Bildene vil forsvinne - ildfluer, søvnløshet og glemsel
Bildene vil forsvinne 1 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 1 (2021) — Hege Nyborg
Installasjonsbilde (2021) — Hege Nyborg
Kunstner: Hannah Ryggen. Tittel: Gullammet Iselin (1935) — Hege Nyborg
Installasjonsbilde (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 3 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 2 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 2 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 1 og 3 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 1 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 1 (2021) — Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne 1 (2021) — Hege Nyborg
Kunstner Charlotte Wankel. Tittel: Portrett av Henrik Sørensen (1934) — Hege Nyborg
Kunstner: Ragnhild Kaarbø. Tittel: Fragment (1935) — Hege Nyborg

Hege Nyborg
Bildene vil forsvinne - ildfluer, søvnløshet og glemsel
Overlyssalen
12.08.–12.09.2021

Utstillingen presenterer fire historiske verk fra 1930-tallet som tidligere har vært stilt ut i Kunstnerforbundet, i dialog med tre nye verk av Hege Nyborg. De historiske verkene oppstod i en tid med politisk og sosial uro, kulturelle sammenstøt og høyreradikale strømninger.

Omdreiningspunktet for utstillingen er Hannah Ryggens verk Gullammet Iselin (1935) som kommer tilbake til overlyssalen der det ble vist for første gang våren 1935. Samme år markerte Ryggen sitt politiske engasjement med teppet Etiopia som kommenterte Mussolinis invasjon av Etiopia og undertrykkelsen i nazi-Tyskland i verkene Drømmedød (1936) og Hitlerteppet (1936). 

På fondveggen i overlyssalen vises Gullammet Iselin sammen med Charlotte Wankels Portrett av Henrik Sørensen (1934). På motstående vegg henger Anita Greves Portrett av Ragnhild Kaarbø og Kaarbøs abstrakte komposisjon Fragment (1935). Disse to verkene tilhører Kunstnerforbundets “ubevisste” samling (1910-1990), bestående av innkjøpte verk av kunstnere som slet økonomisk, gaver fra kunstnere og gjenglemte verk som Nyborg i 2018-2020 arbeidet med å kartlegge, katalogisere og kontekstualisere. Undersøkelsene omfattet resepsjonshistorie, utstillingspraksis og proveniens. 

Bildene vil forsvinne - ildfluer, søvnløshet og glemsel trekker delvis veksler på Aby Warburgs (1866-1929) eksperimentelle og ikke-lineære tilnærming til samling, arkivpraksis og klassifisering. Kunstverk, et sammensatt historisk billedmateriale og tekster inngår i nye konstellasjoner og sammenhenger, avlest ut fra affinitet og anvendt som verktøy for en billedbasert refleksjon. Konstellasjoner og montasjer av bilder gir rom for meningsdannelse som oppstår mellom bildene - det Warburg beskrev som "intervallenes ikonologi." 

På den ene langveggen vises en serie med 60 bearbeidede fotografier bestående av private opptak, dokumentariske bilder, stillbilder fra film, avisutklipp, dokumentasjon av vitenskapelige undersøkelser og materiale fra Kunstnerforbundets arkiv. På motsatt vegg speiles billedfeltet i en svart tavle i tilsvarende format der tekster og tekstfragmenter med tilknytning til billedserien er skrevet for hånd med kritt. Billedserien og tekstene springer ut av 1930-tallets sosiopolitiske klima med hendelser i nåtid som plutselig griper inn og forstyrrer lesningen. Tekstene omfatter amnesi, søvnløshet, synsforstyrrelser, psykiatri, rus, hypergrafi, utryddelse, ildfluer, nattsvermere, økosystemer og politiske hendelser.

Midt i salen står to vitriner med en sarg i karbonisert bjerketre. Utformingen har affinitet til en klangkasse; et resonansrom med en serie leporelli med foto av Hege Nyborgs munn. Munnen er registrert hver morgen over to år og omfatter dager når ordene ikke kommer og dager hvor ord gjentas. Munnen taler uten at betrakteren får tilgang til det som blir sagt. Kanskje stemmen midt i rommet kan gjenfinnes blant ordene i tekstfragmentene på tavlen. Hannah Ryggens teppe og de øvrige historiske verkene sender bølger ut i rommet. Denne bevegelsen fanges opp i de sentralt plasserte vitrinene med registreringen av munnen og tekstene som bølger over tavlen, og for et øyeblikk avtegnes livet i en strøm mellom historiske og samtidige verk, i et konkret møte i rommet mellom mennesker som lever og mennesker som har levd.Hege Nyborg (f.1960) er utdannet ved Amherst College, BA Political Science (Hons.), Statens Håndverks- og kunstindustriskole, Akademie der bildenden Künste, Wien og Statens Kunstakademi, Oslo. Hun har stilt ut ved institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Sørlandets Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunsthalle Helsinki, Stenersenmuseet og National Museum of Women in the Arts, Washington D.C  Nyborgs arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Telenor Kunstsamling, Norsk Kulturråd og Riksgalleriet. Hun har gjennomført flere kunstoppdrag i offentlige rom, bl.a. for Agder fengsel, Bredtveit kvinnefengsel, Smestad brann- og ambulansestasjon, tinghusene i Skien og Tønsberg.

Hun har undervist ved ulike utdanningsinstitusjoner, deriblant Kunstakademiet, KHiO hvor hun var fungerende dekan 2016-17 og er p.t. medlem av Akademirådet, Agder Kunstakademi/Agder fengsel og styreleder i Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Utstillingen er støttet av BKH, Kulturrådet og Atelier Kunstnerforbundet, et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler i Kunstnerforbundets egne lokaler. Nyborg ble invitert inn som en del av programmet for å arbeide med oppsamlingen av kunstverk gjennom insitusjonens historie.  Atelier Kunstnerforbundet er gjort mulig i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

En stor takk til Norsk Hydro ASA og Halvor Musæus for utlån av verk til utstillingen.


Hege Nyborg CV


Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern