Förbannad vare du

«Si ord så lenge det er noen, til de finner meg, til de sier meg» (Samuel Beckett, Den unevnelige, 1953)

FÖRBANNAD VARE DU presenterer åtte utvalgte verk av seks kunstnere. Utstillingens omdreiningspunkt er et maleri av Sven X:et Erixson fra 1944 der ordene ”Förbannad vare du som icke förbannar kriget” er malt med tunge, skyggelagte versaler på en karmosinrød himmel. Skriften lyser over menneskehopen som en besvergelse fra femte Mosebok 27-28, rettet mot deg, betrakteren; i bakgrunnen skimtes svakt konturene av en rad med lave brakker.

Etter all sannsynlighet var bildet med på X:ets separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1950, samme år som han representerte Sverige på Veneziabiennalen, og er beslektet med et annet monumentalt maleri på samme utstilling med tittelen Tilbake fra Belsen. Bildet vises senere på Liljevalchs Konsthall under tittelen Flyktingar i Malmö Museum. Våren 1945 var X:et vitne til at Malmø Museum ble forvandlet til et flyktningmottak for de som ble reddet ut av nazistenes konsentrasjonsleirer gjennom redningsaksjonen ”De hvite bussene”. På grunn av den akutte mangelen på mottak i Malmø beslutter daværende museumsdirektør Ernst Fischer den 27. april å gjøre utstillingsrommene om til mottak for de nyankomne flyktningene fra Belsen og Sachsenhausen. Det er en sjelden humanisme X:et bærer vitnesbyrd om; en historisk motsats til dagens strøm av meddelelser fra Malmø om antisemittisk hatkriminalitet.

Forutsetningene er endret siden X:et engasjerte seg med innlevelse og indignasjon i den spanske borgerkrigen, folkemord, hjemløse flyktninger, arbeiderklassen, og det kunstneren kalte tredjeklassepassasjerene. Likevel samles verkene i denne utstillingen i sine intense og direkte henvendelser til betrakteren.

Et biografisk betinget politisk engasjement forener den eldste og den yngste deltakeren, X:et og Waledkhani. De er tidsvitner. Haarr, Slettemark og Krohg springer ut av 68-bevegelsens venstrepolitiske opposisjon og radikalitet, og i sammenhengen fremstår Tehrani som frikoblet en direkte biografisk politisk tilhørighet. Han benytter stoppenålen som estetisk og analytisk redskap, utforsker sammenhenger mellom konkrete politiske hendelser, litteratur og musikk i skjæringspunktene mellom det programmatiske og det ikoniske.

I de plutselige bruddene som oppstår er kunstneren, men først og fremst betrakteren direkte implisert. Du, betrakteren prøver å slå tråder i kryss for å tette hullene, fylle tomrommet.

US INRI (1972) — Morten Krohg
US INRI (1972) — Morten Krohg
MORD ULRIKE (1976) — Kjartan Slettemark
MORD ULRIKE (1976) — Kjartan Slettemark
Bleak Blonde (2014) — Elisabeth Haarr
Bleak Blonde (2014) — Elisabeth Haarr
The Letter V in Various Media (1963) — André Tehrani
The Letter V in Various Media (1963) — André Tehrani
Förbannad vare du som icke förbannar kriget (1944) — Sven X:et Erixson
Förbannad vare du som icke förbannar kriget (1944) — Sven X:et Erixson
Comparative Analysis (2014) — André Tehrani
Comparative Analysis (2014) — André Tehrani
Comparative Analysis (2014) — André Tehrani
Comparative Analysis (2014) — André Tehrani

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern