Ane Graff
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Ane Graff
Through Stone (2015) — Ane Graff
Soft Outer Cover (2015) — Ane Graff
The Bruise (2015) — Ane Graff
Throw (2015) — Ane Graff
The Hungry Eye (2) (2015) — Ane Graff

THE HUNGRY EYE

Utgangspunktet for Ane Graffs praksis er en interesse for materialitet. Graff har over flere år arbeidet med endringsprosesser i organisk materie gjennom forskjellige medier som tegning, skulptur, tekstil og maleri, - gjerne integrert i større installasjoner. I sin nyere verksproduksjon tar Graff for seg teorier om materialitet innenfor feministisk vitenskapsteori og gir en poetisk lesning av disse. Inspirert av tenkere som Karen Barad og Donna Haraway, ønsker Graff å bidra til å utvide vår forståelse av materialitet og av hvordan mennesket er integrert i det materielle. I de nevnte feministiske materielle teoriene handler det om å se det materielle som aktivt, i stadig endring, og som relasjonsbasert. Mennesket ses ikke som en atskilt enhet, men som dypt sammenfiltret med og påvirket av den fysiske verden.

Arven fra opplysningstidens rasjonalisme og mekanistiske verdensbilde har i vår tid vært bestemmende for hvordan vi definerer og forholder oss til den fysiske verden. Etter Descartes består mennesket av to hyperseparerte deler: En abstrakt, rasjonell bevissthet som kontrollerer og er herre over den fysiske, automatiserte kroppen. Naturen, som kroppen, blir definert som ”død materie” og som ren utstrekning. Tittelen ”The Hungry Eye” henviser til Descartes bruk av synsmetaforikk i sitt skille mellom det sansbare og det metafysiske. Han skiller mellom ”kroppens øye” og ”intellektets øye”; hvor ”intellektets øye” ser klarere jo mer ”kroppens øye” forblir blindt.

Ane Graff, f. Bodø i 1974, bor og arbeider i Oslo. Graff er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen, 2000-04. Seneste utstillinger inkluderer bla. ”2015 Triennial: Surround Audience” (2015), New Museum, NY, USA; “Momentum - the 7th Nordic Biennale of Contemporary Art” (2013), Moss, NOR; “Your Groundwater” (2013), Sørlandets Kunstmuseum, Kr. Sand, NOR; ‘Graff-Løw-Sandbeck’ (2012), Vigeland-museet, Oslo, NOR.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern