Else Christie Kielland, «Harriet Backer 1845-1932» (Aschehoug Oslo, 1958) "Mikrofoto av et tverrsnitt av fargelagene i det store bilde fra Opdal (Uvdal), tatt øverst i prekestolen" — Foto: Ragnhild Aamås (2023)

De skulle heller lage egne maskiner

Ragnhild Aamås' De skulle heller lage egne maskiner – Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910- er en serie av lydverk og postkort utgitt høsten 2023 av Atelier Kunstnerforbundet i forbindelse med Kunstnerforbundets jobb med arkivet (1910–). Formålet med arkivprosjekte er å sikre dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og aktualisering av arkivmaterialet gjennom en rekke formidlingsprosjekter.

Sammen med
Elise Storsveen og Helene Duckert er Ragnhild Aamås’ verk De skulle heller lage egne maskiner én av tre tekstproduksjoner som utforsker arkivet. Hver av dem blir presentert som arrangementer høsten 2023.Aamås har undersøkt Kunstnerforbundets utstillingsarkiv som går tilbake til stiftelsen i 1910 og gir et unikt, historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet. Gjennom arkivprosjektet har hun laget en serie på fem lydverk som tar opp tema hun har sporet i arkivet, under arbeidstitlene: «Kjensla av arkivet: myter skrømt thrash», «Byen: luktar... fridom?»; «Backer: stjerne»; «Eck: om sola vegrar skine for deg måtte månen lyse din sti / for din fot» og «Negative capability». De korte, soniske mikroessayene, som utgjør lydverkene, responderer på historien som er lagret i utvekslingen mellom Kunstnerforbundet og kunstnerene siden 1910, og den påfallende samtalen om rom og virkningen av rom på mennesker, er gravitasjonspunkt for arbeidet.

Lydverkene ble lansert sammen med en serie postkort, med lenker for avspilling av lydverkene, og med bilder som har dukket opp i løpet av arbeidet. Formatet postkort kom Aamås frem til i møte med de mange utdaterte media i arkivet. Postkortet svarer nærmest til en tekstmelding, med sitt begrensede skriftområde og (tidligere) kjappe levering. Den uformelle formen inviterer en fanging av inntrykk og tanker, som svarer til noe kunstneren ønsker å oppnå i lydverket «De skulle heller lage egne maskiner».

Tittelen er et sitat fra Ragnhild Keysers observasjoner fra sin maleundervisning innen plankubisme i Paris på 1920-tallet. Lanseringen ble på den 14. utgaven av Kunsthistorie på Kunstnerforbundet, med en samtale med Aamås og Sissel Ree Schjønsby. Schjønsby er kunsthistoriker og arkivar, og har gjennom de siste årene arbeidet med å sortere og kartlegge arkivmaterialet som befinner seg på Kunstnerforbundet.Arkivproduksjoner er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet, et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler for kunstnere i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord. 

De skulle heller lage egne maskiner – Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910-
Postkortopplag: 50 eks. Serie av fem lydspor, ca. 16 min. Lytt her.

  • Postkort 1 — Else Christie Kielland, Harriet Backer 1845-1932 (Aschehoug Oslo, 1958) «Mikrofoto av et tverrsnitt av fargelagene i det store bilde fra Opdal (Uvdal), tatt overst i prekestolen». Foto: Ragnhild Aamäs (2023). Lydspor: Kjensla av arkivet: myter skrømt thrash

  • Postkort 2 — Bilde av Else Christie Kiellands billedvev Til minne om dem som gav sitt liv på havet (1962), installert i Bergens Sjofartsmuseum. Foto: Eli Samuelsen, Samlingsansvarlig, Bergens Sjofartsmuseum (2023). Lydspor: Byen: luktar... fridom?

  • Postkort 3 — Bilde av kunstnerens hand som holder et medium-format dias av Marit Tingleff, Den rare muslingen (1987) pà Atelier Kunstnerforbundets loft med Sissel Ree Schonsby i bakgrunnen. Foto: Ragnhild Aamäs (2023). Lydspor: Backer: stjerne

  • Postkort 4 — Dyvind Osjord Astein, Nidstang mot kapitalisme (1977). Utstillingspamphlett, Galleri Tanum, 12-27.2.1983. Foto: Ragnhild Aamas (2023). Lydspor: Eck: om sola vegrar skine for deg måtte månen lyse din sti / for din fot

  • Postkort 5 — Bilde av Siri Blakstads billedvev Fjell, hav, og by (1974) installert i Mo i Rana rädhus ved inngangen til kommunestyresalen. Foto: Roger Marthinsen, Kommunikasjonsradgiver (2023). Lydspor: Negative capability

Kunstnerforbundets arkiv 1910—

Kunstnerforbundet ble opprettet i 1910 av yngre profilerte kunstnere og er et av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Kunstnerforbundets komplette utstillingsarkiv gir et helt unikt historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet, og inneholder verkslister fra alle utstillinger på Kunstnerforbundet fra 1910 og frem til i dag.

Kunstnerforbundets omfattende utstillingshistorikk inneholder komplekse fortellinger om synliggjøring og usynliggjøring, om likestilling og kunstnerpolitikk, om maktkamper og presseboikott, om innsamlingsaksjoner, spanskesyken, verdenskrig og kunsttyveri, høykultur og lavkultur, konflikter og uventede allianser.

Les mer om Kunstnerforbundets arbeid med arkivet.

Publisert 26. oktober 2023
Sist oppdatert 23. januar 2024

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern