Markering
01.12.23, kl. 11:00

Verdens hiv-dag (World AIDS Day) 2023

Kunstnerforbundet ønsker å markere verdens hiv-dag (World AIDS Day) den 1. desember. Gjestekunstner i Atelier Kunstnerforbundet, Corentin JPM Leven viser sitt verk “THIS POSTCARD HAS BEEN PRINTED USING HIV POSITIVE BLOOD.” for én dag i Kunstnerforbundet.

[English below]

Kunstnerforbundet ønsker å markere verdens hiv-dag (World AIDS Day) til minne om de historiske begivenhetene som har forløpt parallelt og sammenvevd med de mange liv som har vært en del av institusjonen og kunstscenen i Norge. Markeringen er kuratert av Håkon Lillegraven og Martina Petrelli, Atelier Kunstnerforbundet.

Corentin JPM Leven har satt opp en vanlig printer i Overlyssalen for å trykke et postkort med sitt eget hiv-positive blod. Teksten på dem er knyttet til stigma, betegnelser og medisinske fakta som fortsatt preger livet til mennesker som lever med hiv i dag, både i Norge og internasjonalt. Kortene printes i Kunstnerforbundets åpningstid og er gratis for besøkende til å ta med seg. Med dette verket ønsker Leven å konfrontere publikum med frykten og uvitenhet om viruset.

Innenfor kunst laget av hiv-positive, er det en lang tradisjon med bruken av eget blod for å konfrontere publikum med stigma. Leven bruker også dette grepet regelmessig i sin scenekunst. Postkort, pamfletter, zines og annet selv-produsert trykket materiale har spilt en viktig rolle for aktivisme og forebyggende arbeid i møte med diskrimineringen rundt hiv/aids.

Corentin JPM Leven (f. 1993) er en fransk-norsk kunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet i scenografi ved Akademiet for Scenekunst i Fredrikstad og utvidet senere praksisen sin innen flerfaglige områder etter endt utdanning i 2015. Levens kunstneriske praksis er en blanding av bevegelse og scenisk arkitektur. I 2020 debuterte Leven som regissør og utøver med forestillingen "+-" med premiere i Black Box Teater i Oslo. Levens arbeid er dypt knyttet til arven og historien til det skeive samfunnet. Ved å trekke veksler på personlige erfaringer utforsker Leven en rekke problemstillinger knyttet til LGBTIQA+ identitet, LGBTIQA+ kroppen, LGBTIQA+ samfunnet og LGBTIQA+ historien, samt med et hovedfokus på å utforske rommet mellom minne og monument. I 2019 mottok Leven arbeidsstipend innen scenografi fra Kulturrådet, og i 2023-2024 mottok han arbeidsstipend innen skuespill fra Kulturrådet.

Gjennom Atelier Kunstnerforbundets besøksprogram har Corentin JPM Leven hatt samtaler med Julius Matre, Heidi Dalene, Lars Sture, Ann Mirjam Vaikla og Ana María Bresciani.

Om hiv/aids 

I dag lever rundt 4 200 mennesker med hiv i Norge, og i alt er det registrert 7 125 tilfeller av diagnosen siden registreringen av viruset startet. Over 98% av disse tar daglige medisiner som gjør at de ikke har symptomer og ikke kan videreføre smitte. Allikevel rapporterer hiv-positive fremdeles en lavere livskvalitet enn den øvrige befolkningen, der opplevelsen av å bli stigmatisert fra omverdenen er en viktig faktor. Det er estimert at i dag lever 39 millioner mennesker verden over med viruset, med et årlig økning på 1,3 millioner, hvorav 43% er kvinner. Dette smittetallet er en 38% nedgang siden 2010, og en 59% nedgang siden smittetoppen i den globale hiv-krisen i 1995. I 2022 døde 630 000 mennesker verden over av aids-relaterte årsaker, sammenlignet med 2 millioner i 2004, det høyeste tallet målt av UNAIDS.

English

To mark World AIDS Day on 1 December, Atelier Kunstnerforbundet's resident artist Corentin JPM Leven exhibits his new work “THIS POSTCARD HAS BEEN PRINTED USING HIV POSITIVE BLOOD.” in Kunstnerforbundet.

Kunstnerforbundet wishes to mark World AIDS Day in commemoration of the historical events that have run parallel and intertwined with the many lives that have been part of the institution and the art scene in Norway. The acknowledgement of World AIDS Day at Kunstnerforbundet is co-curated by Håkon Lillegraven and Martina Petrelli of Atelier Kunstnerforbundet.

Corentin JPM Leven's installation in the Skylight hall presents an ordinary printer, printing postcards with the artist's HIV-positive blood during Kunstnerforbundet's opening hours for one day. The postcard's text addresses stigma, labels, and medical information that still shape the life of seropositive people today – both in Norway and internationally. The postcards are free to take by the visitors, as Leven aims to confront the fear and misinformation about the virus.

There is a long tradition of works made by seropositive people using their own blood to confront stigma – and Leven often uses this approach for his work on stage. Postcards, pamphlets, zines and other self-published printed matters have historically played a role in activism and preventive work across countries against the discrimination towards HIV/AIDS.

Corentin JPM Leven (b. 1993) is a French-Norwegian artist living in Oslo. He is trained in scenography at the Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad, and later diversified his practice as multidisciplinary after graduating in 2015. Leven's artistic practice merges movement and scenic architecture. In 2020, he debuted as a director and performer with the performance "+-" which had its premiere at Black Box teater in Oslo. Leven's work is deeply connected to the heritage and history of the Queer Community. Drawing on personal experiences, he delves into a number of issues related to LGBTIQA+ identity, the LGBTIQA+ body, LGBTIQA+ society and LGBTIQA+ history. Leven's main focus is to explore the space between memory and monument. He received a work grant in scenography in 2019, and a work grant in acting for 2023-2024, both from Arts and Culture Norway.

Through Atelier Kunstnerforbundet's visiting program, Corentin JPM Leven has been in conversation with Julius Matre, Heidi Dalene, Lars Sture, Ann Mirjam Vaikla, and Ana María Bresciani.

About HIV/AIDS

Today, approximately 4,200 people live with HIV in Norway of a total of 7,125 cases since the registration of the diagnosis began in the country. Over 98% of seropositive people currently make use of daily medication that allows them to have no symptoms and prevents the transmission of the virus. With stigma playing a major role amongst a complexity of factors, it is reported that HIV-positive people around the world suffer a lower quality of life than the rest of the population. Globally, it is estimated that 39 million people are currently living with the virus, with a yearly rate of 1.3 million new cases, 43% of these being women. This represents a 38% decrease since 2010, and a 59% decrease from the Global AIDS Crisis peak in 1995. In 2022, 630.000 people died from AIDS-related causes, compared to 2 million in 2004 – the highest number of deaths measured by UNAIDS.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern