Utstilling 10. mai - 1. juni 2008

Fem samlet maleri/skulptur   overlyssalen

Kunstnerforbundet presenterer denne våren utstillingen Fem samlet i overlyssalen. Et utvalg kunstnere tilknyttet galleriet som eiere, er blitt invitert av styret til å delta. Disse er Reidar M. Kraugerud med collage på plexiglass, Elena Engelsen med skulptur, Tom Gundersen med palimpsestarbeider, Jon Gundersen med skulptur og Harald Fenn med maleri. Utstillingen har ikke en bestemt tematisk overbygning. De representerte verkene inngår i en sammenstilling hvor bredde og kontraster danner dynamikk.

Reidar M. Kraugerud
Le bonheur est une idée neuve en Europe. (Louis Antoine de Saint-Just).
En collage.

Mange avantgardistiske former som så dagens lys i den første halvdel av det 20. århundre, resirkuleres i dag i nye sammenhenger. Formene er lite preget av sin kunsthistoriske kontekst, spørsmålet er også om de er innholdsmessig nøytrale. Kan rendyrkede abstrakte former uttrykke noe nederdrektig eller noe farefullt, eller er de bare blitt til et reservoar for videre abstrakt billedbygging? Kraugerud fører inn i dette språket noen personligheter fra den franske revolusjon hvor den ungdommelige galskap og entusiasme preget hendelsene på en særdeles brutal måte. Louis de Saint-Just (1767-94) var en kjent skikkelse og medlem av Konventet. Han var av utseende en vakker gutt, men livsfarlig. Dødens Erkeengel ble han kalt. Han gikk inn for å giljotinere et stort antall mennesker. Han sa: Vi må straffe ikke bare forræderne, men også de likegyldige… Han ble selv giljotinert som 26-åring. Théroigne de Méricourt (1762-1817), en annen revolusjonær. Hun skal ha drept en journalist som fornærmet henne. Hun kunne ri ved siden av fiendens hoder – satt på stake – uten antydning til å blekne. Hun var sterk i sin tro, kledde seg i amazonedrakt og fremsto som tidens feminist. Ludvig XVI ble ført til skafottet i 1793, et århundre som begynte med opplysningstiden og som la grunnlag for revolusjonen. Da begynte også moderniteten som senere frembrakte modernismens former slik vi til slutt kjenner dem fra europeisk avantgarde. Disse formene, er de uskadeliggjort til kunsthistorie, eller kan de igjen bli gjort til ikoner i fremtidige opprør?
T. L.
Les hele teksten her.

Elena Engelsen
Side om side har Elena Engelsen vandret med dyrene i sitt kunstneriske virke. Dyr fra både eksotiske strøk og hjemlige forhold vekker hennes interesse. I konfrontasjon med dem gjenskaper hun de tobente og firbente i stein og bronse nettopp slik som de ubevoktet fungerer i sitt vante miljø. Hun observerer deres sårbarhet og styrke og er opptatt av hvilken situasjon de skal framtre i som skulpturelle prosjekter. Det kan være en kameleon med halen tvunnet ytterst ute på en bambusstamme 2 meter over bakken, eller en pelikan i hvile med halsen trukket ned mellom vingene. Hun lar gjerne dyrekroppens egen framtoning være influerende faktor for hvor langt hun tillater å forenkle og abstrahere. Et sammenkrøpet beltedyr kan ta form av en kule i omrisset. Men nettopp ved å vende beltedyrets ubeskyttede underside opp som blikkfang, forteller Engelsen også historien om dyrets utsatte posisjon i dets sameksistens med mennesket.

Tom Gundersen
Portrett som palimpsest
Det er ingen original oppfatning å hevde at portrettet med tradisjonelle midler er en avsluttet historie. Når man likevel forsøker seg innen dette området, kan det vel mer karakteriseres som skriblerier og notater i margen på et gammelt verk. Eller man kan se tradisjonen som en palimpsest som skimrer lag på lag under ens egne forsøk. Jeg har valgt meg palimpsest-begrepet som styrende metafor. Dels som uttrykk for en bevisst utveksling med kunst/portretthistorien. Ved å ta utgangspunkt i tidligere bilder, bringer en med seg noen av disses opprinnelige betydninger. Nye betydninger kan veves sammen med de eldre, og «dissonansen» mellom dem kan gi særegne resultater. Mer konkret kan palimpsest-begrepet også brukes om en bestemt trykkepraksis. Gjennom mange års studier av portretthistorien har jeg utarbeidet et arkiv av trykkplater med referanser til og sitater fra denne historien. Fra dette arkivet på over 200 plater (mest lino og tresnitt), kan jeg velge motiver som trykkes lagvis under mitt aktuelle portrett. Mine portretter er omveiens portretter. De forsaker den såkalte portrett-transaksjonens direkte møte, og går heller snirklete veier i kunst- og kulturhistorien. De henviser nok til en bestemt person, men samtidig til andre bilder, andre portretter i et spill med konvensjonene.

Jon Gundersen
Illusjon er et spøkefullt grep som Jon Gundersen tar overfor betrakteren i møte med sine bearbeidede hverdagslige ting. Gundersens strategi går ut på å koble autentiske ting fra sin naturlige kontekst og funksjon for siden å utforske dem integrert i et kunstnerisk kretsløp. I kraft av gjenstandenes nyetablerte tilstand, vil uventet og aparte meningsinnhold oppstå. Vår oppfatning av hva kunst er og virkeligheten i sin alminnelighet, blir satt på prøve. Objektene vises fram påfallende ordinære og nakne og representerer noe tilsynelatende gjenkjennelig. De er sanket sammen på utallige ferder i gamle loft, loppemarkeder og containere og bærer med seg en aura fra en tidligere tilstand. Med melankolsk humor åpnes det opp for dialog mellom historie og øyeblikk, tiden blir en bevegelig størrelse. Gundersens kopier og modeller er arbeider som signaliserer overskudd og lek og oppfordrer til nok en iakttakelse for å utfordre oss på hva det er vi egentlig ser.

Harald Fenn
Natur – kultur
Mine arbeider forsøker å romme en diskusjon av maleriets forhold til naturen/landskapet kontra kulturen/det bearbeidete. Jeg prøver å skape malerier hvor den tradisjonelle naturfremstillingen står i kontrast til et analytisk kulturfilter: to billedplan med forskjellig og gjerne motstridende innhold eller kunstnerisk holdning blir satt opp mot hverandre. Kampen som kjempes i billedflatene, motivmessig og teknisk, er mellom popkunst, romantisk landskapsmaleri og abstrakt ekspresjonisme. Det blir et «urent» maleri, hvor abstraksjon og figurasjon, flate og form settes opp mot hverandre i et brudd med maleriets konvensjoner. Slik blandes romantikken, det moderne og digital samtid. Arbeidene henviser til romantikk, popkunst, høymodernisme og trivialkultur. Men på tvers av genreblandingen er naturen alltid til stede og de konsekvente «regelbruddene» blir på den måten en undersøkelse av hvordan ulike maleritradisjoner virker, og hvordan de i vår tid kan benyttes til å formidle det tradisjonsbundne maleriet på en fornyet måte.

For mer informasjon om den enkelte kunstners øvrige arbeider:
ELENA ENGELSEN
HARALD FENN
JON GUNDERSEN
TOM GUNDERSEN
REIDAR M KRAUGERUD

Nærbilde 08
Le bonhéur est une ide’e neuve en Europe
Pelikan
Heroiske strøk av buen, (Arne Nordheim etter Klee)
Kameleon
Harald Fenn
1 Nærbilde 08
akryl på lerret, 170x150 cm
Reidar M. Kraugerud
6 Le bonhéur est une ide’e neuve en Europe
akryl på pleksiglass, 3x199x152 cm.
Elena Engelsen
10 Pelikan
marmor, 75x45x45 cm
Tom Gundersen
4 Heroiske strøk av buen, (Arne Nordheim etter Klee)
tresnitt/linosnitt, 2 stk. 100x74 cm
Elena Engelsen
7 Kameleon
bronse, høyde 188 cm
Okser
Okse
Monokrom, melankoli
Monokrom, gult vann
Fem Samlet
Elena Engelsen
8 Okser
bronse, 40x63x26 cm
Elena Engelsen
9 Okse
bronse, 40x63x26 cm
Harald Fenn
13 Monokrom, melankoli
akryl på lerret, 150x170 cm
Harald Fenn
12 Monokrom, gult vann
akryl på lerret, 150x170 cm

Fem Samlet
Nærbilde 9
Bjørk vedkubbe
Bjørk huggestabbe
Harald Fenn
11 Nærbilde 9
akryl på lerret, 150x170 cm
Jon Gundersen
17 Bjørk vedkubbe
bronse, 10x10x30 cm
Jon Gundersen
1 Bjørk huggestabbe
bronse, 51x20x35 cm

Stein Koksvik Dobbeltrom I   vindussalen

Denne utstillingen bygger på mine to siste separatutstillinger i Oslo. De var ”Dette kan ikke fortsette lenger på denne måten” i LNM i Oslo januar 2004 og ”Belyste unndragelser” på Stenersenmuseet og Galleri Semmingsen i Oslo januar og februar 2006.

”Dobbeltrom 1” i Kunstnerforbundet er den første av flere planlagte utstillinger under navnet; ”Dobbeltrom”, som har undertitlene: ”Svart transparent joker”, ”Rødt lys”, ”Tropisk interiør” og ”Dåremonument”.
”Dobbeltrom” er den siste tittelen i en trilogi. De to foregående separatutstillingene i Oslo, med titler som nevn ovenfor, er nr. en og to i trillogien.

*- Dobbeltrom er en tittel, som er hentet fra den norske oversettelsen av Charles Baudelaire’s prosadikt: ”Det dobbelte rom”. Det beskriver hvordan forfatteren opplever sitt eget værelse i forførende opiumsrus og deretter i trasig, grell og beskjemmende realitet i edruelig etterrus. Denne dualiteten har vært en av ”triggerene” til flere av mine arbeider. Som for første gang offisielt i utstillingen: ”The Ghost in The Machine” i Drammens museum i 2002 (se avbildning av arbeidet Dobbeltrom i katalogen til ”The Ghost in The Machine”)-.
Tittelen ”Dobbeltrom” refererer spesifikt til denne utstillingens struktur, som blir beskrevet i avsnittene nedenfor.

Les hele teksten her…

Les mer om kunstneren..

Svart transparent joker
Svart transparent, joker/rødt lys
Svart transparent, joker/rødt lys
Svart transparent, joker/rødt lys
Tropisk eksteriør
4 Svart transparent joker
pleksiglass, elektrisk lys, ølseidel og tusj. , variable mål
1 Svart transparent, joker/rødt lys
lyspærer trevirke, mdf, pleksiglass og plast.
1 Svart transparent, joker/rødt lys
lyspærer trevirke, mdf, pleksiglass og plast.
Svart transparent, joker/rødt lys
lyspærer trevirke, mdf, pleksiglass og plast.
17 Tropisk eksteriør
plastduk, maling
Tropisk interiør 1, 2 og 3
Assosiative vannrett og loddrett
13-15 Tropisk interiør 1, 2 og 3
akryl på lerret
18 Assosiative vannrett og loddrett
blyant på papir, A3

Lars Sture Slik lever dei der   2. etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Lars Sture med en serie lysinstallasjoner og skulpturer i salene i 2. etasje i perioden 10. mai – 1. juni 2008. Sture har de siste 20 årene vært en Londonbasert kunstner med periodevise opphold i Milano og Berlin. Han har nylig etablert et gjesteatelier i Sogn og Fjordane.

I Stures kunstprosjekter ligger en gjennomgående vilje til å utfordre og overraske. Han har tidligere vist arbeider med utgangspunkt i vitenskapelige miljøer, smykkedesign og motebransje og reflektert over objekter som er typiske referansegjenstander i galleriverdenen. Kunsthåndverk, med assosiasjoner til for eksempel treskurd eller bunadsølv, kan være kilde til formgiving, også dets bevissthet omkring materiale. Men Sture stiller spørsmål i sin dialog med kunsthåndverket som tradisjon og dets vante prioriteringer innen materialvalg. Han kan velge å sette sammen høystatus- og lavstatusmaterialer som krystall og umalt tre, eller bruke uedle metaller i smykkeobjekter som forbindes med gull og sølv. Innhold og mening, som særskilt har vært knyttet til teknikk og materiale, vil på uventet vis ta nye vendinger innenfor disse praksisene.

I denne utstillingen med installasjon og skulptur, er smykket betegnende for sosial tilhørighet og status. Gjennom re-representasjon behandler Sture smykket som etnografisk objekt og sosialt initieringssymbol.

Sture har svennebrev som gullsmed og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, diplom 1985-89. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt i kollektivutstillinger innen- og utenlands. Hans arbeider er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet og Vestlandske og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet og Statoil Hydros samlinger.

Les mer om kunstneren..

Uten tittel I -Spectacular Event
De Bon Aire
Slik lever dei der
Spectacular Event
We are Ours Now I (Aaah & Oooh)
Uten tittel I -Spectacular Event
LED/Akryl, 50x50 cm
1 De Bon Aire
lysboks, 125x125 cm
Slik lever dei der
oversiktsbilde
4 Spectacular Event
aluminium, lyspærer, diam. 194 cm
3 We are Ours Now I (Aaah & Oooh)
tre, oljemaling, bord, 145x54x136 cm