Utstilling 4. april - 19. mai 2019

John Raustein

Når alt faller på plass
Overlyssalen

I Kunstnerforbundets overlyssal er vi omringet av matte bomullstekstiler. I utstillingen Når alt faller på plass har John Raustein polstret arkitekturen, drapert alle vegger og dempet akustikken. Installasjonen består av tekstile arbeider i både monumentale størrelser og mindre, nærmest usynlige formater som samlet forvandler salen til et stumt tekstilt rom. Tittelen kan ved første øyekast virke håpefull og oppløftende, men den vitner samtidig om en potensiell katastrofe. For hva skjer i øyeblikket etter at alt faller på plass?

Arbeidene er ensfarget: en skitten mintgrønn farge som kan forbindes med venterom på offentlige omsorgsinstitusjoner. Den samme fargen preget også Oslo sentrum i tiden etter 22. juli, gjennom platene som erstattet de knuste vinduene i byen. Fargen var ifølge Raustein også hans mors favorittfarge. Raustein interesserer seg for hvordan dagsaktuelle hendelser tar oss tilbake i tid og rom. Arbeidene er en undersøkelse av hvordan vage minner gis et fysisk uttrykk. Det handler om å plutselig huske noe som man ikke visste var glemt.

Rausteins praksis tar utgangspunkt i tekstilkunstens posisjon for å undersøke forholdet mellom usynliggjøring, utenforskap, privilegier og motstand. Arbeidet fremstår som en manifestasjon av tid, og knytter seg på denne måten til det usynlige arbeidet forbundet med husflid og håndverk. Raustein undersøker den kroppslige følelsen av eksistensiell uro ved å stille spørsmål vedrørende identitet og erindring.

I denne utstillingen har Raustein gitt sine kunstverk titler som Tenk på noe annet, Det nådeløse lyset og (når) dagene løsner fra beinet. Verkslisten finnes, men den er ikke nummeret. Titlene fremstår på denne måten som selvstendige verk som er løsrevet fra arbeidene.

Utstillingen Når alt faller på plass er siste del av Rausteins pågående utstillingstriologi som startet med utstillingen mens du blir til jord på KRAFT– rom for kunsthåndverk i Bergen i 2017 og fortsatte med
utstillingen bort fra vinduet og inn i lyset ved Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim i 2018.

John Raustein (f.1972, Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han er udannet ved Kunsthøgskolen i Ber-gen (2000) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København (1997). Raustein har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som Trøndelag senter for samtidskunst (2018), KRAFT (2017), Buskerud Kunstsenter (2016), Galleri FORMAT (2015), SOFT Galleri (2014) og Akershus Kunstsenter (2013). Raustein har også deltatt i en rekke gruppeut-stillinger, blant andre PRESENT, Bomuldsfabriken Kunsthall, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Nålens Øye, KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lillehammer Kunstmuseum. Arbeidene hans er kjøpt inn av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og KODE, Kunstmuseene i Bergen.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Regionale Prosjektmidler.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Irene Nordli

Keramiske oppløsninger
Vindussalen og kabinettet
04.04.-19.05.2019

I utstillingen Keramiske oppløsninger presenterer Irene Nordli en serie skulpturelle keramiske arbeider som veksler mellom det amorfe og det figurative. Skjell og sopplignende vekster smelter sammen med kroppslige fragmenter og organer. De brutale avslutningene i leire fremstår som avrevne lemmer. Ved bruk av matte glasurer utgir steingodset seg for å være hud. Figurinene trer frem som forstyrrede ekko fra fortiden. Vi ser forminskede avbildninger av mennesker i form av skjøre små visne kropper med lukkede øyne. De klassiske idealene brytes ned og forsvinner inn i leiren igjen.

Nordlis arbeider beveger seg mot en stadig større grad av abstraksjon. Nordli støper former som modelleres og omformes i en organisk skulpturell form for assemblage. Arbeidene kan synes å være oppslukt av sin egen materialitet: hun modellerer, bygger, støper, destruerer og setter sammen keramiske fragmenter som spenner fra det grove, abstraherte og opprivende til mer flytende, nitide og varsomme detaljer.

I de store porselensflisene fra Jingdezhen i Kina brennes flytende farger fast i glasuren. Den kinesiske filosofen Laozi sier vi skal være som vannet som er flytende og former seg etter omgivelsene – og samtidig er kraftfullt. Vannet, sier han, er sterkere enn fjellet, siden vannet kan hule det ut. Og vannet, det flytende og myke, likner på livet, mens det som er stivt og hardt likner døden, slik kroppen vår blir stiv når vi er døde.

Irene Nordli (f.1967, Oslo) bor og arbeider i Oslo og Heestrand i Sverige. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (1995) og ansatt som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunst og Håndverk. Nordli har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som Ram Galleri (2018), Galleri Format (2016), Lillehammer Kunstmuseum (2010) og Akershus Kunstsenter (2005). Nordli har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger i inn og utland. I tillegg har Nordli gjort mange ulike Kunst i Offentlig Rom prosjekter, som Don’t be a Stranger, Asker Kulturhus og Månelyst, Halden Fengsel (KORO). Arbeidene hennes er kjøpt inn av Sørlandets Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og KODE, Kunstmuseene i Bergen, Lillehammer Kunstmuseum, Drammen museum, Punkt Ø, KORO, Eskilstuna Konstmuseum, Katrineholm Kulturhus, Sverige, Hamburg museum für Kunst und Gewerbe, Tyskland.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
9. Oppløste figuriner (detalj)
Oppløste figuriner (gruppe)
China, sier jeg 1,s og 3
Forvirret form
Installasjonsfoto fra utstillingen
9 9. Oppløste figuriner (detalj)
Porselen, 87 x 97 x 93 cm
9 Oppløste figuriner (gruppe)
Porselen, 87 x 97 x 93 cm
1,2,3 China, sier jeg 1,s og 3
Porselen, 3 stk 200x100 cm
4 Forvirret form
Porselen , 110x37x15 cm
Oppløst figurin 2
Hengende Venus 3
8 Oppløst figurin 2
Steingods , 110 x 38 x 41 cm
12 Hengende Venus 3
Porselen , 73 x 15 x 9 cm

Margareta Bergman

Oläsliga stenar
Salene i 2. etasje
04.04.-19.05.2019

Margareta Bergmans utstilling Oläsliga stenar viser en serie fotografier som fremstår som en uavbrutt flom av små erfaringer, iakttakelser, forstyrrelser, minimale ekstaser eller knapt merkbare nederlag. Bergman lar fotografiene forbli fremmede og uavklarte, og hun søker gjennom arbeidet å kortslutte våre innøvde assosiasjonsbaner. Bergmans bakgrunn innen maleri og tekstil gir hennes fotografiske arbeider et særpreget fysisk nærvær.

Bergman undersøker bilder som et ikke-verbalt, kroppslig alfabet. Med et ønske om å vri om på vår forutinntatte forståelse utforsker Bergman det som ligger utenfor språkets innlærte apparat. Arbeidene hennes preges av en form for improvisert kontinuitet. Ved å veksle mellom distraksjon og konsentrasjon, rastløshet og tålmodighet omfavner hun uvissheten. Bildene hennes snakker til, om og forbi hverandre. Ved å lokke betrakteren inn i et område uten kart, oppfordrer hun oss til å bruke sanseapparatet, igjen og igjen.

Margareta Bergman (f.1955, Örebro) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Konstfackskolan Stockholm, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved visningssteder som blant andre Galleri Trafo, Kunstnerforbundet og Galleri F15 og UKS. Hun har deltatt i gruppeutstillinger ved steder som Borgen museum, Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstlaboratoriet Vestfossen, Prosjektrom Normanns. Bergmans arbeider er representert i samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Kulturråd, Norges Bank, Telenor Kunstsamling og KORO. Hun har gjort en rekke utsmykkingsprosjekter og har publisert flere utgivelser på Multipress forlag.

Les mer om kunstneren..

Installasjonsfoto fra utstillingen
Oläsliga stenar
Oläsliga stenar
Installasjonsfoto fra utstillingen (1. Oläsliga stenar)
Oläsliga stenar (detalj)
Installasjonsfoto fra utstillingen
4 Oläsliga stenar
Inkjet print, objekt , 27 x 20 cm
1 Oläsliga stenar
Inkjet print, 200 x 150 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen (1. Oläsliga stenar)
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner
Oläsliga stenar (detalj)
Oläsliga stenar (detalj)
Oläsliga stenar (detalj)
Oläsliga stenar (detalj)
Oläsliga stenar (detalj)
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner, Edisjon 10
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner, Edisjon 10
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner, Edisjon 10
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner, Edisjon 10
3 Oläsliga stenar (detalj)
Inkjet print , Variable dimensjoner, Edisjon 10
Oläsliga stenar
7 Oläsliga stenar
Inkjet print , 27,5 x 21 cm, 5 + 1 AP