Bordun
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Øystein Wyller Odden
1.  Mains Hum (Kirker i Oslo) (2018) — Øystein Wyller Odden
2. Kraftbalanse (komposisjon for flygel og vekselstrøm) (2018) — Øystein Wyller Odden

Bordun
2. etasje
25.10.–25.11.2018

Øystein Wyller Odden arbeider med installasjoner og objekter, ofte i forbindelse med lyd og musikk. Arbeidene tar for seg forholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og består i forsøk på å undersøke og eksponere underliggende strukturer i dette materialet.

Til sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet har Øystein Wyller Odden laget to installasjoner som begge tar utgangspunkt i strømnettets frekvens. Strømmen i alle stikkontakter i Norden skifter polaritet samtidig, ca 50 ganger i sekundet. Frekvensen oppleves ofte som en hørbar tone på som ligger nærmest en mørk G, gjerne med et rikt spekter av overtoner. Lyden representerer et elektroakustisk nullpunkt der den avgis fra de fleste elektroniske innretninger og utgjør dermed en brorpart av hva vi kjenner som stillhet. Den er en grunntone i den elektriske sivilisasjonen, en bordun-tone som har ligget under den teknologiske utviklingen det siste århundret.

I Norge jobber Statnett med å holde denne tonen stabil; når forbruket går opp må det mer vann i turbinene for at frekvensen ikke skal bli for lav, og når forbruket er lavt må man begrense produksjonen. Slik fluktuerer tonen rundt 50 hz i en konstant balansering av tilbud og etterspørsel.

Installasjonen Kraftbalanse (komposisjon for flygel og vekselstrøm) består av et preparert flygel, stemt til å resonere med 50 hz. Flygelet er påmontert vibrasjonselementer, såkalte BassPumps, som opprinnelig er ment til å monteres under seter i for eksempel hjemmekinoen for å gi en følelse av høy bass. Vibrasjonselementene er koblet rett til strømnettet slik at de får flygelet til å vibrere med vekselstrømmens frekvens. Små endringer i grunntonen vil gi utslag i hvor mye flygelet resonerer og dermed hvilke overtoner som er fremtredende. Lydbildet flygelet skaper endrer seg dermed etter forholdet mellom kraftforbruk og kraftproduksjon.

Installasjonen Mains Hum (Kirker i Oslo) består av en gruppe orgelkomposisjoner basert på hvordan strømlyden manifesterer seg i kirkebygg. Hver komposisjon er bygget på analyser og transkriberinger av lyden fra kirkens elektriske anlegg, fremført på de respektive kirkenes orgel av Jørn Tore Egseth og Øystein Wyller Odden. Innspillingene av verkene ble gjort slik at orgelkomposisjon og strømlyd ble innspilt samtidig, i èn tagning.

Øystein Wyller Odden (f. 1983 på Notodden) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har tidligere hatt separatutstilling blant annet ved visningssteder som Telemark Kunstsenter (2018), Nordnorsk Kunstnersenter (2016) og Fotogalleriet (2011), og har deltatt på gruppeutstillinger ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet og Akershus Kunstsenter.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern