Utstilling 1. november - 23. november 2008

Håvard Vikhagen maleri   overlyssalen

I Håvard Vikhagens stofflige landskaper har ofte menneskene spilt en underordnet rolle. Denne utstillingen begynte med et ønske om å la mennesker være hovedsaken dvs. med fokus på de malte skikkelsene i billedrommet. Kunstneren har en sanselig, fysisk tilnærming til maleri som medium samtidig som han har utviklet en kritisk metode som gjør at den skapende prosess er langt mer omfattende enn tidligere. Han ønsker å utnytte maleriets arsenal av virkemidler – komposisjon, farge, rom etc., men særlig den stofflige dimensjon, til å få til en samtale med mange forskjellige uttrykk. Han en hengiven maler og vil at hans maleri skal være et åpent sted der tradisjon og samtid kan fortsette å være i dialog. Skikkelsene vi møter på denne utstillingen er resultat av malerens mange og lange reiser i maleriets rom.

Hva slags reisefølge er det vi møter på denne utstillingen? Ønsket har vært å gestalte et bredere spekter av skikkelser på bakgrunn av forskjellige maleriske tilnærmelser: fra tungt, stofflig malte elementer, til grensetilfeller der skikkelsene fremtrer som tilsynekomster. Mens kunstneren beveger seg mellom de maleriske ytterpunkter fra det eruptivt maleriske, full av form- og fargehendelser, til det raffinerte, til en mildere orkestrering av virkemidlene – kan han se sine forskjellige skikkelser ta form. Utstillingen omfatter mørke sider som fra et nattlig landskap, nokturner – skremmende, brutale og med et slags fikserbilde midt i det stofflige til bilder i retning av et mer urbant gjenkjennelig rom, scener fylt av mystiske apparisjoner i gatebildet eller på kafeer. I prosessen gjennom de maleriske utprøvinger skjer også det uventede – plutselig kan det dukke frem et ansikt i det malte stoff og som punkterer situasjonen, skaper et annet nærvær. I enkelte malerier finnes tegnemessig gjenkjennelige figurer og skikkelser og innimellom også malte personer med egen utstråling og liv. Vikhagen søker et fysisk maleri der det maleriske er til å gå tett inn på, full av detaljer og virkninger som forbløffer og utfordrer.

I dette maleriske prosjekt fortsetter maleren å hylle fargen, det malte stoff og hele maleriets arsenal av virkemidler for å skape dramatiske situasjoner, noe fremmed og mystisk, men også det poetiske og vare som fjern musikk fra en mørk brønn. På utstillingen innføres betrakteren i maleriets mangetydige soner og fjerne kraftfelt – som bilder som fra en reise til maleriets ende og tilbake.
Holger Koefoed

Håvard Vikhagen er utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi. Han har hatt en rekke separate utstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge. Hans arbeider er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Stortinget, DU, Norges Bank m.fl.

Les mer om kunstneren..

I Vinterminne
Gatescene Grensen
Mor og sønn
Landskap
Personer, figurer, skikkelser
6 I Vinterminne
olje/akryl på lerret, 150x200 cm
5 Gatescene Grensen
olje/akryl på lerret, 200x200 cm
1 Mor og sønn
olje på lerret, 147x100 cm
13 Landskap
olje på lerret, 70x100 cm
3 Personer, figurer, skikkelser
olje på lerret, 147x440 cm
Ung jente i lys
To jenter
Det – Grønne
Salme
I kvelden
12 Ung jente i lys
olje på lerret, 120x120 cm
9 To jenter
olje på lerret, 110x100 cm
8 Det – Grønne
olje på lerret, 205x190 cm
7 Salme
olje på lerret, 110x147 cm
11 I kvelden
olje på lerret, 120x120 cm
Nocturne
10 Nocturne
olje på lerret, 110 x 240 cm

Ebba Bring maleri   vindussalen

allt är ändå annorlunda

Bring tar utgangspunkt i utsnitt av rom og tingene som befinner seg i våre nære omgivelser: oppstillinger i rom, ulike materialer og stoffer og deres tette og transparente egenskaper, lysets forekomst, skyenes bevegelser. Motivene materialiseres mer som erindringsbilder og fysiske fornemmelser av noe sett enn framstillinger av hva man faktisk ser.

Bring anvender maleriene som en undersøkelse av blikket, hvordan man ser og hva man ser. Hun bryter opp rom og flater og leker med forminskning og forstørrelse. Bring går inn i øyeblikk eller bevegelser i det de ”fryses” og omformer dem til rom for stillhet og refleksjon. Temaer som sammenheng og forgjengelighet, bevissthet og minne er vesentlig i hennes arbeider.

Ebba Bring er utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi. Hun har hatt separate utstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge og utlandet. Hennes arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, Regionsykehuset Trondheim, Utsmykkingsfondet, Stortinget (fellesutsmykning med Astrid Nondal), Svennerstål&Partner Stockholm, m.fl.

Les mer om kunstneren..

Strövtåg i hembygden
Det regner
Øst
Sky
Allt är ändå annorlunda
1 Strövtåg i hembygden
olje på mdf, 60x71 cm
2 Det regner
olje på mdf, 60x71 cm
3 Øst
olje på mdf, 60x71 cm
4 Sky
olje på mdf, 60x71 cm
5 Allt är ändå annorlunda
olje på lerret, 200x175cm
Teddypels og servietter
Teddypels og servietter
9 Teddypels og servietter
olje på lerret, 27x35 cm
10 Teddypels og servietter
olje på lerret, 27x35 cm

Leif Stangebye-Nielsen metall   2. etasje

Stangebye-Nielsens medium er metall. Grunnlaget for hans videreføring av denne teknikken, er arbeidet med form og muligheten for dialog med materialet i den harde fysiske, repeterende og kontrollerte prosessen som en fordypning krever. Han ser på form som et fenomen og ønsker at gjenstanden skal være bærer av ideer. Ved å stille sammen flere gjenstander innenfor samme kontekst, vil det oppstå en utveksling som skaper potensial for ny dynamikk og mening.
Stangebye-Nielsens hensikt er at objektene skal frambringe en intellektuell kontakt mellom materiale og menneske. Han ønsker at energien som er nedfelt i dem, vil påvirke til refleksjon og sanselig opplevelse. Siden objektene kan ha et bruksaspekt og dermed ment å fungere tett på menneskers hverdagsliv, er berøring en annen viktig form for kommunikasjon. Kannene som inngår i utstillingen, er laget med det formål å være beholdere for eksempelvis vin eller vann.
Stangebye-Nielsen er utdannet ved SHKS. Han har hatt separate utstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge og utlandet. Hans arbeider er innkjøpt av kunstindustrimuseene, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Røhsska Konstsløydmuseet Gøteborg, Norsk Kulturråd, Vestfold Sentralsykehus, Vinderen sykehjem m.fl.

Les mer om kunstneren..

Locomotive
Vin
Jeg skjenker vann til deg
Vin
Vann
12 Locomotive
sølv og palisander, høyde: 10,5 cm
8 Vin
sølv , høyde: 17 cm
17 Jeg skjenker vann til deg
sølv og palisander, høyde : 17 cm
5 Vin
sølv, høyde: 17 cm
13 Vann
sølv og palisander, høyde: 13 cm
Aqua
Vann
Vann
Bubbles
Bubbles
20 Aqua
sølv og palisander, høyde 17 og 16 cm
13 Vann
sølv og palisander, høyde 12,5 cm
1 Vann
sølv og palisander, høyde 13 cm
9 Bubbles
sølv og palisander, høyde: 14 cm
10 Bubbles
sølv og palisander, høyde: 13 ,5 cm