Jenny Rydhagen
Green #6 (2007) — Jenny Rydhagen
Green #3 (2007) — Jenny Rydhagen
Green # 1 (2007) — Jenny Rydhagen
Green #5 (2007) — Jenny Rydhagen
Green #4 (2007) — Jenny Rydhagen

I vindussalen viser Jenny Rydhagen fotografier
Rydhagen arbeider gjerne i serier med et felles tema. I herværende utstilling viser hun Greens, en landskapsserie fra golfbaner. Landskapene er abstrahert og redusert til ren form gjennom det utviskede perspektivet for å understreke de formale grepene som er brukt i skapelsen av golfbanen. Rydhagen viste deler av Green-serien i Lillehammer Kunstmuseum 2006. Hun har også nylig deltatt på utstillingen Moderne norsk kunstfotografi i Stenersenmuseet, Oslo, avsluttet 27. januar i år. Rydhagens arbeider er presentert i boken Norske kunstfotografier 1970-2007, ført i pennen av Cecilie Malm Brundtland, og utgitt i forbindelse med denne utstillingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern