Atelier Kunstnerforbundet videreføres i tre nye år

Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge har bekreftet ny treårig støtte til Atelier Kunstnerforbundet og fem nye kunstnere har flyttet inn i Kunstnerforbundets lokaler.

Kunstnerne Magdalena Kotkowska, Erika Stöckel, Karianne Stensland, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle er valgt ut blant 138 søkere til programmet. De fem kunstnerne har søkt med prosjekter som spenner svært bredt i uttrykk og fagområder, samtidig som de har en felles interesse for kollektive praksiser og eksperimentelle tilnærminger til kunstformidling og produksjon.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. I 2018 lanserte Kunstnerforbundet det treårige pilotprosjektet i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Fritt ord og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prosjektet har også mottatt støtte gjennom Norsk Kulturråds aspirantordning og Oslo Kommunes innovasjonsordning. 

AKF tilbyr kunstnere produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum. Gjennom pilotperioden har programmet plassert arbeidende kunstnere midt i Oslo sentrum og åpnet opp dørene for publikum som ellers aldri besøker gallerier. 

- Å være med på et mentorprogram hvor en kan knytte nye nettverk og kontakter, er en spennende utfordring som forhåpentligvis vil åpne opp kunstnerskapet for nye måter å jobbe og tenke på. Det å bli røsket ut av sin egen kunstboble fra tid til annen, kan fort være en dyd av nødvendighet, sier Karianne Stensland, en av de fem kunstnerne som er tildelt plass i Atelier Kunstnerforbundet.

Det omfattende formidlingsprogrammet som består av workshops, kurs, seminarer, tekstproduksjon, møter og omvisninger har vært besøkt av hundrevis av skoleelever, forskere, pensjonistgrupper, kunstsamlere, internasjonale kuratorer og lokale kvinnenettverk for å nevne noen. 

- Et hovedmål for AKF er å nå ut til nye brukere av kunst og vi har i løpet av pilotperioden åpnet mange nye dører gjennom Atelier Kunstnerforbundet. Vi er utrolig takknemlige for at vi nå kan videreutvikle og utvide disse nettverkene, sier prosjektleder for Atelier Kunstnerforbundet Anne Marte Archer som for tiden vikarierer for Kari Skippervold i Kunstnerforbundet. 

287 kvm i Kunstnerforbundets eget bygg (de to øverste etasjene) benyttes nå til produksjon av kunst og formidling. Kunstnerne i programmet tilbys ut over arbeidslokaler et skreddersydd mentorprogram, prosjektmidler og oppfølging av egen praksis. Anne Marte Archer sier Kunstnerforbundet opplever stor pågang og interesse for programmet:

- Vi er utrolig takknemlig for at Kunstnerforbundet gjennom prosjektet endelig har kunnet ta i bruk hele Kunstnerforbundets bygningsmasse til kunstproduksjon og formidling. Den store pågangen vi har opplevd både fra kunstnere og fra alle besøkende som har tatt del i programmet forteller oss at Atelier Kunstnerforbundet svarer på et reelt behov, sier Archer.

Grunnet redusert kunstavgift etter korona-utbruddet vil Bildende Kunstneres Hjelpefond inntil videre ikke kunne delta i videreføringen av programmet. Vi er derfor ekstra takknemlig for at Sparebankstiftelsen DNB har valgt å øke sitt tilskudd til programmet. Kunstnerforbundet vil benytte anledningen til å takke Bildende Kunstneres Hjelpefond for den viktige støtten de har gitt oss i prosjektets treårige pilotprogram og vil samtidig takke de øvrige partnerne våre for at de ønsker å videreføre og styrke satsningen. Vi vil også rette en stor takk til kunstnerne som deltok i pilotprosjektet for deres bidrag til utviklingen av programmet: Pearla Pigao, Hege Nyborg, Ahmed Umar, Silje Linge Haaland, Marthe Ramm Fortun og Solveig Lønseth.

Om kunstnerne

Magdalena Kotkowska

Den grunnleggende opplevelsen av å spørre, tvile og posisjonere sin egen eksistens har blitt en betingelse for Kotkowskas kunstutøvelse. Hennes fragmenterte estetikk er en konsekvens av en interesse for collage, kulturarkeologi og kollektivt minne. Gjennom å redde og transformere materialer omfavner Kotkowskas praksis en rekke ulike håndverksteknikker.

Magdalena Kotkowska (f. 1984, Wroclaw, Polen) bor og arbeider i Oslo. Hun har MA i Kunsthistorie fra University of Wroclaw, BA i Fotografi fra Kunstakademiet i Poznan og MA i Kunst og håndverk fra KHIO. Hun har hatt separatutstillinger på Wroclaw Contemporary Museum (2018) og på Gressholmen Kro i samarbeid med Kunstnerforbundet (2019) og har deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som Kunsthall Grenland, Porsgrunn (2020), Oslo Kammermusikkfestival (2020), Kraft, Bergen (2020) og Kåken, Oslo (2020). 

Erika Stöckel

Erika Stöckel arbeider med skulptur og keramikk som hennes fremste materiale. Arbeidene tar utgangspunkt i kroppens relasjon til maktstrukturer og tidligere verk har i stor grad handlet om å hylle en ikke-normativ kropp. I hennes pågående prosjekt handler det om å undersøke mekanismene bak den undertrykte kroppen og undersøkelser om hvordan vi skaper normer. 

Erika Stöckel (f. 1989 Kiruna, Sverige) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet med MA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017), og BA fra Umeå Art Academy (2015). Hun har hatt separatutstillinger på Galleri Konstepidemin (2019) og Akademirommet (2018) og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet utstillingen Bakom hörnet vindens jojk ved Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm (2020), Villa Bazar, Norsk Billedhoggerforening (2019) Oslo, En vacker utställning, Konstmuseum i Norr, Kiruna (2019) og Materien, situasjonen, rammen, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær (2018). Stöckel er en av initiativtakerne bak Trailer Gallery og Low Standards.

Karianne Stensland

Karianne Stenslands prosjekter fokuserer ofte på hva arbeid og kunst kan være. Improvisasjon, humor, tvil og en higen etter å skape det helt enestående kunstverket, er utgangspunkt for flere av arbeidene. Hun beveger seg forholdsvis fritt mellom ulike genre som video, performance, skulptur, tegning, tekst, musikk. 

Karianne Stensland (f. 1969, Bodø) bor og jobber i Oslo. Hun har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg. Hun var med i den skandinaviske kunstgruppen High Heel Sisters, og en av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i Trondheim. I 2014 ble hun utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. Hun har hatt separatutstillinger ved visningssteder som blant andre Kunstbanken Hamar (2020), RAM Galleri, Oslo (2017), Heimdal Kunstforening (2017), og Trøndelag Senter for Samtidskunst (2015). Hun har i tillegg deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som RAKE Visningsrom (2019), Kunsthall Trondheim (2018), Babel Visningsrom for kunst (2018), Cosmocow, Moskva (2017) og Art Prospect St. Petersburg (2016) for å nevne noen. I 2021 skal hun gjøre en performance på Rosendal Teater i Trondheim og i 2022 deltar Stensland på Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

Nikhil Vettukattil

Nikhil Vettukattils praksis tar utgangspunkt i representasjon og bildefremstillingsprosesser i omformingen av levd erfaring. Ved å bruke et bredt spekter av medier som lyd, installasjon, performance, tekst, skulptur og video, utforsker hans arbeid ofte måter kunst og film fremstiller hverdagsliv og historiske hendelser. 

Nikhil Vettukattil (f. 1990, Bengaluru, India) er en kunstner og skribent med base i Oslo. Han har deltatt på utstillinger på visningssteder som Louise Dany (2020), EKA gallery, Tallin (2020), Kunstraum Kesselhaus, Bamberg (2020), Le Bourgeois, London (2019) og Spriten Kunsthall (2019) for å nevne noen. I 2021 har han separatutstilling ved K4 galleri i Oslo. I perioden 2020-2021 er han Associate Artist ved Black Box Teater og er del av kunstkollektivene Carrie og Tenthaus. Som skribent har han produsert tekster for Kunst Pluss, Fotogalleriet, LUEDER, AQNB og en rekke utstillinger. 

Sille Storihle

Sille Storihle er kunstner som jobber med bevegelige bilder og publikasjoner. Hens prosjekter fokuserer blant annet på neurologisk mangfold – spesifikt ADHD – samt en pågående serie arbeider i samtale med skeive arkiver og historie. Hens pågående kunstneriske forskning omhandler live action role-playing (LARP) games. 

Fra 2012 til 2020 drev hen den queer-feministiske plattformen FRANK sammen med Liv Bugge. Storihle har en Bachelor i Billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og en MA in Aesthetics and Politics fra California Institute of the Arts, Los Angeles (CalArts), og er ansatt som Høgskolelektor i Bevegelige Bilder ved Nordland Kunst- og Filmskole. Hen har utstilt på M HKA – Museum of Contemporary Art Antwerp (2020), Kunsthall Oslo (2018, 2017, 2013), Nasjonalmuseet, Oslo (2022, 2014), GiBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art (2017), Performa, New York (2013) og Sharjah Biennial 11 (2013). 

Publisert 17. januar 2021
Sist oppdatert 17. januar 2021

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern