Utstilling 6. januar - 28. januar 2007

Per Kleiva maleri   overlyssal

I overlyssalen viser Per Kleiva (1933) nye arbeider malt i perioden 2005-2006. Kleiva stilte ut separat i Kunstnerforbundet første gang i 1987 og siden i 1992 og 2001. Kleiva er en av våre fremste billedkunstnere, og han behersker ulike uttrykksformer som skulptur, materialarbeider, maleri og silketrykk. Hans utstilling i Kunstnerforbundet omfatter 9 akrylarbeider på lerret i større formater. Tematikken knytter seg til menneskenes opplevelse av sin tilstedeværelse i verden. Fellesnevner for motivene er at figurene oppstår mot en monokrom, nattsvart bakgrunn. Den billedmessige virkningen ligger i den balanserte spenningen mellom det flatemessige og det romlige. Formspråk og teknikk er avhengig av historien som skal fortelles. Verkene i Kunstnerforbundets utstilling viser politiske tendenser, som var typisk for Kleivas tidligere kunst i tiden rundt kunstnerkollektivet GRAS, men handlingsformen er med årene blitt mer dempet. Kleiva er for tiden aktuell med utstilte verk i Nasjonalmuseets utstilling ”Fantastisk politikk” som varer til 25. februar samt at han denne høsten var representert i Oslo Kunstforenings 170-års jubileumsutstilling ”Du så det her”.

Les mer om kunstneren..

Run, run, run -don't run III
Run, run, run -don't run III
olje på lerret, 125x180 cm

Eva Grøttum maleri   vindussal

II vindussalen viser billedkunstneren Eva Grøttum (1950) nye arbeider som rent teknisk består av pappsjablongtrykk på bomullslerret. Utstillingen er Grøttums andre i Kunstnerforbundet. Illustrasjonsbildet har hun kalt ”Swatch”, et begrep hentet fra ”The Swatch Book” som er betegnelsen på mønsterbøker i tekstilindustrien. ”Swatches” er tilfeldige kutt av mønstrete stoff. De gamle og de nye mønstrene er blitt og blir slik samlet og følgelig gjort tilgjengelige for gjenbruk.

Grøttum er fascinert av dekorative mønstre i blant annet tekstil og studerte som følge av denne interessen mote på SHKS i Oslo. En annen og mer sentral årsak til at Grøttum hovedsakelig jobber med strukturer, gitter og geometriske mønstre er dens iboende lovmessighet som skaper ro og balanse. Gitteret fjerner det emosjonelle og fortellende slik at flaten eller overflaten blir hovedsaken. Grøttum har vært og er fremdeles opptatt av kvinnelige kunstnere som Agnes Martin og Bridget Riley. Begge jobber med dette temaet og er kunstnere som har betydd mye for henne.

Grøttum studerte i Berlin på 1980-tallet, men fant seg ikke til rette i det samtidige motivmessige uttrykk i maleriet. Først noen år senere i 1986 i møte med New York og med stipend fra PS1 fikk hun kontakt med et billedspråk som hun kunne identifisere seg med og som lå henne nærmere.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet låner Grøttum fra den overordnede indiske og islamske geometriske mønstertradisjonen. Hun har hatt indisk/norsk statsstipend og oppholdt seg i India flere ganger. Bruken av sjablongene forener de tradisjonelle ”opprinnelige” mønstrene.

Les mer om kunstneren..

Europeisk arabesk nr. 2
Europeisk arabesk nr. 2

John Roger Holte keramikk   2. etg.

I 2. etasje viser John Roger Holte (1965) et installasjonsverk bestående av tre elementer i et surrealistisk uttrykk. Utstillingen er Holtes første separatutstilling i galleriet. Han har tidligere deltatt kollektivt på utstillingen ”Keramiske valører” i 2001. Holte er opprinnelig utdannet keramiker men jobber skulpturelt med mange ulike elementer. I herværende utstilling har han tatt i bruk såkalte ”readymades” i form av et stort antall lampeskjermer i varierende størrelser, former og farger. Lampeskjermene er møysommelig bygget opp i form av en kjempeedderkopp rundt et stativ av armeringsjern. Edderkoppen fremstår lysende som følge av strømførende ledninger påfestet lyspærer inne i lampeskjermkroppen.

Les mer om kunstneren..

Borte bra -hjemme best I
Borte bra -hjemme best II og III
Borte bra -hjemme best I
armeringsjern, lampeskjermer
Borte bra -hjemme best II og III
styrofoam, speil og ull