Kunstnersamtale
18.11.21, kl. 18:00

Kunstnersamtale med Ida Madsen Følling og Helga-Marie Nordby

Velkommen til kunstnersamtale og nærlesning av utstillingen Ytre Rom av Ida Madsen Følling i samtale med Helga-Marie Nordby. Utstillingen vises på Kunstnerforbundet frem til 21. november.


NB: Pga. restriksjoner er det maks 25 plasser. Påmelding via mail til atelier@kunstnerforbundet.no

NB: Påmelding via mail til atelier@kunstnerforbundet.no

Kurator Helga-Marie Nordby har ved flere anledninger arbeidet med Ida Madsen Følling, som på Tegnetriennalen (2019), utstillingen Årstider - der jeg er (2021) på Hovedøya i Oslo, og senest i forbindelse med utsmykning til det nye folkebadet på Tøyen.

Ida Madsen Føllings utstilling Ytre Rom er en totalinstallasjon bestående av 22 tegninger hengende fra tak til gulv i en stålskinne som følger og rammer inn takvinduene i Kunstnerforbundets overlyssal, slik at de danner et rom i rommet.

Billeduttrykket favner ulike tidsforståelser fra tilblivelse og det før-språklige, til modernisme og informasjons-teknologiens billedflommer. Følling har et eksistensialistisk orienteringspunkt i arbeidet, en visualitet som har et spenn mellom fjern fortid og fjern fremtid. Den bakoverskuende evighetsfølelsen i bilder av, for eksempel, fossiler eller antikk mosaikk, eller den enda mer hjernelammende følelsen av evighet i et motsatt, fremadskuende perspektiv: bilder av fremmede planeter og stjernetåker ute i intergalaksen.

Ida Madsen Følling har en MFA fra Statens Kunstakademi (2013). Hun hadde sin første separatutstilling, Restless Fixtures, på Elephant Kunsthall i 2017, og hadde tidligere i år duo-utstillingen DOMESTISISME med Markus Li Stensrud på Podium, Oslo. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet: Tegnetriennalen, Kunstnernes hus 2019, Sandefjord kunstforenings prisutstilling 2019, Romantic Rocks, Podium, Oslo 2018, The Oslo Museum of Contemporary Art, Kunsthall Oslo 2017, Herfra, KUBE, Ålesund 2015, Dating Service, Autocenter, Berlin 2014. Følling har arrangert flere kollektivutstillinger, sist Et Kollektivt Kaosmos i samarbeid med Markus Li Stensrud på Kunsthall Oslo i 2020. Fra 2019 – 2022 er Følling tildelt atelier i Oslo Rådhus. Ytre Rom er hennes andre separatutstilling. Hennes tredje åpner på Isca Gallery, Oslo, i januar 2022.

Helga-Marie Nordby er en norsk frilanskurator basert på Fyn i Danmark. Der utvikler for tiden kunst- og formidlingsplattformen BR-5 Kunstrum Fyn, samt en ny nordisk kunst- og vitenskapsfestival. Hun var instituttleder for Kunstakademiet i Tromsø 2009 til 2012. Fra 2005 til 2009 var hun leder UKS i Oslo. Nordby kuraterte Tegnetriennalen 2019 – Human Touch på Kunstnernes Hus og Tegnerforbundet. Hun har vært leder av Lofoten Internasjonale kunstfestivals (LIAF) kunstneriske råd siden 2009. Nordby initierte og var kurator for SALT – et nomadisk initiativ for kunst, kultur og miljø i Arktis i perioden 2013 – 2016. Hun har en master i kuratering fra Goldsmiths college i London, i tillegg til kunsthistorie, teatervitenskap og filosofi fra Universitetet i Oslo.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern