfabriken (2000). Hestvold har i tillegg deltatt på en rekke gruppeutstillinger på visningssteder som Oslo Kunsthandel (2017), Bomuldsfabriken (2016 og 2009), Kunstnerforbundet (2015), Galleri Semmingsen (2013), Yerevan Moderen Art Museum i Armenia (2012), Galleri F15 (2012) og Sørlandets Kunstmuseum (2010 og 2015) for å nevne noen. Hestvolds arbeider befinner seg i en rekke offentlige og private samlinger som blant andre Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Norsk kulturråd, Olympiasamlingen, Rogaland Kunstmuseum og Sørlandets kunstmuseum. Hestvold har gjennomført en rekke offentlige utsmykningsoppdrag.
 

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Kveldståke III, (stor)
Natt I, (stor)
Sky II, (stor)
Oversiktsbilde fra utstillingen
3 Kveldståke III, (stor)
Olje og akryl på finér, 202 x 310 cm
Natt I, (stor)
Olje og akryl på finér, 239 x 287 cm
Sky II, (stor)
Olje og akryl på mdf, 239 x 174 cm