Kunsthistorie på Kunstnerforbundet
05.10.21, kl. 18:00

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #11: Wenche Mühleisen - Intimitet, kjønn og seksualitet i performance. Sett gjennom eget og andres kunstnerskap og noen forsøksvise tråder til aktuelle diskurser.

Mühleisen var aktiv som performancekunstner mellom 1978 – 1988 og tok for seg tema som kjønn, kropp, seksualitet, feminisme og politikk. Hun foredrar og diskuterer forståelsen av kjønn og intimitet i eget og andres kunstnerskap. Hvorfor ble performance så viktig for noen feministisk engasjerte kunstnere i datidens kontekst? Hun forteller om egen bakgrunn, praksis og forskning - og diskuterer betydningen av det personlige og det selverfarte i kunsten.

NB! Påmelding via mail til atelier@kunstnerforbundet.no


Mühleisen trekker forsøksvis tråder til samtidens kontekst der praksis, normer, diskurser og kunstens omgang med intimitet, kjønn, seksualitet radikalt har endret karakter siden 1970-tallets frigjøringsbestrebelser.

Wencke Mühleisen er utdannet medieviter og kjønnsforsker. Mühleisens arbeid har de senere år tatt en autofiktiv, skjønnlitterær vending. Hun debuterte som romanforfatter i 2011 med Jeg skulle ha løftet deg varsomt over og har siden utgitt Kanskje det ennå finnes en åpen plass i verden (2015), brevromanen All gjeldende fornuft (2017) og nylig kom romanen Redd deg selv, lille hjerte (2021) til strålende kritikker.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet. Atelier Kunstnerforbundet er et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord. Foredraget vil foregå på norsk og er gratis

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern