Omvisning
01.06.24, kl. 12:00

Oahpisteapmi davvisámegillii: «Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid» ja Britta Marakatt-Labba «Bastilis sakkáldagat»

Bures boahtin oahpisteapmái guokte čájáhusain: Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid Kunstnerforbundehis ja Britta Marakatt-Labba čájáhusas Bastilis sakkáldagat Nášunalmuseas.

Velkommen til omvisningstur på nordsamisk i Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid i Kunstnerforbundet, samt Britta Marakatt-Labbas utstilling Sylkvasse sting i Nasjonalmuseet.

SÁMEGILLII

Lávvardaga 1. b. geassemánus kuráhtor Raisa Porsanger doallá oahpisteami Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid čájáhusas Kunstnerforbundehis ja Britta Marakatt-Labba čájáhusas «Bastilis sakkáldagat» Nášunalmuseas. Mii álgit Nášunalmuseas (ferte oastit billeahta) tii. 12.00, ja dasto dollet Kunstnerforbundehii (nuvttá) sullii tii. 13. Oahpisteapmi guktuid čájáhusain lea sámegillii.

Mii deavvadit ja álgit Nášunalmuseas tii. 12.00 (ferte oastit billeahta), ja dasto dollet Kunstnerforbundehii (nuvttá) sullii tii. 13. Oahpisteapmi guktuid čájáhusain lea sámegillii. Oahpisteapmi bistá oktiibuot sullii guokte tiimmu.

Loga eambbo Nášunalmusea siiddus oahpisteami birra.

NORSK

Lørdag 1. juni holder kurator Raisa Porsanger omvisningstur på nordsamisk i Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid samt Britta Marakatt-Labbas utstilling «Sylkvasse sting» i Nasjonalmuseet.

Turen starter kl. 12.00 i Nasjonalmuseet (krever inngangsbillett), deretter går vi videre til Kunstnerforbundet (gratis) ca. kl. 13. Turen varer til sammen ca. to timer. Omvisningen vil foregå på nordsamisk.

Les mer på Nasjonalmuseets sider.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern