Verk

Sveigefoss Bykle Setesdal
Sveigefoss Bykle Setesdal
litografi, 50x42 cm
Sognefjell - Jotunheimen
Sognefjell - Jotunheimen
litogrfi, 43x54 cm
Garden Joro, Bykle i Setesdalen
Garden Joro, Bykle i Setesdalen
litografi, 58x43 cm
Sarvsjuvet, fossen, plassen Krone. Haustkveld Bykle Setesdal
Sarvsjuvet, fossen, plassen Krone. Haustkveld Bykle Setesdal
litografi, 59x43 cm
Gamleordføreren Heimtveit i Nordbygda, Bykle i Setesdalen
Gamleordføreren Heimtveit i Nordbygda, Bykle i Setesdalen
litografi, 43x56 cm

Reidar Fritzvold

BIO

Reidar Fritzvold var en av nestorene i norsk bildende kunst. Motivene hentet han ofte fra fjellheimen i Vest-Telemark og Setesdalsheiene. Hans litografier med motiver fra fjellheimen smykket H. M. Kong Olav Vs venterom på den gamle Østbanestasjonen (Kunstsamleren.no).

CV

(1920-1998)

UTDANNELSE
SHKS, Statens Kunstakademi
Han gjennomførte en rekke studiereiser til bl.a. Sør-Amerika, USA, Frankrike, m.m.

GRUPPEUTILLINGER
Kunstnerforbundets utstilling i Minnesota-USA
Østersjøbiennalen i Rostock, 1960
Nordisk Grafisk Union, Biennalen i Sao Paulo-Brasil, 1955
Statens Høstutstilling, en rekke ganger fra 1945

INNKJØP
Det Kongelige Slott
Nasjonalgalleriet
Riksgalleriet
Norsk Kulturråd
Oslo Bymuseum
UD
Byklesamlingen