Ingri Haraldsen / Petter Buhagen

Simuleringer av
Salene i andre etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ingri Haraldsen og Petter Buhagens utstilling i salene i andre etasje. Kunstnerparet har gjort seg bemerket de siste årene både som duo og hver for seg. Deres arbeider evner å fange vår tid med vekt på den stadig voksende informasjonsstrømmen vi forholder oss til daglig gjennom ulike medier og digitale plattformer. Haraldsen og Buhagen synliggjør natur og teknologiske prosesser både abstrakt, konkret, visuelt og konseptuelt.

Utstillingstittelen Simuleringer av gir en tosidig nøkkel til forståelse av deres kunstneriske anliggende. Den kan leses som et forsøk på å tolke og representere ulike prosesser og systemer vi forholder oss til, eller en tilbaketrekning og avstand fra disse. Kopimaskinen, digitalkamera, minnebrikker, mikroskoper og piksler manifesterer seg på ulike måter i deres verk gjennom bruk av teknikk, format, titler, farge og form. Arbeidene kan ses som fysiske tolkninger av immaterielle representasjoner.

Med utstillingen i Kunstnerforbundet fortsetter de sitt arbeid med å formidle tilstedeværelsen og erfaringen av informasjonsstrøm gjennom skulpturer, kulltegninger, veggmaleri, printertonerpulver på papir og forskjellige kopirelaterte teknikker. Arbeidene inngår i en undersøkelse av hvordan vi forholder oss til det abstrakte eller uhåndgripelige. Til grunn ligger den menneskelige trangen til å forstå, skaffe seg overblikk, innsikt og kunnskap, og hvordan nettopp kunsten kan bidra dette i vår komplekse samtid.

I arbeidet med å synliggjøre det usynlige drar de veksel på kunsthistorien blant annet til den abstrakte kunstens historie, til monokromet og til abstrakt ekspresjonisme. Haraldsen og Buhagen er blant kunstnerne som har bidratt i arbeidet med å synliggjøre den modernistiske arven og bringe den abstrakte kunsten inn på nye spor. Erfaringer og representasjoner i digitale og teknologiske prosesser møter i deres verk kunstens håndverksmessige tradisjoner. Renessansen innen de håndverksbaserte kunstartene i dag ses gjerne som en motsats til nettopp den digitale utviklingen. I utstillingen finner man både samspill og dissonans som kan gi et innblikk i kunstnernes undersøkelse av dagens altomfattende og omskiftende teknologiske situasjon.

Ingri Haraldsen (f. 1984) har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Det Baskiske Universitet, Bilbao. Haraldsen har hatt en rekke separat, duo og gruppeutstillinger, blant annet ved Tegnebiennalen 2016, QB Gallery, Tekningmuseet i Laholm, Norske Grafikere, Trøndelag senter for samtidskunst, Kronica Museum, Polen (2013), Noplace, Oslo (2013), The Armory Show, NY (2012) og Spoke Art Gallery, San Francisco (2011). Hennes verk er kjøpt inn av blant annet Oslo kommunes kunstsamling, Trondheim kommune, Statoil, Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Deichmanske bibliotek, filial Grünerløkka.

Petter Buhagen (f. 1983) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og ved The Arts Institute at Bournemouth. Han har hatt separat-/duoutstillinger ved blant annet Galleri Norske Grafikere, Trøndelag senter for samtidskunst, TM51 Main Gallery og Akershus Kunstsenter. I 2015 deltok han på gruppeutstillingen NN-A NN-A NN-A - Ny norsk abstraksjon vist ved Astrup Fearnley Museet, Oslo og i 2016 vist ved Stavanger Kunstmuseum. Buhagen har utført utsmykkinger ved Galleri F15, Jeløya, Grorud T-banestasjon og Utdanningsforbundet, Oslo.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern