Utstilling 5. mars - 3. april 2005

Carin Wessel vev   overlyssalen

Det er en begivenhet når tekstilkunstneren Carin Wessel stiller ut i Kunstnerforbundet for tredje gang. I Overlyssalen viser hun 8 tepper i både større og mindre format. Det utgis en katalog til utstillingen, der direktør Randi Nygaard Lium ved Trondheim Kunstmuseum har skrevet en artikkel. Hun skriver bl.a.:

“Carin Wessel er blant Norges fremste vevere. Hun har utviklet et særegent billedspråk ved å rendyrke innfargingsteknikken ikat, en metode som siden 600-tallet er blitt brukt i Østens tekstiler. Nettopp i denne innfargingsmetoden har hun funnet rike muligheter til å skape intensitet og kraft i farger og mønstre. Hun bruker den glansfulle norske spelsau-ullen, noen ganger kombinert med blanke materialer og kunstsilke. Måten hun mestrer dette på vitner om en suveren beherskelse av håndverket. Nøyaktighet og presisjon er en klar forutsetning for bildeskapelsen, men det er det kunstneriske talentet og sensitiviteten overfor virkemidlene som får fargene til å lyse i tekstilflatene. I Carin Wessels strålende billedtepper lever fargen – i kontrastene mellom lys og mørke, varmt og kjølig, matt og blankt. Teppene har en egen mystikk. Vi kan vandre inn i nyanserikdommen der materiale, struktur og koloritt til sammen skaper rom og farge. Hun henter inspirasjon fra naturen – utenfor verkstedet på Frysja i Oslo, på fjellet i Valdres og i fjæra ved Oslofjorden. Hun er en åpen og søkende kunstner som bearbeider sanseinntrykk til stofflige, abstrakte flater.”

Carin Wessel (f. 1944) har deltatt på mønstringer i inn- og utland og hatt store utsmykningsoppdrag; bl.a. to tekstilmonumenter bestående av tråder som er spent opp mot lys og luft i de store publikumshallene i Oslo Lufthavn på Gardermoen (1998). Synlig er også hennes utsmykning i Regjeringskvartalet i samarbeid med skulptøren Geir Stormoen, der veggteppet i form og uttrykk kommuniserer med Stormoens skulptur. Sammen har de også utformet ornamentikken i gulvflisene.

Les mer om kunstneren..

Svartisen
Uvær i sikte
Mot lyset
Rød sky
7 Svartisen
vev, 207x156 cm
5 Uvær i sikte
vev, 214x153 cm
1 Mot lyset
vev, 207x183 cm
2 Rød sky
vev, 124x118 cm

Hilde Svalheim maleri   vindussalen

Det er andre gangen Hilde Svalheim stiller ut i Kunstnerforbundet. Hun viser malerier i forskjellige formater, og alle bildene er malt i olje på lerret i perioden 2002-2005. Det utgis en vakker katalog til utstillingen med flere reproduksjoner av bilder som blir vist.

Hilde Svalheims malerier er symbolske stemningsskildringer med et realistisk utgangspunkt. Motivene er barn i vinterlandskap, men ofte er bare en del av barnefiguren med i bildet. Ansiktene er abstraherte, med blikket rettet nedover, eller som skikkelser sett ovenfra. Skildringen av landskapet er fri og koloritten er mollstemt. Lyset har en særegen varm tone, som om det var skumring. Behandlingen av lyset gir bildene et tidløst, eksistensielt preg. Bildene til Hilde Svalheim er ladet med menneskelig varme, men de har samtidig noe truende over seg. Figurene er malt med både kjærlighet og hardhet. De uttrykker noe gåtefullt, men allikevel velkjent. Denne tvetydigheten blir tydelig i maleriene som på den ene siden preges av en materiell sanselighet og på den annen side nesten rendyrker maleriets egen form; som refererende avbildning og komposisjon av felt, farger på en flate, lys og skygge.

Hilde Svalheim (født 1963) har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi og er innkjøpt til en rekke offentlige samlinger.

Les mer om kunstneren..

Finkornet
Mot skogen
7 Finkornet
olje på lerret, 60x73 cm
11 Mot skogen
olje på lerret, 55x65 cm

Inge Pedersen keramikk   2. etasje

Inge Pedersen har gjennom flere år arbeidet med hovedvekt på keramikk som utsmykking av offentlige bygg. Han har for lengst vakt oppmerksomhet med sine monumentale transparente skulpturer. Det er svært gledelig at han nå er tilbake med en ny separatutstilling i Kunstnerforbundet, hvor han debuterte i1998.

Inge Pedersens arbeider har dype røtter i keramikkens historie helt tilbake til pottemakerens glanstid, og med disse referansene undersøker han denne gang leire som konstruksjon og bekledningsmateriale, for å finne nye uttrykksmuligheter relatert til vår tid og våre offentlige rom.

Utstillingen består av to keramiske verk, monter i hver sin sal, med titlene POTTEMAKERENS HAGE og POTTEMAKERENS HUS

POTTEMAKERENS HAGE er en frittstående skulptur, bygget opp av et ukjent antall moduler som er ekstrudert i leirgodsleire.

POTTEMAKERENS HUS ( 300 × 630 × 10 cm ) fyller hele veggen i lille sal og består av fliser, spesialdesignet med det formål å kunne gi den tradisjonelle fugen et nytt uttrykk.

Siden Inge Pedersen tok hovedfageksamen ved Institutt for keramikk i 1990, har han deltatt på diverse utstillinger i inn- og utland. På utstillingen Triennale 2003 mottok han “hederlig omtale” av juryen for verket Ceramica Botanica. Han har dessuten vunnet flere 1. premier ved konkurranser: utsmykking av Bio-teknologibygget ved Landbrukshøgskolen på Ås 2001, utsmykking av Hålogaland teater, Tromsø 2003 og utsmykking av Høgskolen i Bodø 2004.

Siden 1999 har Inge Pedersen vært ansatt som 1. amanuensis ved Høgskolen i Akershus, avdeling: Produktdesign, Lillestrøm.

Les mer om kunstneren..

Pottemakerens hus
2 Pottemakerens hus
blåleire, 300x630x10 cm