Annette Kierulf og Caroline Kierulf

Nattarbeid i hagen II
Annette Kierulf og Caroline Kierulfs utstilling, Nattarbeid i hagen II, berører tema som livsstil og økologi på en hverdagslig konkret, men også drømmeaktig og absurd måte. Bildene siterer kunstverk og ulike tekstlige kilder, og sammenføyer kjente elementer i nye kombinasjoner.

Utstillingen består av en serie store tresnitt, og utfordrer grafikkens ofte intime format.

The medium is the message - tresnitt som kulturkritikk
I en tid dominert av høyteknologi kan det lavteknologiske mediet tresnitt danne utgangspunkt for et distansert blikk på dagens samfunn. Tresnittet har begrensninger som gir det karakteristiske egenskaper. Ethvert medium etablerer, som Marshall McLuhan har vist, sitt eget nivå av mening. Mens McLuhan, på sekstitallet, analyserte rollen nye media hadde som bærere av fremskrittets ideologi, og som i seg selv konstruerte den verden vi lever i, så snur Annette Kierulf og Caroline Kierulf på dette og bruker denne refleksjonen til å utforske hva som skjer hvis man presenterer samtidige, hegemoniske former (hentet fra finansverdenen, reklame, populærkultur og new public management) i et gammelt medium som tresnitt. Ved å bruke disse og lignende “feilkoblinger” mellom tema og teknikk, ønsker de å rette fokus på noen underkommuniserte områder i samtidens media, som verdien av “sakte tid”, håndverk, økologi og opplevelsen av fellesskap.

Tematisk dreier prosjektet seg om sosiale problemstillinger rundt sammenhengene mellom gjeldende økonomisk tenkning og økologisk bevissthet. Videre ser de på relasjoner mellom livsstil, verdier og estetiske koder.

Annette Kierulf (f.1964) og Caroline Kierulf (f.1968) er begge utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har samarbeidet om utstillinger siden 1999. De jobber hovedsakelig med tresnitt og et gjennomgående trekk i deres arbeider inneholder kombinasjoner av tekst og bilde med referanser til blant annet plakatkunst og folkekunst.

Søstrene Kierulf har deltatt på en rekke utstillinger, senest på Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper på Bergen Kunsthall. Annette er professor og Caroline er høgskolelektor i grafikk ved Kunst og designhøgskolen i Bergen.

Biotop (2012) — Annette Kierulf
Biotop (2012) — Annette Kierulf

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern