Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet har lansert en rapport som undersøker og vurderer atelierprogrammet på Kunstnerforbundet. Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet tar for seg hvordan programmet har blitt til og hvordan det bidrar til de deltakende kunstnerne og kunstfeltet generelt. Rapporten er skrevet av Merete Jonvik, førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

Rapporten ble lansert den 1. desember på Atelier Kunstnerforbundet. Lanseringen bestod av en performance av Pearla Pigao, introduksjon ved kurator Kari Skippervold og en samtale om rapporten mellom Merete Jonvik og kunsthistoriker, kurator og samler Jorunn Veiteberg. 

Fra introduksjonen i rapporten:

Fordi atelierprogrammet er eit nybrottsarbeid og starta som eit pilotprogram, ønskjer Kunstnerforbundet ei ekstern vurdering av innretninga, nedslagsfeltet og dessutan gevinstane og utfordringane til programmet. Rapporten Infrastrukturelle undersøkingar tek for seg korleis programmet er blitt til og korleis det har blitt vidareført, erfaringar frå involverte i programmet, og han diskuterer kva verknadar programmet kan seiast å ha hatt. Sagt med andre ord: kva AKF bidrar med overfor dei deltakande kunstnarane spesielt og i kunstfeltet generelt. Eg som har skrive rapporten, er Merete Jonvik. Eg jobbar som førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger og har kulturell verdsetjing, samtidskunst, kunstproduksjon og formidling som forskingsfelt.

Arbeidet med rapporten har gått ut på å samla erfaringar frå dei første leveåra til programmet, både frå involverte kunstnarar, frå tilsette ved Kunstnerforbundet og frå finansielle støttepartnarar av programmet. Erfaringane gir innblikk i korleis piloten og den første ordinære programperioden har fungert og kva ringverknadar programmet har hatt. Det ligg eit læringspotensial i evalueringa av dei første åra til programmet, samstundes som ho opnar for å justera framtidig innretting.


Merete Jonvik er sosialantropolog og sosiolog. Hun har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Stavanger (2015). Avhandlingen hennes Folk om forskjellar mellom folk er en utforsking av hvordan folk fra ulike samfunnslag oppfatter og kommuniserer sosiale og kulturelle forskjeller. Jonvik bor og jobber i Stavanger som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Forskningsområdene hennes er hovedsakelig innenfor kunst- og kultursosiologi. Jonvik har sammen med Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå gitt ut boka Kunst som deling, delingens kunst (Fagbokforlaget, 2020). Boken omhandler samtidskunstfeltet i Norge etter 2010. Gjennom et utvalg kunstneriske og kuratoriske praksiser, i tillegg til kunstneriske formidlingsarbeid, blir nye samarbeidsformer, kunstneriske delingsformer, kunstnerroller og bruk av ny teknologi i kunstsammenheng omtalt og analysert. Jonvik skriver fast for Contemporary Art Stavanger (CAS).

Merete Jonvik i samtale med Jorunn Veiteberg
Merete Jonvik i samtale med Jorunn Veiteberg

Rapporten kan bestilles gratis i papirformat ved å sende en e-post til info@kunstnerforbundet.no. Du kan motta den gratis i posten, eller hente den etter avtale i galleriet i Kjeld Stubs gate 3 i Oslo. 

Rapporten kan også lastes ned gratis i PDF-format her. Se et utdrag fra rapporten i bildekarusellen nedenfor.

Redaksjon for rapporten har vært daglig leder Kjersti Solbakken, prosjektleder i AKF Anne Marte Archer og kurator Kari Skippervold.

Rapporten er designet av Parabol Studio.

Om Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. AKF tilbyr kunstnere produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum. Gjennom et treårig pilotprogram i tidsrommet 2018-2020 har programmet plassert arbeidende kunstnere midt i Oslo sentrum og åpnet opp dørene for publikum som ellers aldri besøker gallerier. Piloten ble finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Fritt Ord og Kunstnerforbundet. Atelierprogrammet har blitt videreført i perioden 2021–2023 med støtte fra de samme finansiørene og samarbeidspartnerne.

Deltagende kunstnere i Atelier Kunstnerforbundet 2018-2020: Pearla Pigao, Ahmed Umar, Silje Linge Haaland, Hege Nyborg og Solveig Lønseth.

Deltagende kunstnere i 2021-2023: Karianne Stensland, Magdalena Kotkowska, Erika Stöckel, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle.

Atelier Kunstnerforbundet støttes av Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Fritt Ord og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Det rettes også stor takk til Kulturrådet, Oslo Kommune, samarbeidspartnere og støttespillere ellers.

Les mer om AKF her.

Les utdrag fra rapporten i bildekarusellen:

S. 16-17

S. 16-17

S. 18-19

S. 18-19

S. 20-21

S. 20-21

S. 22-23

S. 22-23

S. 24-25

S. 24-25

S. 28-29

S. 28-29

S. 30-31

S. 30-31

S. 32-33

S. 32-33

Publisert 2. desember 2021
Sist oppdatert 16. desember 2021

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern