Filmvisning
05.06.22, kl. 18:00

Premiere: Sille Storihle, Gruppekritikken

Velkommen til premiere av Sille Storihles film Gruppekritikken på Kunstnernes hus Kino. Etter filmen blir det en samtale ledet av rektor ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole, Katja Eyde Jacobsen.

Gruppekritikken

av Sille Storihle og studenter ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole

Gruppekritikken er et pedagogisk og filmatisk eksperiment – en humoristisk undersøkelse av gruppekritikken som undervisningsform.

Etter filmen blir det en samtale ledet av rektor ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole, Katja Eyde Jacobsen. Deltagere i samtalen er Sille Storihle, og tidligere studenter/medvirkende spillere Haakon Midtsundstad og Sanjey Sureshkumar.

Arrangementet er i samarbeid med Kunstnernes hus Kino.

Om filmen

Med laiv (live-action-roleplaying-games) som metode inviterer Sille Storihle oss inn i gruppekritikkens intime verden. Med interesse for dynamikker og maktstrukturer i undervisningssituasjoner designet Storihle et rollespill som en del av en workshop for studenter ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole i Kabelvåg. Materialet filmet av studenter i karakter er blitt til en film hvor fiktive kunstverk og kunstnerskap sammenfiltres med reelle og universelle problemstillinger og grunnleggende mekanismer for samtale. Verket åpner opp sentrale spørsmål knyttet til hvordan konflikter og enighet kan oppstå. Samtalen åpner opp for de sårbare og tilsynelatende tilfeldige sidene ved dialog og minner oss om at ordskiftet også i de nære møtene til enhver tid er kulturelt betinget.


Om filmskaperne

Sille Storihle er kunstner og jobber hovedsakelig med bevegelige bilder og publikasjoner. Fra 2012 til 2020 drev Storihle den queer-feministiske plattformen FRANK sammen med Liv Bugge. Storihle har en Bachelor i Billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og en MA in Aesthetics and Politics fra California Institute of the Arts, Los Angeles (CalArts). Hen har utstilt på M HKA – Museum of Contemporary Art Antwerp (2020), Kunsthall Oslo (2018, 2017, 2013), Nasjonalmuseet, Oslo (2022, 2014), GiBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art (2017), Performa, New York (2013) og Sharjah Biennial 11 (2013), m.fl. Fra 2020 til 2023 er Storihle en del av Atelier Kunstnerforbundet.

Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) ligger i Kabelvåg i Lofoten og tilbyr en Bachelorgrad i Bevegelige Bilder. I motsetning til en tradisjonell håndverksfokusert filmskole, er NKFS en kunstskole der man spesialiserer seg i bevegelige bilder. I tillegg til praktisk filmproduksjon er refleksjonen rundt språket og metodene som brukes sentrale i utdannelsen. Skolen er engasjert i diskusjoner med feltet om behovet for nye metoder for finansiering, produksjon og distribusjon av film.

Sille Storihle er hovedveileder ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole, og arrangerte en workshop med utgangspunkt i laiv. Gruppekritikken springer ut av workshopen. Medvirkende studenter er Emilie Aagensen, Arjun David Acharya, Ingeborg Augunset, David Haugaard Bohl Andersen, Lise Ulvedahl Carlsen, Rebekka Christophersen, Emil Engesnes Bråthen, Gustav Oliver Gunvaldsen, Ali Jabaly, Thomas Lafuente, Haakon Midtsundstad, Simen Anthony Samuelsen, Sanjey Sureshkumar, Amalie Magdalena With Vedelsby og Ellen Vikström.

Tittel: Gruppekritikken

Regissert av Sille Storihle og studenter ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole

Klipp: Katrin Ebersohn

Land: Norge

År: 2022

Språk: Norsk, svensk, dansk, engelsk

Undertekster: Engelsk

Varighet: 72 min



ENGLISH

The Group Crit

by Sille Storihle and students at Nordland School of Art and Film

Premiere and conversation, Sunday June 5, 18:00

Kunstnernes Hus Kino

"The Group Crit" is a pedagogical and cinematic experiment - a humorous examination of group critique as a teaching form. This is the premiere of the film.

After the film, there will be a conversation led by the head of Nordland School of Art and Film, Katja Eyde Jacobsen. Participants in the conversation are Sille Storihle, and former students/participating players Haakon Midtsundstad and Sanjey Sureshkumar.

The screening is organized in collaboration with Kunstnernes Hus Kino, and as a part of the exhibition Fremfor ligger fremtiden in Kunstnerforbundet.

THE GROUP CRIT (2021, directors: Sille Storihle and students from Nordland School of Arts and Film, duration: 72 min, language: Norwegian, Danish, Swedish, English with English subtitles)

Buy tickets for the event here.

ABOUT THE FILM
By means of a LARP (live action role-playing game) created by Sille Storihle, students at the Nordland School of Art and Film explore current issues that are part of the public debate. All students are players who develop their own stories within the game based on scripted characters. The workshop happened as a part of their educational program. Everything is filmed by students in character. With its self-established rules of the game, "The Group Crit" challenges traditional forms of production.

→ Read more on Kunstnernes Hus Kino's website.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern