Generalforsamling: Nytt styre og nye aksjonærer valgt inn i Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundet AS avholdt generalforsamling tirsdag 9. mai. Ingrid Lønningdal fortsetter som styreleder. Pearla Pigao er nytt ordinært styremedlem, og Jon Benjamin Tallerås er nytt varamedlem. Det ble valgt inn fem nye aksjonærer.

Les også årsrapporten 2022 som gir et innblikk i den omfattende aktiviteten på Kunstnerforbundet og Atelier Kunstnerforbundet.

Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt visnings- og formidlingsinstitusjon som er organisert som et idealistisk aksjeselskap med 150 samtidskunstnere som aksjonærer.

Ingrid Lønningdal fortsetter som styreleder, sammen med John Raustein som nestleder, og Margareta Bergman og Mari Slaattelid som ordinære styremedlemmer. Pearla Pigao har vært vara i styret siden 2022, og er nå valgt inn som ordinært styremedlem. Jon Benjamin Tallerås ble valgt inn som nytt varamedlem.

Det nye nominasjonsutvalget består av Geir Yttervik, Mattias Härenstam og Annette Kierulf.

Fem aksjeposter stod i år ledige grunnet frasigelser og dødsfall. Det ble dermed valgt inn fem nye aksjonærer:

  • Vanna Bowles

  • Olaf Tønnesland Hodne

  • Maren Dagny Juell

  • Camilla Luihn

  • Apichaya Wanthiang

Det ble holdt ett minutts stillhet for aksjonærer som gikk bort i 2022: Louise Dahm Hedemark (1938-2022) og Kristina Bræin (1955-2022).

Les mer om Kunstnerforbundet og aksjonærene.

Les Kunstnerforbundets vedtekter

Årsrapport 2022: Innledning ved daglig leder.

Bilde: Omvisning med Praksis Oslo og PRIO Centre on Culture and Violent Conflict.

Årsrapport 2022: Kunstnersamtaler og omvisninger.

Til venstre: Omvisning i Kiyoshi Yamamotos utstilling Beyond the Fantastic, 2022. Til høyre: De Naive, Contemporary Tour under juniutstillingen Fremfor ligger fremtiden, 2022.

Årsrapport 2022

I forbindelse med generalforsamlingen har Kunstnerforbundet gitt ut årsrapport for 2022. Les om de omfattende aktivitetene som har foregått i Kunstnerforbundet og Atelier Kunstnerforbundet: utstillinger, arrangementer, omvisninger, mulighetsstudier, arkivarbeid, besøk, gjesteopphold, offentlige innkjøp, og mye, mye mer.

Utdrag fra innledning ved daglig leder Lars Sture:

Etter to år med nedstengninger og restriksjoner var Kunstnerforbundet endelig tilbake i normalt gjenge i 2022. I løpet av årets første måneder ble vårt fysiske program gradvis trappet opp på samme nivå som før pandemien med hensyn til aktivitet. På tross av vårens begrensninger og etterdønningene av pandemien har Kunstnerforbundet hatt et godt besøk. 26.000 besøkende har tatt del i vårt program i 2022. Med 5,5 årsverk har Kunstnerforbundet en liten men engasjert og kunnskapsrik stab som evner å utvikle, produsere og formidle et ambisiøst, inkluderende og mangfoldig program på svært høyt nivå i all sin aktivitet, det være seg utstillinger, formidling, salg og utsmykkingsoppdrag, eller andre aktiviteter mindre synlig for et offentlig publikum.

Kunstnerforbundet stiller grunnleggende spørsmål om sin egen og kunstens forhold til verden, og tar med åpenhet inn over seg samfunnets utfordringer i all sin mangfoldighet. Med sine over 100 års historie som en viktig plattform for kunsten, kunstneren og kunstnerøkonomien framstår Kunstnerforbundet i dag som en av landets betydningsfulle kunstinstitusjoner i formidlingen av kunstfeltets perspektiver inn i samfunnsdebatten.

Les Årsrapporten 2022 her.

Årsrapporten 2022 er designet av Parabol Studio, og er støttet av Kulturrådet, Oslo kommune, Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Ønsker du trykket utgave av årsrapporten? Ta kontakt med oss eller kom innom galleriet.

Årsrapport 2022. Klikk på bildet for å lese årsrapporten. — Design: Parabol Studio. Forsidebilde: Fra juniutstillingen 2022 "Fremfor ligger fremtiden", med Nikhil Vettukattils installasjon "Circulation (fluidics 0 gate II)" (2022).

Publisert 10. mai 2023
Sist oppdatert 11. mai 2023

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern