Utstilling 9. juni - 12. august 2007

Gitte Magnus tekstil   salene i 2. etg.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Gitte Magnus (1949) i 2. etasje med nye veggbaserte tekstilarbeider i store, avlange formater. Det er tredje gang Magnus stiller ut i Kunstnerforbundet.
Magnus har tidligere arbeidet hovedsakelig med silke. Lette, luftige og delvis transparente materialer la grunnlaget for den siste utstillingen hun hadde i Kunstnerforbundet. Materialvalget i herværende utstilling er skinnende blank, tykk viscose, hvor stoffene absorberer og gjengir farge på en særegen måte og som er med på å forsterke det forenklede og stringente i Mangus sine verk. Hun arbeider i et abstrakt språk, der de formale virkemidlene som materiale, format, form og farge har avgjørende betydning.

Utstillingsprosjektet handler om runde former og emosjonelle farger. ”Prikken” som formelement har fulgt Magnus gjennom hele yrkeskarrieren, noen ganger som punkter i en flate – andre ganger som et ornamentalt element eller som rytmisk gjentagende mønster, alltid gitt form til en farge. Gjennom de formale problemstillingene leter hun etter en stemning – en lyd i den tekstile framstillingen. Gjennom fokusering på prikken, og prikken som enkelt element eller byggemateriale for en flate har arbeidet mot herværende utstilling utviklet seg til å handle mer om det som oppstår mellom de runde formene. Mellomrommene framtrer som skarpe, spisse og mer påståelige, kanskje mer farlige og aggressive, som beskrivelser av det som egentlig er. Persepsjonsmessig kan verkene åpne for flere ulike tolkninger.

Les mer om kunstneren..

Element - lyden av noe usagt
Element – de andre lydende
Element - lyden av noe usagt
Element – de andre lydende

Geir Harald Samuelsen fotografi   Vindussal

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Geir Harald Samuelsen (1969) med tegninger, malerier på papir og aluminium samt to større fotoarbeider og en tekst i vindussalen. Det er første gang Samuelsen stiller ut i Kunstnerforbundet.

De utstilte arbeidene kretser rundt motiver som lys, gravitasjon, arbeid og kapital. Fotoarbeidene tar utgangspunkt i kunstnerens erfaring som fjellklatrer og oppdrag han har fått som en videreføring av dette. Maleriene han viser er metodiske abstraksjoner med utgangspunkt i ulike former for bevegelse. Samuelsen har i sitt arbeid med foto også tidligere behandlet tematikk som referer til hans interesse for tindebestigning, blant annet i prosjektet Exit Stetind, som nylig ble vist på Fotogalleriet i Oslo.

Les mer om kunstneren..

Nydalen panorama 1
Feltmaleri
Nydalen panorama 1
foto, 250x90 cm
3 Feltmaleri
olje på aluminium, 180x125 cm

Bjørn Ransve kansellert   overlyssalen