what can I do for you
what can I do for you (2007) — A K Dolven
What can I do for you (2007) — A K Dolven
What can I do for you (2007) — A K Dolven

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere A K Dolven med et nytt verk i overlyssalen. A K Dolven er født i Oslo men bor og arbeider vekselvis i London og Lofoten. Hun har oppnådd internasjonal anerkjennelse siste 10-15 årene.

A K Dolven arbeider innenfor en rekke ulike medier som foto, film, video, maleri og lyd i sitt kunstneriske virke. Innenfor alle disse uttrykksmidlene foreligger en vektlegging av tematisk helhet og overensstemmelse i visuelle trekk. Filmene og maleriene er tett relatert med det til felles at handlingsforløpet er nærmest fraværende og de anvendte virkemidlene strengt kontrollert. Lyssetting og forvandling av tid og rom er essensielle faktorer i hennes valg av kontekst. I motiver fra episke landskaper eller hjemlige hverdagsinteriører utforsker hun gjerne sammenstillinger som surrealisme/realisme, erotikk/humor og det vakre/det grusomme.

I utstillingen blir man konfrontert med en lys blå flate som er trukket noe tilbake i rommet. Denne flaten viser seg å være en del av et annet rom, en installasjon. Installasjonen er visningssted for A K Dolvens svart-hvittfilm what can I do for you og inngår i iscenesatte omgivelser i Kunstnerforbundets klassiske sal. Filmavspillingen skjer i et avsondret område som poengterer et skille mellom to tilsynelatende ulike situasjoner. Utenfor indikeres en forberedelse på en opplevelse innenfor som er preget av en intim sfære. I filmen avbildes en naken kropp. Kameralinsen føres nært opptil hudfolder og porer i avbrutte bevegelser og skiftende posisjoner. Kroppen senkes og heves i takt med pustens rytme. Formene framtrer som ugjenkjennelige og fragmenterte og isoleres fra sin betydning i en fysisk helhet. Hud og hår forvandles til overflater av lys og skygge, klarhet og uklarhet, stofflighet og transparens. Mens tiden forløper i denne sanselige uavklarte situasjonen, kommer konturene av et tydeligere motiv til syne. Kameraets forflytninger synes å ha simulert bevegelsene til en hånd som stryker henover huden. Gjennom filmens forsiktige tilsløringer og sensitive bruk av virkemidler, får man følelsen av å overvære en fortrolig eller sårbar situasjon mellom to mennesker. I likhet med arbeidet from last winter oppstår en ambivalens i henhold til om hensikten har seksuelle intensjoner eller om den er omsorgsbasert, noe også filmens tittel underbygger. For tilskueren vil imidlertid opplevelsen av det intime forstyrres av et virkemiddel A K Dolven har benyttet tidligere. Det er ikke lagt lydspor på filmen, men visningsrommet gjennomtrenges av en durende larm fra projektoren. Lyden forsterker verkets analoge effekt og varer like lenge som filmens spilletid, 4:41 minutter.

A K Dolven er utdannet ved Ecole des Beaux-Arts Aix-en-Provence, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris og Statens Kunstakademi, Oslo. Hennes arbeider har vært vist i utstillingssammenheng i store deler av verden, og verkene er innkjøpt til sentrale samlinger i inn- og utland.

A K Dolven vil takke:
Drømmesuiten v/Silje Nordseth og Pål Gengenbach. Kamera: Jakob Ingimundarson. Fritt ord.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern