Utstillingsperiode 11. januar - 18. februar 2018

Ytterstad pressebilde Nytt pressebilde Dsc 6788 Gullaksen presse

Snorre Ytterstad

Snorre Ytterstads lekne, formale og grunnleggende inngrep springer ut fra en generell interesse av å problematisere skulptur og objekt som persepsjon og språk.

Les mer...

Book & Hedén

KNOW-HOW/ SHOW-HOW handler om vårt mangelfulle minne. Om at en større kunnskapsmengde i vår tid går tapt enn den vi vinner.

Les mer...

Jon Gundersen

I Jon Gundersens utstilling Implosjon/eksplosjon vises en skulptur og en serie preparerte plansjer som aldri før har blitt vist. Verkene spenner over et tidsrom fra 1988 til 2015.

Les mer...

Tarje Eikanger Gullaksen

I utstillingen Beholdere presenterer Gullaksen en serie arbeider som tar utgangspunkt i beholderen som kulturelt symbol og motiv.

Les mer...

Raisa 6821

Raisa Porsanger tilsatt som aspirant i Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundet er glade for å kunne annonsere at Raisa Porsanger er tilsatt som aspirant i Kunstnerforbundet med støtte fra Kulturrådets aspirantordning. Les mer..