Det kollektive hodet

Det kollektive hodet
Anna Daniell
Anders Dahl Monsen
Anders Smebye
Cecilia Jiménez Ojeda
Daisuke Kosugi
Henrik Olai Kaarstein
Tyra Tingleff

Velkommen til årets utgave av Juniutstillingen - Det kollektive hodet på Kunstnerforbundet.
I utstillingen Det kollektive hodet presenteres nye og eldre arbeider av syv kunstnere innen uttrykk som spenner fra tegning og maleri til video, skulptur og sosiale hendelser.
En reklame for en skulptur, en performativ servering av lammekebab eller et maleri med tittelen When I wear a swimsuit I just don’t swim, kan i første omgang oppleves som løsrevne elementer. Likevel representerer de både hver for seg og samlet en konsentrasjon, et øyeblikk eller et bilde på vår tids kollektive forståelse.

Gjennom ulike tilnærminger utfordrer kunstnerne i utstillingen spørsmål knyttet til kunstens autonomi. Gjennom en nærlesning av det som kan oppleves som trivielle observasjoner finner man gjerne essensen i en tendens eller en større sosial utfordring. Flere av verkene bærer preg av en kollektiv form for tilblivelse enten de har oppstått i dialog med andre eller baserer sin eksistens på rester, assosiasjoner, tilfeldigheter, møter og mellomrom som trekkes inn i et sentrum.

I Cecilia Jiménez Ojedas møysommelige blyanttegninger finner vi motiver basert på komposisjoner andre har etterlatt seg uten at de har intendert det som kunst. En bøtte i en vaskemaskin, neglelakk i en ballerinasko eller høreklokker på en kontorstol er eksempler på objekter under vidt ulike kategorier som settes i forbindelse med hverandre gjennom en tidkrevende kunstnerisk praksis. Det som ved første øyekast kan synes å fremstå som tilfeldige stilleben fra et hverdagsliv kan også leses som demonstrativt feilplassert materie som formidler et ønske om å unnslippe det formålstjenlige.

Anna Daniells arbeider undersøker hvilke produksjonsstrategier og visningskontekster som kan sikre tilskueren ett nærere forhold til skulptur. Daniell er interessert i skulpturens funksjon og har benyttet seg av sosiale strategier og utradisjonelle visningsrammer som spenner fra besjeling og litteratur til foredrag og terapi for å problematisere kunstens autonomi. I Juniutstillingen presenterer hun blant annet arbeidene Reklame for en skulptur samt arbeidet Et intervju med en deprimert skulptur som består av en tekst forfattet av Vigdis Hjort.

I filmen Meeting Uncle Yuji av Daisuke Kosugi blir vi invitert med på en høyst personlig reise. Filmen forteller om kunstneren som reiser til New York for å møte sin egen onkel Yuji. Onkelen forlot Tokyo på slutten av 70-tallet for å spille salsa i spanske Harlem. Filmen utgjør et komplekst portrett hvor et tåkete barndomsminne og forventninger konfronteres med en virkelighet som samlet åpner opp nye spørsmål rundt hva det betyr å leve som kunstner. I tillegg til filmen viser Kosugi arbeidet One and Three Stools som knytter sammen en skulptur i bambus med et narrativ om påført vold.

Henrik Olai Kaarsteins skulpturelle veggarbeider fremstår som antropomorfe artefakter, sammensatt av rester, ting og motiver som en gang hadde en funksjon og en sammenheng. De hjemløse elementene kommer sammen i komposisjoner som på tross av sin umiddelbare sårbarhet fremstår som manifestasjoner av en subjektiv erfaring. Rene flater blir skrapet opp eller skitnet til og grensen mellom destruksjon og skapelse forblir uklar.

Tyra Tingleffs malerier består av lag på lag med maling som på tross av sine mange referanser innen maleriet forsøker å unnslippe selve språket. Arbeidene bærer preg av en rastløshet hvor tilsynelatende motsetningsfylte teknikker, fargebruk, gester og referansepunkter skaper arbeider som nærmest kan synes å vibrere. Tingleff motsetter seg ideen om abstraksjon som en visuell strategi, og på ingen stadier i produksjonen er arbeidene forhåndsbestemte.

Anders Smebyes arbeider i tekstil og gouache under tittelen Ex-Situ er en pseudo-psyko-geografisk kartlegging av rovdyrhjerner. Ex-Situ direkte oversatt betyr ”utenfor-sted”. Tittelen refererer til en konserverende prosess som handler om å beskytte en utrydningstruet rase eller art, utenfor dets naturlige levested. Denne biologiske definisjonen danner et allegorisk bakteppe til et arbeid som tar opp i seg ideér om utenforskap, forskyvning, vrangforestilling og ubalanse.

I Anders Dahl Monsens videoarbeid ser vi vekkerklokker stablet over hverandre i hauger som raser sammen etter hvert som en eller flere av klokkene vibrerer når alarmen går. Dahl Monsens arbeider undersøker hvordan tid og arbeid systematisk definerer ens liv. I de skulpturelle verkene hans ser vi 3D-printede golfkøller bøyd i en knute. Golf fremstilles ofte som den mest bedagelige fritidsaktiviteten og representerer ideen om en idealisert form for frihet. Gjennom fremstillingen i 3d-teknologi understreker Dahl Monsen verkenes uvirkelige karakter, midt mellom drøm og virkelighet.

Prosjektet BABB er en uteskulptur på Kunstnerforbundets fortau som transformeres til grillskulptur i anledning Juniutstillingens åpning, da den åpnes opp for en servering av lammekebab og fermentert drikke. Skulpturen er et ulveøre i abstrakt geometrisk form, med kulinarisk problematikk knyttet til økologi og migrasjon. Monsen & Smebye, under det kollektive navnet Eremitten, vil skjære ferdiggrillede lammekjøttbiter av kebabspydet, og servere det i rull med salat og yoghurtdressing. Det som kan fremstå som en sedvanlig servering av gatemat, er i realiteten et konseptualisert rituale, hvor publikum ved å fortære deler av kunsten blir hensatt i en parallell tilstand av euforisk metthet og intellektuell refleksjon.

Filmen Meeting Uncle Yuji av Daisuke Kosugi vil ha premierevisning på Kunstnernes Hus Kino onsdag 23. mai klokken 19:00, og vil vises i loop på Kunstnerforbundet gjennom hele utstillingsperioden.

Utstillingen er kuratert av Kjersti Solbakken

Arbeidene i utstillingen er støttet av Oslo Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturfond, FRANK residency og Fondet for Kunst og Designstudenter.

Installasjonsfoto fra videoarbeidet "Meeting Uncle Yuji" (2018) — Daisuke Kosugi
Installasjonsfoto fra videoarbeidet "Meeting Uncle Yuji" (2018) — Daisuke Kosugi
When I wear a swimsuit I just don't swim (2016) — Tyra Tingleff
When I wear a swimsuit I just don't swim (2016) — Tyra Tingleff
Ex-Situ (Ulv) (2018) — Anders Smebye
Ex-Situ (Ulv) (2018) — Anders Smebye
Bogey (Putter) (2018) — Anders Dahl Monsen
Bogey (Putter) (2018) — Anders Dahl Monsen
Reklame for en skulptur (2018) — Anna Daniell
Reklame for en skulptur (2018) — Anna Daniell
BABB (2018) — Eremitten (Monsen & Smebye)
BABB (2018) — Eremitten (Monsen & Smebye)
Untitled - Dorull (2018) — Cecilia Jiménez Ojeda
Untitled - Dorull (2018) — Cecilia Jiménez Ojeda
Wearing Linen (2017) — Henrik Olai Kaarstein
Wearing Linen (2017) — Henrik Olai Kaarstein
William (2018) — Anna Daniell
William (2018) — Anna Daniell

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern