Utstilling 24. oktober - 24. november 2019

Herman Mbamba

Fargedans
Overlyssalen
24.10.-24.11.2019

I utstillingen Fargedans viser Herman Mbamba en serie nye malerier på lerret. Gjennom Mbambas fargesterke og forførende formale formspråk undersøkes maleriet som en kontinuerlig konfrontasjon. Farger, komposisjoner og maleriske gester veksler mellom harmonisk samhandling og motstridende tilnærminger til ulike tradisjoner innen maleri. Konfrontasjon tar et oppgjør med det abstrakte maleriets opprinnelse og kulturelle verdier og historier.

For Mbamba er maleriet som en øvelse, selve utgangspunktet for hans produksjon. Maleriet blir i Mbambas praksis en personlig og politisk arena hvor barrierer mellom ytre situasjoner, refleksjoner, opplevelser og sanseinntrykk brytes ned og blir selvstendige subjektive erfaringer. Mbambas malerier kan leses i en lyrisk tradisjon der små øyer av informasjon og ideer oppstår som fragmenterte deler i motsetning til en sammenhengende form for historiefortelling. Malerienes lyriske innslag viser seg i gjentagelser, klang og rytme. Gjennom å nærlese i maleriet som et formalt språk blir maleriet et åsted for eksistensielle problemstillinger i samfunnet.

Mbambas praksis er knyttet til maleri på papir og lerret i både mindre, av og til repetitive, og monumentale formater. Performative uttrykk ligger sentralt innkapslet i hans maleriske tilnærming og selvpåførte begrensninger blir ofte en drivkraft i arbeidet. Til utstillingen har enkelte verk oppstått over lengre perioder mens andre er produsert i en 48-timers økt uten pause. Den kroppslige erfaringen med maleriet både på atelieret og i møte med publikum blir på denne måten avgjørende for Mbamba.

Stemningsfulle men utydelige former kan antyde et landskap eller figurative fragmenter, men det er ingen identifiserbare avklarte former. I stedet skaper vekslingen av fargeklanger en skiftende intensitet som okkuperer bildeflaten. Det som i det ene øyeblikket fremstår som tilfeldige effekter blir i det neste avgjørende for ubevisste tankeprosesser.

Herman Mbamba (f. 1980, Gibeon, Namibia) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og John Muafangejo Art Center i Windhoeck, Namibia. Han bor og arbeider i Haugesund. Mbamba har hatt separatutstillinger ved visningssteder i inn- og utland, blant annet Blank Projects, Cape Town (2019, 2017), Bærum Kulturhus (2016), RomFor, Haugesund (2016), Dortmund Bodega, Oslo (2012), Tegnerforbundet, Oslo (2009) og National Art Gallery of Namibia (NAGN, 2007). Mamba hadde nylig en duoutstilling ved Rogaland Kunstsenter sammen med Christian Tony Norum (2019). Han har også deltatt ved en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, blant annet ved den 10. Berlin Biennale (2018), Lumières d’Afriques (2016), Blank Projects, Cape Town (2018, 2017), Palais des Nations, Geneve (2017), DRILL 2, Oslo (2017), Musée Théodore Monod, Dakar (2016), Munchmuseet (2016) DnBNors stipendutstilling Oslo Kunstforening (2010) og Norsk Skulpturbiennale i Vigelandmuseet (2008). Mbamba er en av stifterne av kunstnerkollektivet El Parche og har utført en rekke offentlige utsmykkinger, blant annet av National Theatre of Namibia (2002), South African Embassy i Oslo (2004), Skatt Øst på Helsfyr (2013), Ullern videregående skole(2015) og HSH Studentboligene i Haugesund (2015) og er innkjøpt av Statoil, The National Gallery of Namibia Collection, Tulipamwe International Artists Collection, André Do Pisani Collection, Haugesund Kunstforening, Tampen Kunstforening og Thapong International Artist Collection.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Majestic mystic, 2019
Flowering Flowering
Untitled landscape
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
1 Majestic mystic, 2019
Akryl, kull og olje på lerret , 100 x 80 cm
4 Flowering Flowering
Akryl og kull på lerret , 190 x 160 cm
9 Untitled landscape
Akryl og kull på lerret, 280 x 190 cm
Alt til slutten, blir bare det
Conflict resolution I and II
When we were together
7 Alt til slutten, blir bare det
Akryl og kull på lerret, 235 x 195 cm
5 Conflict resolution I and II
Akryl og kull på lerret, 100 x 80 cm x 2 stk
8 When we were together
Akryl på lerret, 70 x 60 / 70 x 70 / 70 x 60 cm

Ingrid Askeland / Hilde Jørgensen

Manisk mandag
Vindussalen
24.10.-24.11.2019

Valget de engang tok, fikk åpenbart fatale konsekvenser. Alle grenser, som mellom rett og galt eller svart og hvitt, ble overskredet. Ditt eget sinns forfall leder til samfunnets forfall. I dag er dagen derpå.

Manisk mandag er en dystopisk installasjon av kunstnerne Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen, som speiler en kaotisk verden i forfall. Installasjonen tar form av en skog som fullstendig har tatt over Kunstnerforbundets vindussal. Ved nærmere betraktning ser man at skogen består av både kroppsdeler og svulster i tillegg til en rekke botaniske vekster, insekter og dyr. Ølflasker med utvekster og armer kravler rundt i et landskap som brettes ut i flere dimensjoner. Askeland og Jørgensen undersøker på denne måten skogen som både et tilholdssted og en tilstand. Det er i Askeland og Jørgensens univers uklart om festen er over eller om den bare såvidt har begynt, for mens undergangen nærmer seg, kan det synes som om tiden benyttes til dekadent forlystelse og unødvendig konsum.

Det kunstneriske samarbeidet mellom Askeland og Jørgensen strekker seg mange år tilbake, men dette er deres første felles utstilling. Installasjonen består av collage, fotografi og keramiske skulpturer og det foregår en kontinuerlig utveksling mellom motivet og illusjonen, og mellom et angstpreget alvor og et lekent humoristisk skråblikk på tilværelsen.

Ølflasken sidestilles i utstillingen med antikkens greske vaser, som ofte fungerte som beholdere for vin. Samtidig brytes ideen om den opphøyde og evigvarende keramikken som statusobjekt ved bruk av fiberoptikk som får objektene til å fremstå som leketøy eller forvokste nipsfigurer. Rester av fotografier av forvrengte kroppsdeler og natur komponeres til nye fiktive lansdskap som på den ene siden er forførende vakre, før de i neste øyeblikk fremstår som marerittaktige og ulogiske verdener, slik en delirium tremens muligens kan fortone seg. Kunstnerne problematiserer konsekvenser av overskridelse og forfall i naturen, i den fysiske kroppen og i moralske og mentale landskap.

Hilde Jørgensen har hovedfag i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen og virker i dag som kunstner og kurator. De siste årene har hun arbeidet med fotografiske prosjekter, kunstneriske samarbeid, konseptutvikling og formidling som hoveddeler av sitt kunstneriske virke. I egen kunstpraksis er det fotografi, tekst og installasjon som er hovedmedia. Utover egne prosjekter grunnla og driver hun i samarbeid med Maya Økland kunstnergruppen og visningsstedet KNIPSU i Bergen.

Ingrid Askeland har hovedfag i visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, og grunnfag ved seksjon for keramikk fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun jobber med populærkulturelle objekter som representanter for samfunnets åndelige og moralske forfall, og som både deltager og observatør tas det utgangspunkt i hobbyen: Fylla. Bruksvennlige, men samtidig lite nyttige flasker og ølkorker forvandles til overdimensjonert nips i brukskunstmaterialet keramikk.

Utstillingen er støttet av (prosjektmidler for visuell kunst), Norsk kulturfond, Kulturrådet
og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Takk til Mikkel Clausen for produksjon av PU-skum og monteringshjelp, og
Sakari Jantti for elektronikk.

Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Ingrid Askeland og Hilde Jørgensen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Borderline
Bunnen (detalj)
Hoarder Island (hovedøy) -detalj
Bypass
Retrettrom
Hilde Jørgensen
Borderline
c-print, pleksiglass , 125 x 134 cm
Ingrid Askeland
1 Bunnen (detalj)
Installasjon i vinduskarm PU skum, lakk, tosidig collage, steingods, leirgods, porselen, glasur, fiberoptikk, LED, elektronikk med batteriløsning , Variable dimensjoner
Ingrid Askeland
4 Hoarder Island (hovedøy) -detalj
PU skum, lakk, tosidig collage, steingods, leirgods, porselen, fiberoptikk, LED, elektronikk med batteriløsning., Variable dimensjoner
Hilde Jørgensen
Bypass
b/w-print, pleksiglass, 37,5 x 47,5 cm
Hilde Jørgensen
11 Retrettrom
c-print, pleksiglass 88,5 x 100cm

Una Line Ree Hunderi

BORN FREE
Kabinettet
24.10.-24.11.2019

Skolen er en selvfølge for de fleste av oss. Til tross for murrende bekymringer om stress, mobbing og karakterpress orker vi ikke å sette spørsmålstegn ved den. For hvordan skulle vi klare oss uten skolen? Skolen er barnepasser, oppdrager, kunnskaps¬ og kulturformidler, garantist for framtidig lønnsarbeid, sosial arena og, ikke minst, limet i lokalsamfunnet for alle barnefamilier. De fleste norske foreldre velger også nærskolen for barna sine fremfor private skoler. Derfor er det lett å bli provosert når noen velger å stille seg utenfor fellesskapet ved å velge hjemmeundervisning. Og kanskje enda mer provoserende for noen er unschooling; en form for hjemmeundervisning uten pensum, læringsmål eller timeplan, der barna selv styrer sin egen læring gjennom å delta aktivt i livet rundt seg, forfølge sine interesser og suge til seg kunnskap fra omgivelsene.
- Utdrag fra boken BORN FREEav Una Line Ree Hunderi.

Hunderi har et ønske om å forstå uortodokse tilnærminger til barn og unges læring. Prosjektet har ledet henne til engasjerende møter og samtaler med mennesker som har valgt et helt annet liv enn kunstneren selv. Hun har fotografert og intervjuet familier som har funnet sin egen vei til barnas læring i USA, Norge, Åland og Østerrike gjennom unschooling. Bildene og samtalene sirkler rundt noen sentrale aspekter ved unschooling, og er preget av både ambivalens og tvil, men også nygerrighet og åpenhet. Det handler om frihet, tillit, fellesskap, vranglære, sosial utjevning og feminisme. Prosjektet har resultert i utstillingen og publikasjonen BORN FREE som blir lansert i forbindelse med utstillingen i Kunstnerforbundet.
Både utstillingen og publikasjonen består av en serie fotografier som viser barn og miljøer preget av dyp konsentrasjon og ofte tilsynelatende unyttige aktiviteter. Bildene dokumenterer på mange måter barnets hensiktsløse forbruk av tid som for et voksent blikk kan anses som forgjeves. Boken består i tillegg av intervjuer med den amerikanske psykologiprofessoren Peter Gray, unschooling-aktivisten Patrick Farenga og den norske filosofen Arne Johan Vetlesen som er kritisk til bevegelsens privatisering av opplæringen i tilegg til samtaler med flere av de deltakende familiene.
Hunderi arbeider med utgangspunkt i visuell antropologi – en fagretning som vektlegger at fotografiet ikke bare er en formidlingskanal og et kommunikasjonsmiddel, men et viktig verktøy for analyse og ideutveksling, ikke helt ulikt kunsten. For begge fagfeltene handler det om å se, å fortolke, å samle og sortere, og for begge handler det om å stå både utenfor og innenfor på samme tid. Bildene er tatt med et analogt mellomformatkamera, noe som skiller det fra det tradisjonelle dokumentar- og reportasje fotografiet gjennom den omstendelige og langsomme prosessen. Denne langsomheten understreker tidsaspektet i motivene Hunderi skildrer. Fotografiene kan kanskje best beskrives med begrepet silent realism, definert av forfatter Joseph Anthony Ward i boken American Silences om bildene til den amerikanske fotografen Walker Evans.

Una Line Ree Hunderi er født i 1971 i Wellington, New Zealand. Hun er oppvokst i Trondheim, og har studert hovedfag fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen og ved Universitetet i Amsterdam. Hun bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved visningssteder som Akershus Kunstsenter (2014), Galleri Monthly (2014), Art Contemporain (2008) og Galleri Brandstrup (2005, 2001) og har deltatt i gruppeutstillinger på Fotogalleriet (2016), F15 (2009, 2002), Oslo Kunstforening (2006), Haugar Vestfold Kunstmuseum (2002) og Hordaland Kunstsenter (1999). Arbeidene hennes befinner seg i samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Statoils kunstsamling.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond og Billedkunstnernes Vederlagsfond.Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Beppe holder høne
Frode holder høne
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
18 Beppe holder høne
Analog c-print, 5+2 , 50 x 50 cm
22 Frode holder høne
Archival pigment print med beiset fururamme, 5+2 , 100 x 100 cm

Sidsel Hanum

Ferdaminner
Salene i 2. etg
24.10.-24.11.2019

I utstillingen Ferdaminner presenterer Sidsel Hanum en serie nye arbeider i porselen. Lag på lag bygger hun små objekter i porselen som påminner om strukturer i vekster, skjell og koraller. Arbeidene er utført i en gammel teknikk som kalles horning, hvor flytende leire føres gjennom en beholder med en tynn spiss som gjør at leiren danner en tynn strek. Fra disse todimensjonale linjene vokser komplekse strukturer frem i tre dimensjoner, i en form som både fremstår som en tredimensjonal tegning og et broderi i porselen. De organiske vekstliknende objektene fremstår som om de har vokst frem av seg selv gjennom naturlige prosesser, men er et resultat av en møysommelig teknikk og en tidkrevende prosess.

De flortynne og intrikate strukturene dokumenterer tiden og omsorgen som ligger i verkenes tilblivelse. Vare fargesjatteringer og skjørheten i materialet gir arbeidene en følelse av forgjengelighet. Sidsel Hanums arbeider kjennetegnes ofte av subtile forskyvninger som danner potensiale for komplekse strukturer og formspråk. Gjennom en kontinuerlig utforskning av leirens muligheter har Hanum utviklet og perfeksjonert et særegent keramisk uttrykk. I arbeidene forenes håndverksteknikker og tradisjon med en interesse for naturens egen logikk.

Ferdaminne betyr reiseminner og for Hanum er det nettopp gjennom nære og fjerne reiser hun finner nye objekter som danner utgangspunktet for den videre studier av strukturer, mønstre og teksturer. Arbeidene bærer merker og spor etter fragmenter fra et sted, enten mønsteret er hentet fra en ørken, fra et kumlokk, fra rur på et skjær eller en liten flik av et gulv. Ornamentikken blir i seg selv en abstrahert dagbok som forener naturlige og kulturelle elementer fra ulike steder i verden i sårbare komplekse konstruksjoner.

Sidsel Hanum (1955) bor og arbeider på Borøy. Hun mottok diplom i keramikk i 1981 ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har hatt separatutstilling ved visningssteder som Hå Gamle Prestegaard (2017-18), Sørlandets Kunstmuseum (2016), Kongsberg Kunstforening (2014), Lillehammer Kunstmuseum (2010) og Kunstnerforbundet (2012, 08, 01, 1993) for å nevne noen. I tillegg har hun deltatt i en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, blant andre ved Lillesand Kunstforening (2018), J. Lohmann Gallery, New York (2015, 16, 17) Paradigme, UD vandreutstilling (2011-14) og Flow Gallery (2011). Hun er for tiden aktuell med utstillingen House of Norway på Museum Angewandte Kunst i Frankfurt am Main. Verkene hennes er innkjøpt av en rekke sentrale offentlige og private samlinger som blant andre Oslo Kommunes Kunstsamling, Norges Bank, Lillehammer kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Grassimuseum Leipzig, KODE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd, Statens Konstråd, Viborg Amt, Sørlandets Kunstmuseum og NordNorsk Kunstmuseum, i tillegg til en rekke utsmykninger og oppdrag i Norge og internasjonalt. Sidsel Hanum mottok Finn Erik Alsos minnepris i 2018. I 2015 ble hun tildelt Tvedestrands Kulturpris, og i 2010 mottok hun Kunsthåndverkprisen fra Billedkunstnernes Hjelpefond, og Kulturprisen fra Aust-Agder fylke.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Vi spilte yatzy under palmene i solnedgangen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
20 Vi spilte yatzy under palmene i solnedgangen
Horning i porselen , 37x6 cm
Installasjonsfoto fra utstillingen
Installasjonsfoto fra utstillingen
Vind som løfter snø
Natten i Chicago
Skitten strand
Høsten i Chicago
Pentagon
15 Vind som løfter snø
Horning i porselen , 40,5x6,5 cm
Natten i Chicago
Horning i porselen , 32x5 cm
17 Skitten strand
Horning i porselen, 44x6,5 cm
18 Høsten i Chicago
Horning i porselen, 35x7,5 cm
21 Pentagon
Horning i porselen , 45x7 cm