Utstilling 5. april - 13. mai 2018

Gunvor Nervold Antonsen

Kompendium
Overlyssalen
05.04.-13.05.2018

«I et kompendium er hovedinnholdet gjerne sammentrengt og kortfattet, med kunnskap i utdrag, tett formidlet og ofte sparsomt disponert. Nervold Antonsens nyeste prosjekt er preget av abrupte overganger hvor elementene i liten grad føyer seg inn i hverandre. Likevel hører de sammen. Kompendium tar innover seg umuligheten av å fiksere noe som fullstendig og formfullendt; verkene oppløser kontinuerlig seg selv. Der renessansemaleriet konserverer en tid, et formspråk og et innhold for en for oss museal evighet, er Nervold Antonsens verk mer å betrakte som utslag av et pågående stoffskifte, rotet inn i naturen. Som samtidige uttrykk holdes de så vidt sammen av kunstneren, løse konstellasjoner på kanten av en mulig oppløsning.»
- Line Ulekleiv, Notes on the Plates, Kompendium, 2018

Gunvor Nervold Antonsen sirkler inn lokal forankring, sykliske minner og refleksjoner over eksistens og tilblivelse i sin nyeste utstilling og publikasjon Kompendium i Kunstnerforbundet. Med utgangspunkt i spørsmålet om hva lokalitet og lokal forankring kan være, og hvilke former det kan oppstå i, møtes monotypi, maleri, tekstil montasje, objekt, collage, lyd og skulptur i tre og korn i en romlig installasjon.
Utstillingen spenner fra monumentale fysiske formater til skjøre verk i en mindre skala. I utstillingen vises også et utvalg malerier av en selvlært maler og gårdbruker, Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012), fra Rollag.

Nervold Antonsen arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i materielle komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar Nervold Antonsen opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet og verdsetting av immateriell kunnskap, ofte med utgangspunkt i lokal verdiforståelse.

Til utstillingen utgis en publikasjon med ulike refleksjoner over tematikken fra inviterte bidragsytere; Ann Jäderlund, Hans Petter Blad, Line Ulekleiv, Rolf Theil, Even Tråen og Maria Berg Reinertsen. Med foto av Heidi Nikolaisen.

Gunvor Nervold Antonsen (f.1974, Oslo) bor og arbeider i Rollag i Numedal. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin Weissensee. Nervold Antonsen har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som House of Foundation, Moss (2017), Textilmuseet, Borås (2016), Akershus Kunstsenter (2013), Soft galleri (2010), og Kunstnerforbundet (2013 og 2004). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved visningssteder som Stavanger Kunsthall (2018), Kunstnerforbundet (2017), Bomuldsfabriken Kunsthall (2017), Wildlife Skulpturpark (2017-2020) og Skulpturbiennalen, Vigelandsmuseet (2016) for å nevne noen. Arbeidene hennes befinner seg blant annet i samlingene til KODE, Norges Bank, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Støttet av Norsk Kulturråd

   

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto med kat. nr. 2. Circadiane og Kat. nr. 4. Liv
Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 5a. Vinter og Kat. nr. 4 Liv
Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 2. Cirrcadiane
Men with Flowers in Their Mouths
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Installasjonsfoto med kat. nr. 2. Circadiane og Kat. nr. 4. Liv
Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 5a. Vinter og Kat. nr. 4 Liv
2 Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 2. Cirrcadiane
Olje, fargeblyant og kull på papir
10 Men with Flowers in Their Mouths
Collage i papir
Installasjonsfoto med 5e. Sommer og 6. Låt oss betrakta oss själva(...) i forgrunnen
detalj av 5b. Høst
Her, Iver!
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto med 5e. Sommer og 6. Låt oss betrakta oss själva(...) i forgrunnen
detalj av 5b. Høst
tekstilmontasje stofftrykk, collage, 490x220 cm
8 Her, Iver!
Pigment på tre, 11 stk
Oversiktsbilde fra utstillingen

Per Christian Brown

Wonders of the Volcano
Vindussalen og kabinettet
05.04.-13.05.2018

I utstillingen Wonders of the Volcano undersøker Per Christian Brown hvordan vulkansk og geotermisk aktivitet har satt sine tydelige spor i det karakteristiske islandske landskapet. Gjennom fotografi og video viderefører Brown et større prosjekt han har jobbet med over flere år som tematisk kretser omkring en utforskning av de poetiske og materielle egenskapene vi forbinder med de fire grunnelementene.

Utstillingens tittel er hentet fra romanen Wonders of the Volcano fra 1880 av den engelske forfatteren Ascott R. Hope. Boken er en pseudovitenskapelig reiseskildring til vulkaner som Etna og Stromboli som inneholder følelsesladde nedtegnelser av vulkanutbrudd, av et landskap av giftige gasser, jordskjelv, og fascinasjonen for de enorme kreftene som ligger latent i jordens indre.

I utstillingen viser kunstneren både dokumentariske fotografier og abstrakte komposisjoner av flytende fargepigmenter. Avbildningene viser magmakammeret i vulkanen Thrihnukagigur (norsk: Trekratervulkanen), som har vært sovende i 4000 år. Disse underjordiske rommene er preget av intense farger og formasjoner som har oppstått idet lavamassene har blitt blandet med ulike mineraler og metaller. De abstrakte komposisjonene av pigment og ulike mineraler iscenesatt som tablåer i glassakvarier åpner opp for en subjektiv og emosjonell fortolkning.

Sentralt i utstillingen er også et meditativt videoverk som dveler ved levninger av tidligere vulkansk og geothermal aktivitet. Opptak til dette verket er gjort i fjellandskaper, i varme boblende kilder og dypt under jorden i lavahulene Víðgelmir og Arnarker.

Per Christian Brown ble født i Stavanger i 1976 og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hans separatutstillinger de siste årene innbefatter “Wonders of the Volcano”, Prosjektrom Normanns, Stavanger (2017), “Earth and Reveries of Repose”, Ram galleri, Oslo (2015) og “Historistiske intervensjoner i villa Breidablikk”, Museum Stavanger (2014). Gruppeutstillinger han har deltatt i inkluderer blant andre “Nature Mort, Guildhall Gallery, London (2017), “Lucia”, Blomqvist, Oslo (2017) og “Transcendental Tactility”, Open Source Gallery, New York (2016). Verkene hans er innkjøpt av private og offentlige samlinger, og han har jobbet med flere utsmykkingsprosjekter for offentlige bygg i Norge.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Norsk fotografisk fond, Billedkunstnernes vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Reminiscence of a Volcanic Eruption 5
Reminiscence of a Volcanic Eruption 6
The Cave Series, Vigdelmir Cave 3
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Reminiscence of a Volcanic Eruption 5
C-print, 105x129 cm
Reminiscence of a Volcanic Eruption 6
C-print, 105x129 cm
12 The Cave Series, Vigdelmir Cave 3
C-print, 60x49 cm

The artist -& Co

The artist -& Co.
Salene i 2. etasje
05.04.-13.05.2018

Patrik Entian og Aleksi Wildhagen utgjør kunstnerduoen -& Co. som ble etablert i 2014. De har siden gjennomført en rekke utstillinger basert på deres praksis utendørs. Kunstnerduoen har jobbet spesielt mye i Hvittingfoss som frem til sommeren 2017 lå nøyaktig midtveis mellom de to kunstnernes respektive hjem. Hvittingfoss er også et sted hvor -& Co. har funnet sitt eldorado, men først etter at de møtte Berith og Terje som overrasket dem med soft-is og kaffe i en av arbeidsøktene i Hvittingfoss sentrum. Kunstnerduoen arbeidet på daværende tidspunkt med en avbildning av en kommunal grushaug som de forsøkte omforme til 36 utsyn mot Mount Fuji, som en hilsen til den store Hokusai. Etter en rekke samtaler besøkte endelig -& Co. paret i deres hjem noen kilometer utenfor sentrum av Hvittingfoss. De påfølgende møtene har resultert i at kunstnerduoen i flere perioder har residert i Berith og Terjes campingvogn som for øvrig lutet sterkt til den ene siden grunnet et punktert dekk.

Samarbeidet Berith, Terje, -& Co. når sin foreløpige kulminering når hjemmet og tomten i Hvittingfoss åpnes opp for publikum under navnet Borgen museum i nær fremtid. Faktisk er det slik at søknadsinformasjon for de som vil søke om utstillingsplass ved Borgen museum vil være tilgjengelig i utstillingen. I utstillingen presenteres også tre publikasjoner som forteller om kunstnerduoens praksis i Hvittingfoss.

Utstillingen ved Kunstnerforbundet heter The artist -& Co. og er kunstnerduoens første presentasjon hvor de viser arbeider som er gjort innendørs og ikke ute i all slags vær. Bildene er blitt til i løpet av vintermånedene januar, februar og mars i Entians atelier i Drammen. I tillegg til maleriene presenteres også tre videoarbeider som Sanjey Sureshkumar har regissert etter -& Co´s. ønsker og idéer. Berith, Terje -& Co. vil være tilstede under åpningen og signere bøker, prate og drikke kaffe.

-& Co. er født i 1966 (Patrik Entian) og 1976 (Aleksi Wildhagen), i henholdsvis Karlstad og Helsinki og de gikk nesten samtidig på Kunstakademiet i Trondheim og har som -& Co. stilt ut ved Best bensinstasjon i Hvittingfoss (Hvittingfoss -& Co.), Trøndelag Senter for Samtidskunst (Don Quixote, Sancho Panza -& Co.), Landsforeningen Norske Malere (The painters -& Co.), Air Surnadal Billag A/S (Knyken -& Co.) Høstutstillingen (Høstutstillingen -& Co.), i 2017/18 jobber de forøvrig i fotsporene til Edvard Munch, et prosjekt som ender opp på Haugar Kunstmuseum høsten 2018.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Borgen Museum (detalj)
Borgen Museum (detalj)
Tåkefyrste
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
23 Borgen Museum (detalj)
23 Borgen Museum (detalj)
32 Tåkefyrste
Akryl og olje på bomullslerret, 255x210 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen