Utstilling 15. august - 15. september 2019

Fredrik Værslev Overlyssalen

Åpent Vindu
Hvor begynner og slutter maleriet? I en serie vindusmalerier griper Fredrik Værslev inn i Kunstnerforbundets og overlyssalens historie. I år er det 100 år siden overlyssalen ble innviet og i den forbindelse gjør Værslev en intervensjon i utstillingsrommet som minner oss på salens ulike transformasjoner i løpet av tiden som har gått. Overlyssalen, kunstinstitusjonen og dens utstillingshistorikk danner ramme rundt Værselvs nye malerier og utstillingsarkitektur.

I en søknad om fasadeendringer fra 1948 kommer det frem at kunstnerne mente den opprinnelige brystningen i sorte fliser «ikke kler bildene» og derfor ville bli erstattet av en brystning i tre. Dette skiftet i kunstneriske preferanser danner grunnlaget for Værslevs intervensjon.

Over det rekonstruerte brystpanelet stiller han ut en serie nye malerier der han gjør et av kunsthistoriens klassiske motiver til sitt. Et utgangspunkt er stuevinduet i kunstnerens tidligere leilighet i Drammen, et annet er referansen til Henri Matisse og hans vindusmotiver.

I Værslevs seneste serie malerier er ikke vinduet en malt illusjon, men ett vindu tilvirket av en møbelsnekker som en tro kopi av vinduet i Drammen (mangler kun glass og fuger). Rammen er på samme tid en maleriramme og en vindusramme. I vindusrutene ser vi Værslevs abstrakte, lysende og nesten vibrerende maleriske flater. Fotografier av vinduet og utsikten tatt til ulike tidspunkter på døgnet og året ligger til grunn. Typisk for Værslev har maleriet et konkret utgangspunkt knyttet til sted og eget liv, men den maleriske prosessen tar etter hvert over og følger sin egen logikk.

Plassert i overlyssalen er Værslevs vindusmalerier en hilsen til en institusjon som i 1910 ble grunnlagt av Matisse-elever, ble utstillingssted for Matisse-elevene og for Matisse selv. Matisse var blant kunstnerne som var representert på de legendariske utstillingene av fransk kunst i 1916 og 1918. Brystpanelet viser til hvordan salen har endret seg og reflekterer hvordan utstillingsrommet tar opp i seg tidens estetiske idealer. Værslevs åpne vinduer er et vitnesbyrd om hvordan liv og kunst er viklet sammen og hvordan utstillingsrommet kan bringe det hele frem.

I forbindelse med utstillingen blir det produsert en katalog av Mousse Publishing med nye tekster av professor Espen Johnsen fra Universitetet i Oslo, kuratorene Andrea Kroksnes, Øystein Ustvedt og Wenche Volle fra Nasjonalmuseet i Oslo. Katalogen inneholder, foruten Værslevs nye malerier, et omfattende arkivmateriale knyttet til Kunstnerforbundet.

Utstillingen er kuratert av Wenche Volle.

Fredrik Værslev (f. 1979) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö (2005-2010) og Staatliche Hochschule für Bildende Kunste, Städelschule, i Frankfurt am Main (2008-2009). Han har holdt soloutstillinger ved Astrup Fearnley Museet, Le Consortium i Dijon, Bonner Kunstverein i Bonn, Kunst Halle St. Gallen, Kunsthal Aarhus, The Power Station i Dallas og Museo Marino Marini i Firenze. I 2016 var han Festspillutstiller med utstillingen All Around Amateur i Bergen Kunsthall. Han er representert i flere store samlinger, inkludert Centre Georges Pompidou i Paris, Moderna Museet i Stockholm og Nasjonalmuseet i Oslo. Siden 2018 har Værslev vært professor i maleri ved Konsthögskolan i Malmö.

Les mer om kunstneren..

Åpent Vindu #10
Åpent Vindu #5
Åpent Vindu #12
Åpent Vindu #4
Åpent Vindu #8
1 Åpent Vindu #10
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
2 Åpent Vindu #5
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme , 75.2 x 75.2 x 5 cm
3 Åpent Vindu #12
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme , 75.2 x 75.2 x 5 cm
4 Åpent Vindu #4
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
5 Åpent Vindu #8
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
Åpent Vindu #6
Åpent Vindu #2
Åpent Vindu #7
Åpent Vindu #9
Installasjonsfoto fra utstillingen, Åpent vindu #2
6 Åpent Vindu #6
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
7 Åpent Vindu #2
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
8 Åpent Vindu #7
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
9 Åpent Vindu #9
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
7 Installasjonsfoto fra utstillingen, Åpent vindu #2
Spraymaling og terpentin på linlerret Montert på blindramme i valnøttramme, 75.2 x 75.2 x 5 cm
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen

Ingrid Lønningdal Vindussalen og Kabinettet

Utstillingen Fibre Reinforcement presenterer en serie nye, ruvende malerier på strie, mindre arbeider på papir samt en monografi om Ingrid Lønningdals praksis som kunstner.

I en tiårsperiode har Ingrid Lønningdal arbeidet med helt vanlige nærings- og industriområder. Ved å studere det industrielle formspråket som er knyttet til områder i rask forandring, analyserer hun koblinger mellom industriarkitekturen og den modernistiske kanon. Lønningdal har blant annet fulgt utviklingen av Hovinbyen i Oslo, som vil få opp til 120 000 innbyggere på kun 11 kvadratkilometer – et areal som tilsvarer en liten norsk by. De fleste industribyggene som står der i dag skal rives og erstattes av nye bygg med andre funksjoner.

Gjemt mellom simple haller i byens randsone, befinner det seg bygninger med klare arkitektoniske kvaliteter. I en serie nye malerier på strie løfter Ingrid Lønningdal frem noen av disse byggene. Arbeidene har titler som Fibre Reinforcement (Elektro-Generator AS) og Fibre Reinforcement (AS Sigurd Hesselberg), og har farger hentet fra noen av bygningene som beriker området rundt Ring 3 på Økern. Jutestrien er påført silikatmaling, som ofte blir benyttet til utendørs bruk. Malingen gjør tekstilen hard og hindrer det bemalte området fra å rakne. I arbeidene undersøker Lønningdal grenser og påvirkning mellom form og rammeverk, med utgangspunkt i sin interesse for arkitektur og gridsystemer.

Opp mot de monumentale tekstilarbeidene viser utstillingen arbeider av akvarell og gouache på papir. Den pågående serien er en undersøkelse av farge, romlighet og det å huske ulike fargesammensetninger.

I forbindelse med utstillingen lanseres monografien Ingrid Lønningdal – 10. Publikasjonen er redigert av Anne Szefer Karlsen og inkluderer tekstbidrag av Andreas Angelidakis, Martin Braathen, Maria Horvei, Inga Lāce og Anna Ådahl, i tillegg til redaktøren og kunstneren. Boken er designet av StudioGeist og utgis av Teknisk Industri.

14. september: Boklansering i forbindelse med Oslo Art Weekend.

Ingrid Lønningdal (f. 1981) bor og jobber i Oslo og Lier. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Oslo Kunstforening (2017), Trøndelag senter for samtidskunst (2017), Nordnorsk kunstnersenter (2013) og Kunstnerforbundet (2011), og har deltatt i utstillinger som Kunsten tilhører dem som ser den, Norsk skulpturbiennale, Vigeland-museet (2015) og Inside Outside Architecture, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (2013). Lønningdal har gjort flere monumentalverk i offentlig rom, er kjøpt inn av en rekke offentlige samlinger og har publisert flere tekster og publikasjoner, ikke minst Borgen. Et sted for kulturproduksjon (Teknisk Industri, 2015). Lønningdal er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er universitetslektor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Oslo kommune. Publikasjonen er i tillegg støttet av Office for Contemporary Art Norway, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design.

Les mer om kunstneren..

Fibre Reinforcement (AS Sigurd Hesselberg) og Fibre Reinforcement (Aller Familie-Journal AS)
Fibre Reinforcement (Økernsenteret) og Fibre Reinforcement (Stavanger stål)
Fibre Reinforcement (Ulvenveien 90)
Fibre Reinforcement (Elektro-Generator AS)
Installasjonsfoto fra utstillingen
1 og 2 Fibre Reinforcement (AS Sigurd Hesselberg) og Fibre Reinforcement (Aller Familie-Journal AS)
Silikatmaling på strie , 260 x 130 cm
4 og 5 Fibre Reinforcement (Økernsenteret) og Fibre Reinforcement (Stavanger stål)
Silikatmaling på strie , 260 x 130 cm
6 Fibre Reinforcement (Ulvenveien 90)
Silikatmaling på strie , 260 x 130 cm
3 Fibre Reinforcement (Elektro-Generator AS)
Silikatmaling på strie , 260 x 130 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen

Grafikk fra samlingen Salene i 2. etasje

Are Andreassen, Ørnulf Bast, Søren Begby, Gunnar Bratlie, Arne Schram Bruland, Svein Finnerud, Trond Fladseth, Paul René Gauguin, Else Hagen, Rigmor Iversen, Eli-Marie Johnsen, Gudrun Kongelf, Ruth Krefting, Birger Larsen, Arne Lindaas, Solveig Lohne, Vilhelm Lundstrøm, Börje Mell, Göran Nilsson, Gladys Raknerud, Asle Raaen, Arnold Rottem, Dag Arnljot Rødsand, Edvin Skjerping, Olaf Thrap-Meyer, Øistein Thurman-Nielsen, Arvid Angell Udbjørg, Jørleif Uthaug.

I utstillingen Grafikk fra samlingen presenteres et tredvetalls grafiske arbeider fra Kunstnerforbundets samling. De grafiske trykkene er valgt ut blant flere hundre arbeider som har blitt forlagt og forglemt i galleriets mange avlukker gjennom årtier. Mer presist kan man si at denne kunstneriske produksjonen på papir springer ut fra en oppsamling mer enn fra en samling.

I 2018 har Kunstnerforbundet gjennomgått samlingen med kunstverk som av ulike årsaker har havnet i Kunstnerforbundets eie. Prosjektet ble gjennomført av Hege Nyborg som et ledd i hennes prosjekt i Atelier Kunstnerforbundet i dialog med prosjektleder i Atelier Kunstnerforbundet, Kari Skippervold.

Prosjektet omfatter i tillegg til kartlegging og katalogisering også en kontekstualisering av kunstverk, kunstnerskap og utstillingshistorikk. Kartleggingen av samlingen gir et unikt historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet. Kunstnerskap og fortellinger som delvis er skrevet ut av kunsthistorien og glemt av samtiden flettes inn i våre fortellinger som en henvendelse til et her og nå. Produksjonene fra Kunstnerforbundets lagerlokaler har vist seg å romme en rik behandling av temaer og teknikker. Hvert enkelt arbeid kan relateres til Kunstnerforbundet og den nære kunsthistorien.

Utstillingen er en del av en større opprydningsprosess i Kunstnerforbundets lokaler hvor eldre malerier, skulpturer, kunsthåndverk, tegninger og grafikk har blitt kartlagt og sortert. Museer, kunsthistorikere, kuratorer, kunstnere og familiemedlemmer har deltatt i prosjektet. Flere av verkene har det vært mulig å returnere til rettmessige eiere. Likevel er over 300 arbeider fortsatt i Kunstnerforbundets eie. «Gjenoppdagelsen» av disse arbeidene har resultert i en økt interesse fra samarbeidspartnere og besøkende, og vi ønsker derfor å vise frem deler av samlingen.

Ved å åpne opp kartleggingen i form av en serie utstillinger ønsker vi å gå i dialog med et større kunnskapsnettverk som kan bidra til å undersøke og formidle arbeidenes relevans og betydning. Med utstillingen ønsker vi å stille spørsmål ved hvilke verk og kunstnerskap som blir oversett eller glemt. Hvilke verk er det som ender opp på et lager og hvilke verk er det som ender opp i private eller offentlige samlinger? Alle verkene i utstillingen er til salgs, da Kunstnerforbundets målsetning er å frigi rom til ny kunst som stimulerer til engasjement og innsikt i samtiden, slik Kunstnerforbundet har gjort siden 1910. Gjennom utstillingen og eventuelle salg vil de historiske verkene igjen settes i sirkulasjon etter en lang periode i Kunstnerforbundets inntil nå skjulte samling.

Utstillingen Grafikk fra samlingen er realisert av Ingunn Svanes Almedal.

Grafikk fra samlingen er gjort mulig gjennom pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet. Atelier Kunstnerforbundet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Uten tittel
Komposisjon

Oversiktsbilde fra utstillingen

Installasjonsfoto fra utstillingen
Are Andreassen
Uten tittel
aquatint, 2 pl et HC, 23,5x20,5 cm (rammemål: 39x36 cm)
Arvid Angell Udbjørg
Komposisjon
radering, 3/13, 22x28 cm, (rammemål: 39x43 cm)