Lagerstatus / storage status

Prosessorientering med Ilija Wyller

Kunstner Ilija Wyller (f. 1987) introduserer paralleller ved det abstrakte maleri, persepsjon, erindring og egen arbeidsprosess: "Abstraksjon er en presentasjon av en samtid, en persons tolkning av den og en sammenfletning av estetikker."

Lagerstatus / storage Status presenterer et utvalg arbeider fra Kunstnerforbundets kunstlager og salgsavdeling. "Prosessorientering med Ilija Wyller" er resultat av fysisk og digital dialog mellom Ilija Wyller og Eira Solvang. Eira studerer kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og har i emnet Praksisemne i kunstformidling definert og arbeidet med formidlingsprosjektet Lagerstatus / Storage Status ved Kunstnerforbundet.

Prosjektet aktualiserer Ilija Wyllers arbeider Uten tittel 3 (2019), Uten tittel 1 (2019) og when flat palms rest in front of stunted warmth touching centres of scent - the corners of eyes cup gloss, pupils wide heavily resting under lids half shut (2017), samt 6 papirarbeider - U.T. (2020). Dette er prosessorientering med Ilija Wyller.

Fra mai 2022 presenterer Ilija Wyller nye arbeider ved Galleri Opdahl i Stavanger. Kunstneren representeres av Galleri Brandstrup i Oslo.

INNTRYKK OG UTTRYKK

Ved fusjon av intuitiv persepsjon og autentisk erindring eksisterer Ilijas maleriske arbeider som "kraftige og mulig uredde". I abstrakte komposisjoner transformeres intuitive inntrykk til autentiske uttrykk: "Jeg konfronteres med minner, erindringer, tendenser. Det er mye bevegelse i det, de er veldig rytmiske. Det er som å skildre en overgang – en fysisk overgang".

Uten kontroll av aktuelle omgivelser, influeres kunstnerens arbeidsprosess automatisk av sensoriske elementer: "Det er tilfeldig hvor man plasseres, i hvilke omgivelser – man kan merke seg lys eller situasjoner eller farger. Jeg tar bilder av omgivelser konstant, samler på dem."

Med basis i persepsjon og fysiske foto bygges Ilijas mentale erindringsbank. Akkumulerte erindringer fungerer som referanse i kunstnerens arbeidsprosess og sensoriske fragmenter figurerer periodisk i Ilijas maleriske arbeider: "Foto fungerer som visuelle notater, men å fotografere er noe totalt annet enn å male erindringer. Ved figurative arbeider har man parametere for hvordan man tillater at noe skal bli... Ved den totale oppløsning av figur i det abstrakte er det noen ganger rom i bildene, noen ganger er det varierende perspektiv som brytes av et annet element – det oscillerer."

Olje på linlerret

Uten tittel 3 (2019)

Olje på linlerret

Uten tittel 1 (2019)

DIALOG OG EGEN KONTUR

Det maleriske orienteres rundt individers autonome abstraksjoner: "Ved fritegning avdekkes et mønster som er intuitivt for individet – det er liksom et fingeravtrykk. Hvis man stripper det ned – uten alt av teknikker – er det som gjenstår noen mønstre som stadig returnerer – som et abstrakt fingeravtrykk."

Det spontane ved persepsjon manifesteres i kunstnerens egen arbeidsprosess: "Man kan vel tenke at det blir en innkapslet måte å presentere noe på fordi det reflekterer et isolert indre liv, men man eksisterer jo også som et par med øyne som vandrer rundt og intuitivt registrerer inntrykk og forholder seg til egne omgivelser. Det at man er og erfarer er videre slik jeg ønsker å forholde meg til arbeidsprosessen – ikke hodeløst, men at jeg etablerer dialog med omgivelser eller lerret. Man er ikke kun et isolert individ – det er responsen man mottar fra omgivelsene som tegner opp ens egen kontur."

TEMPO OG HVILEPROSESSER

Ilijas maleriske arbeider reflekterer tempo i kunstnerens arbeidsprosess: "Jeg jobber hurtig. Som regel med ett verk av gangen, ferdigstiller og beveger meg videre til neste verk. Ofte tror jeg noe er ferdig, setter det til side, lar det hvile, henter det frem igjen og sammenligner med andre verker."

Hvileprosesser skaper fysisk og temporal distanse og fasiliterer vurdering av komposisjoner: "Idet jeg jobber hurtig er det fare for at jeg gjentar meg selv – med farger, komposisjon og penselføring. Da tar jeg en pause og aksepterer at ‘okay, jeg repeterer det samme i tilsvarende posisjon tre ganger, da er det en serie’ – som jeg setter til side. Jeg gjør en switch og forsøker å endre slik jeg sirkler rundt tema. Derav sammenligner jeg – for at jeg ikke skal miste overblikk."

Olje på lerret
when flat palms rest in front of stunted warmth touching centres of scent - the corners of eyes cup gloss, pupils wide heavily resting under lids half shut (2017)

FANTASIFULLT - IKKE RENE FANTASIER

Intuitive komposisjoner manifesteres i plastiske, men robuste materialer: "Materialer har en rolle i den grad at det gjør en klar over idéer – det eneste jeg vet er at man vet ikke før man forsøker. Jeg har idéer om at noe vil bli dødsbra hvis jeg gjør det eksakt slik – og jeg gjør det, men det blir ikke det jeg planla. Slik kan i grunn noen materialer falle vekk fordi de ikke har en evne til å bære den stemningen eller tendensen jeg ønsker å presentere; det er ikke alltid bevisst – valget. Hvordan det faller er noe som avdekkes mens man jobber, tester og er i dialog med omgivelsene og de ulike tingene rundt seg."

Lik ved materialer, fascineres Ilija av det sobre, men solide ved valg av fargepalett. Varierende nyanser av jordtoner representerer kunstnerens dualisme: "Jeg synes det er naturlig og realistisk – jeg vil ikke bli urealistisk. Å bruke unaturlige farger vil for meg bli som å jobbe med illusjoner. Da blir det syntetisk og det er ikke min ting. Det er ikke det prosjektet mitt er. Det er jo ikke fantasier. Det er fantasifullt, men ikke rene fantasier."

Ilijas erindringsbank er basis for autonom, ikke-syntetisk, organisk abstraksjon - "en presentasjon av en samtid, en persons tolkning av den og en sammenfletning av estetikker."

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

U.T (2020)

Publisert 30. mars 2022
Sist oppdatert 16. juni 2022

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern