Utstilling 3. februar - 25. februar 2007

Kåre Magnus Bergh maleri   overlyssal

I Overlyssalen har vi gleden av å presentere Kåre Magnus Bergh (1978) for første gang med separatutstilling i Kunstnerforbundet. Han viser større malerier i teknikkene tusj på voksduk og olje og lakk på aluminium.

I Berghs konseptbaserte malerier har valg av teknikk og materiale hatt stor betydning for malerienes innhold. Tilstede er referanser til det japanske tusjmaleriet, Jackson Pollocks dryppeteknikk og det ornamenterte barokke. Malerienes lakkerte industrielle finish peker også i retning av vår tids visuelle språk innenfor reklame og andre medier. Bergh fremkaller en forførende effekt med den rene, glossy overflaten som ”forsegler” et figurativt motiv som er lett tilgjengelig. Men ved nærmere ettersyn vil teknikk og farger bryte med det første inntrykket og fremkalle nye bilder. Avsløringen av en iboende dobbelthet i malerienes teknikk kontra motiv, er en vesentlig del av opplevelsen. I motivgruppene som inngår i utstillingen forsøker Bergh på ulike måter å problematisere hva som forstås som en original og hva som kjennetegner en kopi.

I maleriene fra seriene Imitating Real og Imitating False settes representasjoner av marmor opp mot hverandre. På store aluminiumsplater gjengir Bergh imitasjoner av ekte marmor og imitasjoner av falsk marmor. De subtile myke kvalitetene til autentisk marmor setter framstillingene av den overdrevent tydelige etterliknede marmoren i et grelt lys. En annen form for avsløring foregår i den mer humoristiske skildringen, Imitating Sculpture (revealed), hvor en person gjemmer seg bak et marmorert teppe. Personens forsøk på å kamuflere seg som marmorskulptur, mislykkes som følge av at teppet er for kort slik at to signalrøde sko kommer til syne nederst. I tusjtegningen The Garden, vises de barokke Versailles-hagene bak en sløret hinne av kaotiske og heftige strøk. Hinnen distraherer betrakterens evne til å strukturere motivet og fremkaller mulige varsler om en forestående undergang.

Les mer om kunstneren..

It's a perfect day to chase tornadoes
5 It's a perfect day to chase tornadoes
tusj på voksduk, 135x190 cm

Hanne Øverland tekstil   salene i 2. etg.

utstillingsrommene i 2. etasje har Kunstnerforbundet gleden av å presentere Hanne Øverlands (1958) tekstilarbeider. Hennes første separatutstilling her var i 1998. Øverland har tidligere malt og trykket på tekstiler som ull og silke. Hun har arbeidet med geometriske mønstre som blir myket opp av ullens evne til absorbering og kompakte bestandighet. De siste årene har hun utelatt å bruke pensler eller medier som tilhører en maleritradisjon og anvender nå rammebasert pigmenttrykk på seilduk. Hensikten hennes med å veksle mellom forskjellige materialer og teknikker, er å fremkalle de ulike tekstilers evne til å ta opp i seg farge samt deres egenskaper i forhold til å reflektere lys.

Til grunn for arbeidene som vises i utstillingen ligger en ambisjon om å fange det skiftende lysets aspekter og å visualisere en direkte konfrontasjon i møte med natur. I teppenes motiver finnes spor fra naturfragmenter avbildet tett på. I forsøket på å gjengi naturen på en ny måte, er fragmentene abstrahert og repetert lagvis. Ved å fravike teppetradisjonens rytmiske repetisjon innenfor et mønster i flaten, ønsker Øverland å sette fokus på fargenes muligheter for å skape dybde og stringens. Fargen blir det bærende for innholdet og komposisjonsmessig det som virker samlende for det helhetlige uttrykket. I spillet mellom lysføringer og fargetoner oppløses motivene og formes til flyktige, atmosfæriske øyeblikksstemninger.

Les mer om kunstneren..

Nattønske
September
Nattønske
tekstiltrykk, 205x216 cm
1 September
tekstiltrykk, 225x305 cm

Espen Dietrichson objekt   vindussalen

I Vindussalen har Kunstnerforbundet gleden av å presentere Espen Dietrichson (1976) med to skulpturer fra 2006/2007 utført i ulike teknikker. Dette er første gang Dietrichson stiller ut separat i Kunstnerforbundet. Hans skulpturer konstituerer seg som materialiserte modeller fra en utopisk tankeverden. Modellene er presist utført som prototyper på blant annet maskiner og arkitektur eller som iscenesettelser av landskaper eller naturfenomener. Objektene har mulighetene i seg til å fungere teknisk, men kunstnerens prosjekt ligger nærmere opptil å lansere dem som representasjoner av en gigantisk, og ofte humoristisk, idé. En faktisk bruk ville i virkeligheten resultert i absurde situasjoner eller katastrofe. Arbeidene oppleves dermed som kontante billedliggjøringer i tillegg til at de formidler et abstrakt innhold.

Les mer om kunstneren..

Blind Dragster
1 Blind Dragster
bl. teknikk, 75x100x280 cm