Gunilla Hegfeldt

Utdannelse
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1948-1949)
Statens Kunstakademi (1949-1953)

Stipend og atelieropphold
Statens kunstnerstipend (1960)
Bærum kommunes stipend (1968)
Statens reise- og studiestipend (1973)
Oslo Bys stipend (1976)
Garantert minste inntekt (1977)

Separatutstillinger, prosjekter (i utvalg)
Galleri Per Oslo (1963)
Kunstnerforbundet (1967)
Kunstnerforbundet (1970)
Kunstnerforbundet (1972)
Kunstnerforbundet (1975)
Kunstnerforbundet (1980)
Galleri Jørgen (1981)
Kunstnerforbundet (1986)

Gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler (i utvalg)
Østersjøbiennalen (1974)
Østersjøbiennalen (1975)
Østersjøbiennalen (1976)
Østersjøbiennalen (1977)
“Nordiska kvinner” Malmø (1980)
“Profiler” Kunstnerforbundet (1981)

Innkjøpt av
Norges Bank
Oslo Kommunes Kunstsamlinger
Riksgalleriet
Nasjonalgalleriet

Års- eller landsdelsutstilling
Høstutstillingen (1955)
UKS Vårutstilling (1959)
UKS Vårutstilling (1963)
Sørlandsutstillingen (1971)
Sørlandsutstillingen (1973)
Sørlandsutstillingen (1974)

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern