<figcaption>Kunstnerforbundet sammen med fjorårets vinner, Tenthaus Oslo — Foto: Jan Khür</figcaption>
Kunstnerforbundet sammen med fjorårets vinner, Tenthaus Oslo — Foto: Jan Khür

Atelier Kunstnerforbundet mottar Oslo Opens Hederspris 2022

Atelier Kunstnerforbundet har mottatt Oslo Opens hederspris 2022! Hedersprisen deles ut av styret i Oslo Open og skal hedre og ære dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Prisen ble delt ut av styret i Oslo Open på åpningsfesten for Oslo Open fredag 22. april på Kunstnernes Hus.

<figcaption>Loftet på Atelier Kunstnerforbundet</figcaption>
Loftet på Atelier Kunstnerforbundet

Oslo Opens begrunnelse lyder som følger

Med denne utdelingen ønsker styret i Oslo Open å hedre Kunstnerforbundet for det betydningsfulle grepet som er gjort med å skape et nytt atelierprogram innenfor rammene av en etablert kunstinstitusjon.

Dette grepet er ikke nytt, kunstnere har kombinert visningsrom og atelierfelleskap i lang tid – ja, det er faktisk så velkjent og utprøvd at det allerede tidlig i denne begrunnelsen kan anbefales for flere, både i og utenfor kunstfeltet. Men velkjent betyr dessverre ikke velbrukt. Så når en kunstinstitusjon med 100 års historie gjør dette grepet, fortjener det oppmerksomhet.

I vår tid opplever vi en boom av nye kulturbygg, anført av MUNCH (2021), Nasjonalmuseet (2022) og Kunstsilo (2023). Det siste tiåret har både Astrup Fearnley Museet flyttet til nytt bygg på Tjuvholmen (2012) og Kistefoss har åpnet nybygget The Twist (2020). Disse institusjonene har derimot ikke tenkt som Kunstnerforbundet – å inkludere kunstneratelierer som del av sine arealer.

Fra prisutdelingen på Oslo Opens åpningsfest, 22. april — Foto: Jan Khür

Men tenk om kunstinstitusjonenes prestisjefylte kvadratmetere også hadde vært brukt til å vare på og utvikle selve den skapende praksisen som de senere skal fremvise? Og dermed bidra til å synliggjøre for samfunnet den kunstneriske aktiviteten som skjer på atelieret og som ender opp som selve innholdet i de store visningsrommene?

Tenk hvilke atelierprogram man kunne hatt dersom flere institusjoner hadde satt søkelys på produksjonsleddet slik Kunstnerforbundet har gjort. Med tro, kapital og samarbeidspartnere, har de satset på å skape et atelierprogram med tilhørende oppfølging, i eget bygg midt i Oslo!

Jovisst, Kunstnernes Hus har hatt atelier helt siden husets Nordfløy ble tegnet for Statens kunstakademi ved Slottsparken i 1930. Og Oslo kommune har sin atelierordning med Rådhusatelierene i spissen, tatt i bruk fra 1950 i vestre tårn, også det tegnet inn fra starten. Så når Kunstnerforbundet valgte å takke nei til en fortsatt potensiell kommersiell leieinntekt og i 2018 åpnet pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet – kan vi i alle fall drømme om at dette representerer en ny oppblomstring av atelier som del av institusjonenes virke.

<figcaption>Ahmed Umar</figcaption>
Ahmed Umar

Kunstnerforbundet selv beskriver grepet som «et nybrottsarbeid innen kunstformidling», intet mindre. Og med et skreddersydd utviklingsprogram med mentor, rådgivning og oppfølging av egen praksis, tilgjengelige prosjektmidler, reisetilskudd og eksterne veiledere, fordelt over to etasjer og 287 kvm, er det kanskje også det. Hva Kunstnerforbundet uansett gjør er å prioritere kunsten og kunstneren – og formidlingen av dette – og et slikt grep er uten tvil i Oslo Opens ånd!

Et grep kan gjøres både bredere, fastere, løsere, bløtere og lengre, men først må man uansett tørre å strekke ut hånden.

Styret gratulerer Atelier Kunstnerforbundet med prisen!

Trond Hugo Haugen (styreleder)
Eline Mugaas
Hanna Roloff
Therese Möllenhoff

April 2022

<figcaption>Sille Storihle med publikasjonen FRANK</figcaption>
Sille Storihle med publikasjonen FRANK
Atelieret til Marthe Ramm Fortun

Store øyeblikk har ofte en lang rulletekst og styret vil gjerne legge til følgende:

Styret vil først presisere at styremedlem Lars Sture ikke har deltatt i styrets avgjørelse, da han på dette tidspunktet, i mars 2022, var søker til stillingen som daglig leder ved Kunstnerforbundet. Styret er glad for at Lars senere fikk stillingen og også blir den som skal utvikle atelierprogrammet videre.

Kunstnerne som deltok i piloten fortjener å bli nevnt, de har gjennom sin deltakelse utvilsomt utviklet programmet: Ahmed Umar, Hege Nyborg, Marthe Ramm Fortun, Pearla Pigao, Silje Linge Haaland og Solveig Lønseth.

Kunstnerne som nå er del av programmet er: Magdalena Kotkowska, Erika Stöckel, Karianne Stensland, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet om Charlotte Wankel med Hilde Mørch

Selve grepet ble tatt av staben og styret i Kunstnerforbundet. Kari Skippervold har vært kurator for prosjektet og ledet utviklingen av programmet fra 2017. Skippervold sørget for å utfordre kunstnere, samarbeidspartnere og publikum – men også institusjonen selv – for å se på hvordan Kunstnerforbundet kunne tilrettelegge for en bedre kunstproduksjon og en bedre kunstformidling. Nå ledes programmet av Anne Marte Archer som videreutvikler programmet. Daglig leder i perioden har vært Kjersti Solbakken.

Styret i Kunstnerforbundet har vært sentrale i både utformingen og utviklingen og her bør særlig kunstnerne Ingjerd Hanevold og Esther Maria Bjørneboe, som deltok i arbeidsgruppa i pilotperioden nevnes, og kunstnerne Mattias Härenstam og John Raustein, som tok over stafettpinnen etterpå.

Og når Kunstnerforbundet først strakk ut hånden og ønsket å etablere Atelier Kunstnerforbundet, ble den også tatt i mot. Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Fritt Ord, samt Kulturrådets aspirantordning og Oslo kommunes innovasjonsordning, har alle støttet prosjektet.

Til slutt – fest er kun en formtopp i hverdagen – og hverdager er det desidert flest av. Alle på kulturfeltet kjenner så altfor godt hvor lett det er å finansiere et nytt prosjekt satt opp mot det konstante behovet for forutsigbarhet og handlingsrom i den daglige driften. Grepet til Kunstnerforbundet understreker dette, for da institusjonen omsider mottok driftsstøtte fra både Oslo kommune og Kulturrådet, kunne de også mobilisere kreftene som skulle bli til historien om Atelier Kunstnerforbundet, fjerde mottaker av Oslo Opens Hederspris.

ENGLISH SUMMARY

Atelier Kunstnerforbundet has received Oslo Open’s Honorary Award 2022!

The award is given by the board of Oslo Open and aims to lift and honour those who contribute to improving the artists’ working situation – studios, production, and working conditions. The award was announced by the board of Oslo Open at the opening party, 22 April at Kunstnernes Hus.

The board’s motivation for giving the honorary award to Atelier Kunstnerforbundet is to honour the important choice to create a new studio programme within the framework of an established art institution. This is a well-known move, artists have for a long time combined exhibition spaces and studio collectives, and is recommended for others both within and outside the field of art. Well-known, but not overly used, so when an art instution of a one hundred year history makes this move, it calls for attention.

Kunstnerforbundet describes this as a "pioneer work within the dissemination of visual arts", no less. With a tailored development programme with mentors, councelling and follow-up of artistic practice, available funds for projects and travek, and external supervisors, and over two floors of 287 sqm, it probably is just so. Kunstnerforbundet prioritices the art and the artists – and the dissemination of this – such a move is without doubt in the spirit of Oslo Open!

Read more about Atelier Kunstnerforbundet, the studio programme and the artists here.

Publisert 22. april 2022
Sist oppdatert 27. april 2022

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern