Grafikk fra samlingen

I utstillingen Grafikk fra samlingen presenteres et tredvetalls grafiske arbeider fra Kunstnerforbundets samling. De grafiske trykkene er valgt ut blant flere hundre arbeider som har blitt forlagt og forglemt i galleriets mange avlukker gjennom årtier. Mer presist kan man si at denne kunstneriske produksjonen på papir springer ut fra en oppsamling mer enn fra en samling.

I 2018 har Kunstnerforbundet gjennomgått samlingen med kunstverk som av ulike årsaker har havnet i Kunstnerforbundets eie. Prosjektet ble gjennomført av Hege Nyborg som et ledd i hennes prosjekt i Atelier Kunstnerforbundet i dialog med prosjektleder i Atelier Kunstnerforbundet, Kari Skippervold.

Prosjektet omfatter i tillegg til kartlegging og katalogisering også en kontekstualisering av kunstverk, kunstnerskap og utstillingshistorikk. Kartleggingen av samlingen gir et unikt historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet. Kunstnerskap og fortellinger som delvis er skrevet ut av kunsthistorien og glemt av samtiden flettes inn i våre fortellinger som en henvendelse til et her og nå. Produksjonene fra Kunstnerforbundets lagerlokaler har vist seg å romme en rik behandling av temaer og teknikker. Hvert enkelt arbeid kan relateres til Kunstnerforbundet og den nære kunsthistorien.

Utstillingen er en del av en større opprydningsprosess i Kunstnerforbundets lokaler hvor eldre malerier, skulpturer, kunsthåndverk, tegninger og grafikk har blitt kartlagt og sortert. Museer, kunsthistorikere, kuratorer, kunstnere og familiemedlemmer har deltatt i prosjektet. Flere av verkene har det vært mulig å returnere til rettmessige eiere. Likevel er over 300 arbeider fortsatt i Kunstnerforbundets eie. «Gjenoppdagelsen» av disse arbeidene har resultert i en økt interesse fra samarbeidspartnere og besøkende, og vi ønsker derfor å vise frem deler av samlingen.

Ved å åpne opp kartleggingen i form av en serie utstillinger ønsker vi å gå i dialog med et større kunnskapsnettverk som kan bidra til å undersøke og formidle arbeidenes relevans og betydning. Med utstillingen ønsker vi å stille spørsmål ved hvilke verk og kunstnerskap som blir oversett eller glemt. Hvilke verk er det som ender opp på et lager og hvilke verk er det som ender opp i private eller offentlige samlinger? Alle verkene i utstillingen er til salgs, da Kunstnerforbundets målsetning er å frigi rom til ny kunst som stimulerer til engasjement og innsikt i samtiden, slik Kunstnerforbundet har gjort siden 1910. Gjennom utstillingen og eventuelle salg vil de historiske verkene igjen settes i sirkulasjon etter en lang periode i Kunstnerforbundets inntil nå skjulte samling.

Utstillingen Grafikk fra samlingen er realisert av Ingunn Svanes Almedal.

Grafikk fra samlingen er gjort mulig gjennom pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet. Atelier Kunstnerforbundet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

Uten tittel (1988) — Are Andreassen
Uten tittel (1988) — Are Andreassen
Komposisjon (1965) — Arvid Angell Udbjørg
Komposisjon (1965) — Arvid Angell Udbjørg

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern