Janicke Schønning

f. 1974 Oslo, Norway

UTDANNELSE
2007-2011 Kunstfag MA, Kunsthøgskolen i Oslo
1998-2001 Central St Martins College of Art and Design, B.A Fine Art, London

KOMMENDE
2021 Jeg kaller det kunst, Nasjonalmuseets åpningsutstlling

SEPARATUTSTILLINGER
2019 River drawings, Spriten kunsthall
2019 Om skogen, Peder Balke-senteret
2018 Skogsatelieret, stedspesifkke verk i skogen, Sørkedalen, i samarbeid med Kunsthall Oslo
2018 Vinter i atelieret, Galleri 69
2018 Du vet hvordan man sier det som ikke knekker deg osv. Arbeider på papir, 2010-2018 Galleri Boa prosjektrom 3
2017 Eyes on the ground, Trafo Kunsthall 2016 Motherland, Norsk Skogmuseum
2016 Janicke Schønning, Akershus Kunstsenter
2015 Ready for the cold now, Kikut, Nordmarka
2014 Naturen behøver ingen metafor, Tegneforbundet
2007 Urskog, Aurskog Kunstorening
2006 PENN, Sound of MU
2005 Drivhusfortellingen, Galleri 69
2002 Euphoric paintwork, Sosho, London

DUOUTSTILLINGER
2019 Blåne, Schønning&Rødseth, Buskerud Kunstnersenter
2013 Villniss Runa Sandnes og Schønning, Billedhoggerforeningen
2013 Uten horisont, Elin Rødseth og Schønning, Galleri BOA

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2020 Bonanza! Exit Akershus kunstsenter
2018 Utsikt innenfra, Hovedøya kunstsal
2017 Oslo Museum of Contemporary Art, Kunsthall Oslo
2015 Kunst på Arbeisdplassen 65-års jubileum, Rådhusgalleriet
2015 Galleri 69 10 års jubileum, Galleri 69
2013 En kollektv krafanstrengelse for tapte saker, Podium
2012 Untteled landscapes, Lautom contemporary
2011 Høstutstllingen, Kunstnernes hus
2011 GUSH/Nocturnal tricks, Schønning/ Passero, Søylegalleriet
2008 Drawing in, Schønning/ Hogstad i Nb8
2007 PENN Borealisfestvalen,Teater Logen, Bergen
2007 Shoppingmall, abandoned, Stedspesifkke arbeider i Galleri Oslo
2005 PENN Marsipanavdelingen, Stockholmsgt 12, Oslo
2001 Foreign Bodies, London College of Hygiene and Tropical Disease, London

PROSJEKTER 2007 Out of proporton, Totalinnstallasjon atelierprosjekt med visning, Studio Omsensgt 12

FORMIDLING
2019 Utstlllingene Blåne I Buskerud kunstnersenter og River drawings i Spriten kunsthall har blit formidlet tl hendholdsvis ca 900 5-klasser i Drammen kommune og ca 600 3-klassinger i Skien kommune gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

UTGIVELSER
2019 Galleri 69 2014-2018, Uten tittel forlag, red Gidsken Braadlie & Constanse Gjeldsnes s 50-53 og 392-393
2019 Greenlight district, katalog
2014 Granskog Artist Book
2011 Phantompains Artist book
2011 Statens 124 Kunstutstlling, katalog

BIBLIOGRAFI
2019 Hogstad Rønneberg, Silje, A-magasinet#29, 19.07.19 s 48-53: Elven maler bildene hennes
2019 NRK Østafells Kunstutstllling direkte
2019 Yakubu, Mariella, Kunst Pluss 2/19 s 32-36: Kunst, kumlokk og Katla
2019 Tegnerforbundet, Månedens tegner mars
2019 Lillebostad, Sissel, Numer #118 nr 1, s 14-18: Tusj, liv og forgjengelighet på papir
2018 Galleri BoA, kunstnerintervju v Stokken H, Sunniva
2018 Frøsaker, Frøydis og Schønning, Janicke, Billedkunst #2, 2018: Skogens uro
2016 Gali, André, KUNSTforum 3 2016, s 4 André Gali anbefaler sommerutstllinger
2016 Gjærde, Marte, KUNST 3 2016, s 82-85 Å være menneske i naturen
2016 Gjessing, Mona, Numer 01.03.16 Alvorsprat i grålysningen
2016 Evensen, Hilde Berit, Østlendingen 04.06.16: Naturen i full bredde
2015 NRK Østlandssendingen Maler ute i alt slags vær
2015 Harvest magasin, Østlie, Kjetl, Klar for kulda nå
2013 Røed, Kjetl, Afenposten 16.11.13 På sporet av Tor Ulven
2012 Gabrielsen, Stan, Kunstkritkk.no 15.05.12 Et åpent og vilkårlig landskap
2011 Semb, Tine, Billedkunst 7,s 21-23: Ekspressiv resonans – kunsten som alternatv
2011 Wang, Elisabeth Cecilie, Akersposten 19.05.11: Med blekk, papir og voter
2006 Hammer, Erlend, Billedkunst 3, s 26: Det søtlige blekket
2005 Solvoll, Einar, Afenposten 12.09.05, s16: Tegner mens publikum ser på

STIPENDER
2020 1-årig arbeidsstpend Vederlagsfondet
2019 Utstllingsstøte Vederlagsfondet
2019 Utstllingsstøte (Schønning&Rødseth) Vederlagsfondet
2019 1-årig arbeidsstpend Vederlagsfondet
2018 Prosjektstøte Vederlagsfondet
2018 1-årig arbeidsstpend, Vederlagsfondet
2017 Prosjektstøte, Vederlagsfondet
2016 Utstllingsstøte, Kulturrådet
2015 3-årig arbeidsstpend, Kulturrådet
2013 2-årig arbeidsstpend, Vederlagsfondet
2013 Utstllingsstøte, Kulturrådet
2013 Utstllingsstøte, Vederlagsfondet
2012 1-årig arbeidsstpend Vederlagsfondet

INNKJØP
2015 KORO Høgskolen i Hedmark, Evenstad
2015 KPA Kunst på arbeidsplassen
2014 KPA Kunst på arbeidsplassen

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern