Arvid Pettersen (10.4.-26.4.)

THE VIEW OF THE FUGITIVE AND PREPPING FOR LIFE CARGO STYLE
Arvid Pettersens utstilling belyser, eller fabulerer over det som sees når flyktningen åpner sine øyne. De fremmede omgivelsene, de miserable livsforhold og den alminnelige smerte over undertrykkelse og personlige tap vil prege det personlige blikket. I prosjektet pekes det ikke mot noen spesifikk politisk konflikt, verken geografisk eller etnisk, men heller over det psykologiske fenomenet som oppstår i møte med vår egen private flukt. Alle har vi fluktens erfaring, og selv om vi ikke befinner oss i noen livstruende situasjon, så kan erkjennelsen om egen flukt være en gnagende belastning og påminnelse for personlige, etiske og sosiale parametere. Enten blir man tvungen til flukt – ellers så tyr man til flukt.

Denne erkjennelsen kan lede til mottiltak for videre overlevelse eller eksistens. Skulpturene kan leses som kommentarer til overlevelsesstrategiske muligheter slik det gjorde seg utslag i Cargokulter som hadde sine røtter under Stillehavskrigen, samt moderne reality-TV som «Doomsday Preppers».

Utstillingen består av malerier og skulpturer som kombinerer flere tema med lekenhet og humor.

New morning (2015) — Arvid Pettersen
New morning (2015) — Arvid Pettersen
The wall (2015) — Arvid Pettersen
The wall (2015) — Arvid Pettersen
View (2015) — Arvid Pettersen
View (2015) — Arvid Pettersen
Urban setting (2015) — Arvid Pettersen
Urban setting (2015) — Arvid Pettersen
In the garden (2015) — Arvid Pettersen
In the garden (2015) — Arvid Pettersen
The bog (2015) — Arvid Pettersen
The bog (2015) — Arvid Pettersen
Military quarter (2015) — Arvid Pettersen
Military quarter (2015) — Arvid Pettersen
Faded prep sign (2015) — Arvid Pettersen
Faded prep sign (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Arvid Pettersen
Norwegian Wilderness (2015) — Arvid Pettersen
Norwegian Wilderness (2015) — Arvid Pettersen

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern