Eva Grøttum
Europeisk arabesk nr. 2 (2006) — Eva Grøttum

II vindussalen viser billedkunstneren Eva Grøttum (1950) nye arbeider som rent teknisk består av pappsjablongtrykk på bomullslerret. Utstillingen er Grøttums andre i Kunstnerforbundet. Illustrasjonsbildet har hun kalt ”Swatch”, et begrep hentet fra ”The Swatch Book” som er betegnelsen på mønsterbøker i tekstilindustrien. ”Swatches” er tilfeldige kutt av mønstrete stoff. De gamle og de nye mønstrene er blitt og blir slik samlet og følgelig gjort tilgjengelige for gjenbruk.

Grøttum er fascinert av dekorative mønstre i blant annet tekstil og studerte som følge av denne interessen mote på SHKS i Oslo. En annen og mer sentral årsak til at Grøttum hovedsakelig jobber med strukturer, gitter og geometriske mønstre er dens iboende lovmessighet som skaper ro og balanse. Gitteret fjerner det emosjonelle og fortellende slik at flaten eller overflaten blir hovedsaken. Grøttum har vært og er fremdeles opptatt av kvinnelige kunstnere som Agnes Martin og Bridget Riley. Begge jobber med dette temaet og er kunstnere som har betydd mye for henne.

Grøttum studerte i Berlin på 1980-tallet, men fant seg ikke til rette i det samtidige motivmessige uttrykk i maleriet. Først noen år senere i 1986 i møte med New York og med stipend fra PS1 fikk hun kontakt med et billedspråk som hun kunne identifisere seg med og som lå henne nærmere.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet låner Grøttum fra den overordnede indiske og islamske geometriske mønstertradisjonen. Hun har hatt indisk/norsk statsstipend og oppholdt seg i India flere ganger. Bruken av sjablongene forener de tradisjonelle ”opprinnelige” mønstrene.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern