Utstilling 3. mars - 1. april 2007

Leonard Rickhard maleri   salene i 1. etg.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Leonard Rickhards (1945) nyeste malerier og tegninger i begge salene i første etasje i perioden 3. mars – 1. april 2007. Utstillingen er Rickhards sjette i galleriet. Han hadde sin debututstilling i Kunstnerforbundet høsten 1974. I herværende utstilling viser han mellom 15-20 malerier som spenner fra mindre til større formater og 120 tegninger i ens format.

Les mer om kunstneren..

Figurer og handlinger i krattskogen
Stort fugleskap mot gul vegg
Dørgløtt med to figurer i sommerlyset, II
14 Figurer og handlinger i krattskogen
olje på papp og tre, 33x40 cm
1 Stort fugleskap mot gul vegg
olje på lerret, 219x263 cm
4 Dørgløtt med to figurer i sommerlyset, II
olje på lerret, 276x222 cm

Ingjerd Hanevold smykker   salene i 2. etg.

I salene i 2. etasje har vi gleden av å presentere Ingjerd Hanevold (1955) for tredje gang med separatutstilling i Kunstnerforbundet. Hun er en våre mest brukte smykkekunstnere utenlands, og arbeider er innkjøpt av samlinger i inn- og utland.

Hanevolds smykker uttrykker en skjønnhet hentet fra naturens elementer. Vekststrukturer, plantefragmenter og naturkrystaller, ofte observert i et småskalaperspektiv, har vært bestemmende for smykkenes idegrunnlag og uttrykk. Slik botanisten og fotografen Karl Blossfeldt interesserte seg for naturformenes utfoldelse i „Urformen der Kunst“ (utgitt 1928), inspireres Hanevold av hver enkelt plantes sammensatte konstruksjon og tekstur. Flere av brosjene er direkte avstøpninger av blant annet knoppformer, frøkapsler og mose. I andre arbeider har hun benyttet fraktalteorien i det hun lar den minste komponenten likne det ferdige objektet. I nature morte-serien spiller hun på naturens iboende evne til å skape rytme og mønstre. Brosjene er bygget opp av en strengt designet urneform som repeteres. Ut fra urnene lar hun det vokse fram livgivende vekster som en billedliggjøring av en gjennomgripende fysisk forvandling.

Les mer om kunstneren..

Fraktal -Hortensia
Stoffskifte -valmue topas
Fraktaler -Hundekjeks
Stoffskifte -valmue, turmaliner
Stoffskifte -valmue, madeiracitrin
63 Fraktal -Hortensia
sølv, 13x13,5 cm
51 Stoffskifte -valmue topas
sølv, 4x3 cm
60 Fraktaler -Hundekjeks
sølv, 10x10 cm
68 Stoffskifte -valmue, turmaliner
sølv, 8x4 cm
62 Stoffskifte -valmue, madeiracitrin
sølv, 7x4 cm