Utstilling 27. september - 26. oktober 2008

Roald Kyllingstad pastell   Overlyssalen

Ved første øyekast oppleves Kyllingstads pasteller som såkalt ”hyperrealistiske” gjengivelser av konsumsamfunnets oppholdssteder; urbane bylandskap, butikkinteriører og mennesker i ulike forbrukerroller. Ved nærmere ettersyn ser man imidlertid at formale forskyvninger og forvrengninger får motivene til å fremstå tildels fragmenterte og ute av fokus.

Kyllingstad bruker kameraet som optisk hjelpemiddel, og fotografi som forelegg for sine bilder. Han kombinerer ofte ulike motivvinkler av oppklipte og sammensatte biter til collageaktige fotomontasjer. Med dette som utgangspunkt, begynner selve arbeidet med pastellen. Teknikken tilfører de opprinnelige motivobservasjonene en omforming som skaper en virkning av flertydighet, en motivframstilling på flere plan. Dette gir anledning til visuell og analytisk drøfting av kunstens muligheter og virkemidler.

Kyllingstad bor og arbeider i Stavanger. Sist han stilte ut i Kunstnerforbundet var i 1976. Siden dengang har Kyllingstad hatt en rekke separate utstillinger både i Oslo hos sin faste gallerist Jon Dobloug, og i andre sammenhenger. Han har også deltatt på en rekke kollektivutstillinger i inn– og utland. Kyllingstad er utdannet ved Stavanger Yrkesskole, reklamelinjen, og Statens Kunstakademi. Hans arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk kulturråd, Riksgalleriet, Bergen kommunes kunstsamlinger, Oslo kommunes kunstsamlinger, Rogaland Kunstmuseum, Trøndelag faste galleri, Haugesund Billedgalleri, Kunst på arbeidsplassen, Kunstsamlingen Bomuldsfabriken, Arendal, Nordea Norges kunstsamling, Oslo, og StatoilHydros kunstsamling.

For fordypning i Roald Kyllingstads arbeider anbefales boken: Roald Kyllingstad, av kunsthistoriker og professor Øivind Storm Bjerke, utgitt på Labyrinth Press, Oslo, 1998.

Les mer om kunstneren..

Nattlys
Varmedis
Speilsøyle
Blå disk
Gatebilde
Nattlys
pastell, 70x100 cm
Varmedis
pastell, 70x100 cm
Speilsøyle
pastell, 70x100 cm
Blå disk
pastell, 100x160 cm
Gatebilde
pastell, 70x100 cm
VIC
Mørkt speil
Svarte stoler
oversiktsbilde fra utstillingen
VIC
pastell, 100x160 cm
Mørkt speil
pastell, 70x100 cm
Svarte stoler
pastell, 100x160 cm
oversiktsbilde fra utstillingen

Kristine Brodersen objekt   vindussalen

Kristine Brodersen viser 5 objekter utformet i ulike materialer som tre, stein og bronse. Verkene tar utgangspunkt i menneskestørrelsen. De har forskjellig overflate og farge og forskjellig egenskap, uttrykk og tone, men allikevel føyer de seg inn i en helhet.

Brodersens skulpturer uttrykker en stillferdig tidløshet som kan gi betrakteren assosiasjoner langt tilbake i tid. Objektene har samtidig en ladet spenning som er forbundet med vår tid. Det er nettopp gjennom denne underfundige fremgangsmåten at Brodersen får frem de virkningene hun vil at verkene skal formidle.

Kristine Brodersen er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange kollektive utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Statens Konstråd i Sverige, Riksgalleriet i Norge og Norsk Kulturråd. Hun har utført flere utsmykninger.

Les mer om kunstneren..

Ariadnes tråd
Gjemmested
oversiktsbilde fra utstillingen 2008
To skritt frem
Svevende sten
Ariadnes tråd
bronse, 140x47x47 cm
Gjemmested
furu, 175x70 cm
oversiktsbilde fra utstillingen 2008
1 To skritt frem
Støren-granitt, høyde 125 cm
4 Svevende sten
diabas, stål, høyde 110 cm
Uro
5 Uro
furu, glass, stål, plast, høyde 130 cm

Heidi Kennedy Skjerve strikke- og papirarbeider   2. etasje

Omdannelsen av arbeid til sted, står sentralt i Skjerve sine arbeider. Både i papir- og strikkearbeidene er den indre strukturen bygget opp av små, repeterte bevegelser som binder eller samler tid i større eller mindre grad.

I strikkearbeidene er det ett topologisk nivå, én tråd kontinuerlig gjennom det hele frem til planet. En umiddelbar handling/bygging, en indre logikk, en egen iboende kraft bærer hendelsene framover. Stift settes inn i veggen og arbeidet hektes på disse. Transformeringen fra det formløse til felt som relaterer seg til, og blir en del av den bestående arkitekturen.

Skjerve interesserer seg for tegnets materielle aspekt. Verket oppstår gjennom berøring og handling. Det essensielle er væren, ikke tid. Sammenhengen mellom tradisjonell teknikk forankret i fortiden og kontinuitet er grunnleggende i arbeidet, som en garanti for det menneskelige og universelle.

Heidi Kennedy Skjerve er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Vestlandets Kunstakademi og Bergens Kunsthåndverkskole.

Hun har hatt separatutstillinger i Norge og Frankrike og deltatt i mange kollektive utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Rogaland Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Nord-Jyllands Kunstmuseum og Norske Skog.

Les mer om kunstneren..

Kristiansand kunstforening 2007
Tegn
Uten tittel
Kristiansand kunstforening 2007
3 Tegn
strikket lin, 260x410 cm
11 Uten tittel
div. media på kalkerpapir, 35x22 cm